Warsztaty „LEGO Storytelling”

LEGO Storytelling 2

Warsztaty „LEGO Storytelling” realizujemy w formie:

 • zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych – odbiorców kultury
 • szkoleń dla Kadry instytucji kultury (biblioteki, muzea, domy kultury)

LEGO Storytelling 4

Warsztaty „LEGO Storytelling” dla Kadry kultury

Główne założenie: wykorzystanie klocków LEGO (i nie tylko) na zajęciach z odbiorcami z różnych grup wiekowych w zakresie:

 • twórczego opowiadania (storytellingu)
 • twórczego pisania
 • stosowania technik parateatralnych z wykorzystaniem tworzonych z klocków postaci, rekwizytów i scenerii (teatr przedmiotu, teatr cieni, LEGOdrama itp.)
 • wykorzystywania klocków na zajęciach z bajkoterapii
 • tworzenia fabuł do gier planszowych, logicznych i przestrzennych i ich konstruowania z klocków
 • projektowania kart kreatywnych i dialogowych jako autorskich pomocy do twórczego pisania i opowiadania
 • wykonywania fotografii, ilustracji, moodboardów, storyboardów, tutoriali itp.
 • tworzenia komiksów, picturebooków i ebooków
 • projektowania i tworzenia książek artystycznych (artbooków, książek-obiektów)
 • wykorzystywania technik audiowizualnych do tworzenia animacji i filmów
 • projektowania bibliotecznych, czytelniczych, muzealnych gadżetów

Instytucje zainteresowane tematyką storytellingu zapraszamy do kontaktu.

 

Advertisements

COACHING KARIERY

ICC Poland - LOGO

CZYM JEST COACHING?

Coaching holistyczny ICC to praca z wartościami, przekonaniami, celami, posiadanymi zasobami, mocnymi i słabymi stronami, obawami, zmianami, obiekcjami, trudnymi do podjęcia decyzjami itp. Nie ma on nic wspólnego z doradztwem, terapią czy treningiem. W coachingu nie dostajesz gotowych rad, wskazówek czy recept. Jego fenomen i skuteczność tkwi natomiast w tym, że dzięki atmosferze i warunkom stworzonym podczas sesji oraz własnemu zaangażowaniu to Ty sam eksplorujesz i odkrywasz siebie, a w efekcie znajdujesz właściwe rozwiązania i świadomie podejmujesz decyzje.

KORZYŚCI

Sesje coachingu ukierunkowanego na karierę pomogą Ci w sytuacjach związanych z:

 • wyborem zawodu
 • planowaniem/rozwojem ścieżki kariery
 • planowaniem/rozwojem ścieżki edukacyjnej
 • decyzją o zmianie zawodu/miejsca pracy
 • decyzjami w obliczu awansu lub zmian wewnątrz organizacji
 • decyzją o założeniu własnej firmy, spółki, organizacji pozarządowej itp.
 • decyzją o podjęciu pracy zagranicą
 • itp.

PROWADZĄCY

Sławomir Waśniewski

 • certyfikowany coach ICC
 • doradca zawodowy
 • trener kariery
 • trener biznesu
 • trener kreatywności
 • animator działań twórczych
 • moderator Design Thinking i Career Design Thinking

Nasza Akademia prowadzi sesje coachingowe (indywidulane i grupowe) dla klientów indywidualnych oraz na zlecenie firm, instytucji, organizacji, biur karier wyższych uczelni oraz działów HR w ramach wewnętrznych i zewnętrznych programów, grantów, projektów EFS itp.

Pracujemy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane osoby i instytucje zapraszamy do kontaktu.

Szkolenie „KOMUNIKACJA, INTEGRACJA I MOTYWACJA W TERAPII ZAJĘCIOWEJ”

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

Szkolenie jest realizowane w formie zamkniętej w siedzibach instytucji działających na terenie całej Polski.

ADRESACI

Kadra Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii  Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Dziennego Pobytu itp.

CZAS TRWANIA

6-10h (w zależności od potrzeb i oczekiwań Zamawiających)

ZAŁOŻENIA

Głównym założeniem szkolenia jest wspólne wypracowanie skutecznych metod i technik pracy z podopiecznymi, mających na celu poprawę atmosfery oraz optymalizację warunków społecznych i organizacyjnych panujących w ośrodku/placówce.

 1. Czynniki wpływające na ogólną aktywność i funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych i osób starszych.
 2. Wewnętrzne i zewnętrzne bariery komunikacyjne i sposoby ich niwelowania.
 3. Integracja i radzenie sobie z konfliktami.
 4. Motywowanie podopiecznych i zwiększanie efektywności ich działań.
 5. Techniki aktywizujące podopiecznych ośrodka/placówki stosowane w ramach terapii zajęciowej oraz w czasie wolnym.
 6. Formy nagradzania, eksponowania i promowania aktywności oraz osiągnięć uczestników.

Instytucje zainteresowane tematyką szkolenia zapraszamy do kontaktu.

