II Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Bibliotekarzy Łódź 29-30 IX 2017

W tym roku Nasza Akademia ponownie była partnerem II Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Bibliotekarzy zorganizowanego pod hasłem: “Biblioteka salonem szkoły” (Łódź, 29-30.09.2017 r.).

W ramach wydarzenia przeprowadziliśmy 2 prelekcje:

 • „Książka na warsztat”
 • „Biblioteczne w to mi graj”

oraz 6 warsztatów:

 • „Teatr Książki – formy, techniki, inspiracje”
 • „Storytelling w bibliotece”
 • „Techniczna strona książki – tworzenie instalacji przestrzennych (artbooków)”
 •  „Zakładanie i prowadzenie Szkolnego Klubu Recenzentów”
 • „Biblioteczne w to mi graj – projektowanie gier”
 • „Publikująca biblioteka”

Ogółem w warsztatach wzięło udział ponad 80 nauczycieli bibliotekarzy.

Advertisements

Warsztaty „Książka – w to mi graj!” w bibliotekach publicznych

Porusz wyobraźnię. Zagraj z nami w książkę

W dniach 18-28.09.2017 r. w ramach Projektu finansowanego ze środków MKiDN „Porusz wyobraźnię. Zagraj z nami w książkę” nasza Akademia przygotowała i zrealizowała w bibliotekach publicznych działających na terenie dzielnicy Łódź Polesie warsztaty dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

Uczestnicy zajęć mieli okazję zaprojektować własne gry karciane oraz przestrzenne gry planszowe nawiązujące fabułą do książek: lektur szkolnych, literatury przygodowej, ilustrowanych atlasów i encyklopedii tematycznych, picturebooków itp.

Warsztaty były doskonałą okazją do zaprezentowania biblioteki jako przestrzeni sprzyjającej rozmaitym działaniom twórczym wykorzystującym jej zasoby.

Ogółem w warsztatach wzięło udział 120 uczniów.

PROGRAM „INNOWACYJNA SZKOŁA”

Kreatywny meeting - szkoła

W ramach działań naszej Akademii oferujemy Program szkoleniowy oparty na metodzie kreatywnego projektowania (Design Thinking). Obejmuje on m.in. warsztaty dla Rad Pedagogicznych szkół z całej Polski. Adresatami są placówki, które chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania organizacyjne i metodyczne, np. poprzez tworzenie:

 • własnych programów
 • innowacji pedagogicznych
 • projektów (edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych, terapeutycznych)
 • strategii kreowania wizerunku i promocji szkoły
 • strategii wspomagania efektywności rekrutacji
 • strategii budowania współpracy ze środowiskiem lokalnym

Dzięki wykorzystaniu metody Design Thinking wspólnie wypracowujemy rozwiązania precyzyjnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań kadry szkoły, uczniów oraz ich rodziców, a także realiów organizacyjnych placówki. Uwzględniamy również kontekst zasobów zewnętrznych (środowisko lokalne, partnerzy instytucjonalni, media, sponsorzy itp.).

ETAPY DESIGN THINKING

 • EMPATIA (wczucie się)
 • DEFINIOWANIE POBLEMU
 • GENEROWANIE POMYSŁÓW
 • TWORZENIE PROTOTYPÓW (PROJEKTÓW)
 • TESTOWANIE

DLACZEGO DESIGN THINKING?

Metoda kreatywnego projektowania (Design Thinking) pozwala na szybkie i efektywne:

 • planowanie pracy opartej na kreatywności i innowacjach
 • rozwijanie metodycznych i twórczych kompetencji nauczycieli
 • nauczanie dzieci i młodzieży wykorzystania idei Design Thinking do efektywniejszego przyswajania wiedzy, rozwijania swoich zainteresowań przedmiotowych i pozaszkolnych, eksperymentowania, odkrywania oraz poznawania i kreowania rzeczywistości

Oto kilka najistotniejszych cech, które czynią tę metodę tak oryginalną i zarazem atrakcyjną.