 

LEGO STORYTELLING i klocki w edukacji, wychowaniu i terapii

LEGO STORYTELLING

„Daj mi dwa klocki, a Cię zaskoczę. Daj mi garść klocków, a stworzę powieść!”

Klocki LEGO (i nie tylko) kojarzą się przede wszystkim z konstruowaniem i dziecięcą zabawą. Niektórzy, zarówno młodsi, jak i starsi budowniczowie ustawiają swoje dzieła na półkach, w gablotach itp. traktując je jako swoistą kolekcję. Jednak zdecydowana większość amatorów budowania z klocków wykorzystuje swoje prace do zabawy. Tematykę ogranicza jedynie ich wyobraźnia albo chęć trzymania się fabuły wynikającej z charakteru posiadanego zestawu czy całej serii klocków.

LEGO Storytelling 1

Metoda LEGO Storytelling (a szerzej – klockowy storytelling) zachęca do pójścia jeszcze dalej i jeszcze szerzej. Umożliwia ona, analogicznie do tworzenia opowieści w oparciu o karty dialogowe, karty kreatywne czy kostki typu Story Cubes, kreowanie własnej rzeczywistości i fabuły przy wykorzystaniu figurek, rekwizytów i elementów scenografii budowanych z klocków (w swojej pracy podczas zajęć, szkoleń i warsztatów wykorzystujemy najczęściej klocki DUPLO, LEGO, Click Toys, Mega Bloks oraz Playmobile). Ich trójwymiarowy charakter oraz możliwość działania w przestrzeni w połączeniu ze światłem i dźwiękiem jeszcze bardziej inspiruje i prowadzi do powstawania prawdziwych arcydzieł, które można potem utrwalić w formie filmów, fotoksiążek, komiksów czy picturebooków. Sami uczestnicy zajęć mają możliwość wcielenia się w rolę pisarza, scenarzysty, projektanta kostiumów i rekwizytów, scenografa, reżysera, filmowca, a nawet specjalisty od efektów specjalnych.

LEGO Storytelling 2

Utożsamiane bardziej z zabawkami, niż poważnymi pomocami dydaktycznymi klocki nadają się również do ilustrowania lub inscenizowania treści lektur szkolnych oraz innych dzieł literackich, malarskich, teatralnych czy filmowych na wszystkich poziomach nauczania. Mogą je także wykorzystywać nauczyciele geografii, biologii, fizyki, informatyki i techniki oraz bibliotekarze i wychowawcy świetlic. To dzięki swej uniwersalności i funkcjonalności klocki pozwalają uczniom tworzyć modele, makiety i dioramy, przekroje, przestrzenne gry planszowe, logiczne i zręcznościowe, trójwymiarowe mapy itp.

LEGO Storytelling 4

Jednak klocki wraz z występującymi w nich postaciami to nie tylko stymulator działań twórczych czy „odtwórczych”. Świetnie sprawdzają się one również w wychowaniu oraz w terapii (np. socjoterapii). Pozwalają bowiem – podobnie jak techniki parateatralne oraz drama – odgrywać wyreżyserowane oraz improwizowane scenki i sytuacje z uwzględnieniem określonych relacji i ich kontekstu (społecznego, przestrzennego). W ten sposób stają się doskonałym narzędziem do obserwowania wielu autentycznych sytuacji, jakie mają lub mogą mieć miejsce w domu, w szkole, w życiu codziennym oraz poszukiwania rozwiązań problemów, konfliktów czy wewnętrznych dylematów.

LEGO Storytelling 3

W ramach oferty naszej Akademii prowadzimy szkolenia i warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, nauczania zintegrowanego, wychowawców szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, specjalistów i terapeutów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych zainteresowanych innowacyjnymi metodami pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej:

 • LEGO Storytelling w nauczaniu zintegrowanym
 • LEGO Storytelling w bibliotece szkolnej i publicznej
 • LEGO Storytelling w świetlicy szkolnej, środowiskowej, terapeutycznej
 • LEGO Storytelling w terapii i socjoterapii
 • LEGO Storytelling jako narzędzie wspomagające arteterapię
 • LEGO Creative Learning dla nauczycieli przedmiotowych szkół podstawowych

a także:

 • Warsztaty LEGO Storytellingu dla uczniów
 • Plenery LEGO Storytellingu dla dzieci i młodzieży

Osoby i placówki zainteresowane metodyką storytellingu zapraszamy do kontaktu.

Nasz udział w “Design Thinking Weekend” w Art Inkubatorze

DESIGN THINKING WEEKEND 2017.png

W miniony weekend w łódzkim Art Inkubatorze wraz z innymi uczestnikami z branży kreatywnej projektowaliśmy  dla siebie w ramach projektu DEVELOP.lab innowacyjne rozwiązania jednocześnie doskonaląc kompetencje z zakresu metody pracy Design Thinking.

Podjęte podczas warsztatów wyzwania i art-industrialna przestrzeń XIX-wiecznej fabryki sprzyjała kreowaniu i prototypowaniu wielu niezwykłych pomysłów.

Wypracowane w ramach “Design Thinking Weekend” rozwiązania wdrożymy zarówno do naszych działań organizacyjnych i marketingowych, jak i merytorycznych – projektów, szkoleń i warsztatów z zakresu sztuki, kultury oraz twórczego rozwoju i arteterapii.

Program Ministerialny „Bezpieczna +”

Bezpieczny Internet 2

 

Nasza Akademia realizuje w latach 2017-2018 projekty w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna +”. M.in. opracowujemy warsztaty dla uczniów szkół wszystkich poziomów i typów nauczania z zakresu:

 

 • bezpiecznego korzystania z Internetu
 • przestrzegania zasad kultury i netykiety
 • przynoszącej wiele korzyści obecności oraz twórczej aktywności w sieci

Podczas warsztatów dla uczniów (w zależności od tematów lub problemów oraz potrzeb i warunków) stosujemy następujące formy pracy: mini wykład, metoda projektowa Design Thinking, elementy biblioterapii, praca z komiksem, gry, techniki animacyjne, inscenizacyjne, parateatralne itp.

Jeśli zaobserwowaliście Państwo wśród uczniów swojej Szkoły jakiekolwiek przejawy zagrożeń z sieci, uwzględnimy je przygotowując nasze warsztaty. Dzięki temu możemy rozwiązać problem bezpośrednio w zadaniach/wyzwaniach podejmowanych przez uczniów lub „w tle” zajęć. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej skuteczne niż „przemawianie zza biurka”.

„Zakazy, nakazy, a co zamiast?”

Podczas zajęć nie „moralizujemy” i nie wytykamy błędów, lecz pokazujemy uczniom, czym zastąpić niebezpieczne, nieetyczne i niezgodne z prawem zachowania w sieci (i nie tylko). Stawiamy na ich pozytywną obecność i twórczą aktywność w wirtualnym świecie. Dzięki temu od najmłodszych lat poznają wszystkie zalety Internetu i nabywają umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej lub indywidualnej karierze.

UWAGA: Nie prowadzimy wykładów, prelekcji czy prezentacji dla tłumnych zgromadzeń uczniów czy całej społeczności szkolnej! Stawiamy na aktywne metody nauki przez aktywne działanie i projektowanie w grupach warsztatowych do 60 osób.

Przykładowa struktura projektu dla szkoły może wyglądać następująco:

DZIEŃ 1

1/ Warsztaty gr. I (2 klasy) – 60-90 min.

2/ Warsztaty gr. II (2 klasy) – 60-90 min.

3/ Warsztaty gr. III (2 klasy) – 60-90 min.

4/ Warsztaty gr. IV (2 klasy) – 60-90 min.

DZIEŃ 2

5/ Warsztaty gr. V (2 klasy) – 60-90 min.

6/ Warsztaty gr. VI (2 klasy) – 60-90 min.

7/ Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne z nauczycielami – 90-120 min.

8/ Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne z rodzicami – 90-120 min.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I OWOCNEJ WSPÓŁPRACY!

 

VII Salon Ciekawej Książki w Łodzi

Salon Ciekawej Książki w Łodzi

Na tegorocznej edycji Salonu Ciekawej Książki poprowadziliśmy w partnerstwie z OUPiS z Łodzi dwa warsztaty dla nauczycieli i bibliotekarzy:

 • „Sposoby wykorzystania książek jako pomocy dydaktycznych”
 • „Design Thinking w poszukiwaniu sposobów wykorzystywania i tworzenia książek”

Podczas naszych spotkań rozszerzyliśmy wraz z Uczestnikami pojmowanie książki jako „pomocy dydaktycznej” traktując ją jako “pomoc wspierającą rozwój ROZMAITYCH obszarów u ROZMIATYCH odbiorców” – w tym również tych, którzy jeszcze nie potrafią czytać. Przyjmując taki punkt widzenia wspólnie przyjrzeliśmy się kilkudziesięciu aktualnie dostępnym na rynku dedykowanym dzieciom i młodzieży pozycjom – różnorodnym pod względem tematyki i zastosowania w nauczaniu, wychowywaniu i – co najważniejsze – rozwijaniu zainteresowań oraz innych, niezwiązanych z wiedzą i umiejętnościami szkolnymi, zasobów uczniów.

W szczególności zastosowanie metody kreatywnego myślenia i działania (Design Thinking) zaowocowało pomysłami na innowacyjne książki-pomoce dydaktyczne. Uczestnicy warsztatów stworzyli projekty niezwykłe pod względem treści, formy i funkcjonalności. Uwzględnili przy tym również emocje, jako towarzyszyłyby faktycznym czytelnikom-użytkownikom ich podręczników, poradników, samouczków itp.

Powstałe prototypy książkowych pomocy dydaktycznych z całą pewnością mogą być inspiracją zarówno dla autorów, jak i wydawców książek.

Gratulujemy naszym Uczestnikom ich pomysłowości i twórczego potencjału!