SZYBKA I PRECYZYJNA – pozwala w krótkim czasie wygenerować wiele dobrze przemyślanych koncepcji i świadomie wybrać najlepsze rozwiązania.

RZETELNA – zachęca do wnikliwego i wieloaspektowego rozpatrywania podjętych wyzwań.

STYMULUJĄCA – pobudza rozwój istniejących zasobów kadry i placówki.

ODKRYWCZA – pozwala odkrywać niedostrzegane dotąd zasoby.

INSPIRUJĄCA – rozwija kompetencje i twórczą postawę nauczycieli.

EFEKTYWNA – umożliwia wypracowanie strategii i procedur postepowania w różnych obszarach funkcjonowania placówki.

WSPIERAJĄCA – pozwala odnaleźć sposoby rozwiązywania problemów (o charakterze merytorycznym, organizacyjnym i interpersonalnym) oraz wypracować metody skutecznego zapobiegania im.

PRZYJEMNA – w tej wyjątkowej metodzie pierwsze sukcesy pojawiają się już na początku procesu projektowania.

Placówki zainteresowane nowatorskimi metodami rozwoju zapraszamy do kontaktu.

PROGRAM „INNOWACYJNE PRZEDSZKOLE”

Kreatywny meeting

W ramach działań naszej Akademii oferujemy Program szkoleniowy oparty na metodzie kreatywnego projektowania (Design Thinking). Obejmuje on m.in. warsztaty dla Rad Pedagogicznych przedszkoli z całej Polski. Adresatami są placówki, które chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania organizacyjne i metodyczne, np. poprzez tworzenie:

 • własnych programów
 • innowacji pedagogicznych
 • projektów (edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych, terapeutycznych)
 • strategii kreowania wizerunku i promocji przedszkola
 • strategii wspomagania efektywności rekrutacji
 • strategii budowania współpracy ze środowiskiem lokalnym

Dzięki wykorzystaniu metody Design Thinking wspólnie wypracowujemy rozwiązania precyzyjnie dopasowane do potrzeb kadry przedszkola, możliwości podopiecznych oraz oczekiwań ich rodziców, a także realiów organizacyjnych placówki. Uwzględniamy również kontekst zasobów zewnętrznych (środowisko lokalne, partnerzy instytucjonalni, media, sponsorzy itp.).

DLACZEGO DESIGN THINKING?

Metoda kreatywnego projektowania (Design Thinking) pozwala na szybkie i efektywne:

 • planowanie pracy opartej na kreatywności i innowacjach
 • rozwijanie metodycznych i twórczych kompetencji nauczycieli przedszkola
 • stymulowanie wyobraźni i kreatywności dzieci
 • nauczanie dzieci rozwijania swoich zainteresowań, eksperymentowania, odkrywania oraz poznawania i kreowania świata metodą projektową

Oto kilka najistotniejszych cech, które czynią tę metodę tak oryginalną i zarazem atrakcyjną.

SZYBKA I PRECYZYJNA – pozwala w krótkim czasie wygenerować wiele dobrze przemyślanych koncepcji i świadomie wybrać najlepsze rozwiązania.

RZETELNA – zachęca do wnikliwego i wieloaspektowego rozpatrywania podjętych wyzwań.

STYMULUJĄCA – pobudza rozwój istniejących zasobów kadry i placówki.

ODKRYWCZA – pozwala odkrywać niedostrzegane dotąd zasoby.

INSPIRUJĄCA – rozwija kompetencje i twórczą postawę nauczycieli.

EFEKTYWNA – umożliwia wypracowanie strategii i procedur postepowania w różnych obszarach funkcjonowania placówki.

WSPIERAJĄCA – pozwala odnaleźć sposoby rozwiązywania problemów (o charakterze merytorycznym, organizacyjnym i interpersonalnym) oraz wypracować metody skutecznego zapobiegania im.

PRZYJEMNA – w tej wyjątkowej metodzie pierwsze sukcesy pojawiają się już na początku procesu projektowania.

Placówki zainteresowane nowatorskimi metodami rozwoju zapraszamy do kontaktu.

PROJEKTY SZKOLENIOWE I WARSZTATOWE NA ZAMÓWIENIE

Realizacja projektów na zlecenieNasza Akademia realizuje projekty w odpowiedzi na zapytania ofertowe lub bezpośrednie zlecenia (programy ministerialne, projekty finansowane ze środków UE, granty, inicjatywy samorządowe i obywatelskie itp.) dla:

 

 • publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra zajęć pozalekcyjnych itp.)
 • instytucji kultury (biblioteki, muzea, teatry, ośrodki kultury)
 • instytucji administracji publicznej
 • organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia)
 • instytucji pomocy społecznej
 • innych podmiotów

W ramach współpracy podejmujemy się realizacji gotowych projektów, a także będących w fazie opracowywania.

Opracowywanie projektów na zlecenie

Wówczas udzielamy wskazówek merytorycznych i organizacyjnych, aby w rezultacie całe przedsięwzięcie było „uszyte” na miarę potrzeb naszych Klientów.

Działamy na terenie całej Polski!

Zapytania i zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie lub mailowo:

AKADEMIA KREATYWNEJ EDUKACJI

tel.: +48 535 633 636
e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

Szkolenia i warsztaty Design Thinking

DESIGN THINKING SPACE

Nasza Akademia realizuje projekty oraz prowadzi szkolenia i warsztaty kreatywne metodą Design Thinking na terenie całej Polski:

DLA INSTYTUCJI KULTURY (biblioteki, muzea, teatry, ośrodki kultury)

Projektowanie kultury metodą Design Thinking

DLA ORGANIZACJI I NGO (stowarzyszenia, fundacje)

Design Thinking dla organizacji społecznych

Design Thinking dla NGO

DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Praca z grupą metodą Design Thinking

Praca z klasą metodą Design Thinking

DLA FIRM I STARTUP’ÓW

Rozwój innowacyjności firmy metodą Design Thinking 

Design Thinking dla Startup’ów

DLA WSZYSTKICH

W poszukiwaniu twórczych rozwiązań – warsztaty Design Thinking

– – – – – – – – – – – – 

Szkolimy, projektujemy i realizujemy zamówienia m.in. w miastach: 

Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław.

 

Szkolenie “Trudne zachowania – nieśmiałość, nadpobudliwość i agresja przedszkolaków”

SZKOLENIE DLA RAD PEDAGOGICZNYCH PRZEDSZKOLI

Trudne zachowania dziecka 3

ZAŁOŻENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnościami w funkcjonowaniu podopiecznych w przedszkolu, przejawiających się w postawach wycofujących i nieśmiałych lub w zachowaniach nadpobudliwych i agresywnych.

CZAS TRWANIA: 4-6 godzin dydaktycznych (do uzgonienia)

KOSZT: do uzgodnienia

PROGRAM

 1. Zachowania niepożądane a potrzeby psychospołeczne i ich deprywacja.
 2. Metody i narzędzia stymulujące emocjonalny i społeczny rozwój dzieci.
 3. Podejmowanie działań ukierunkowanych na kompensację braków i terapię nieprawidłowości obecnych w funkcjonowaniu dziecka w placówce.
 4. Organizowanie zajęć opartych na zabawach, grach oraz ćwiczeniach wspomagających samoakceptację oraz adaptację w grupie oraz eliminowanie zachowań niepożądanych.
 5. Zasady dobrania i stosowania odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem:

a/ rozmowy dotyczące emocji,

b/ prace plastyczne ilustrujące emocje, nastroje, stany, sytuacje,

c/ praca z ilustracjami i kartami emocji,

d/ zabawy integracyjne, oparte na współdziałaniu,

e/ muzykoterapia i rytmika,

g/ relaksacje, wizualizacje i masaże,

h/ biblioterapia i bajkoterapia,

i/ techniki teatralne i parateatralne.

 1. Współpraca z rodzicami w zakresie eliminacji niepożądanych zachowań dziecka.
 2. Eksponowanie i nagradzanie postępów i osiągnięć podopiecznych.