Wyniki wyszukiwania dla zapytania „na zatrudnienie

PROJEKT EFS “NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE”

Od 1 lipca 2014 nasz zespół został zaangażowany w realizację Projektu warszawskiej Business School, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

„NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE”

adresowanego do nauczycieli i pracowników oświaty zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.

Rekrutacja na wszystkie formy wsparcia została zakończona i do chwili obecnej w ramach Projektu:

 • 10 osób założyło działaność gosodarczą z dotacją 40.000 zł oraz wsparciem pomostowym 1600 zł wypłacanym przez okres 6 miesięcy,
 • 10 osób zostało przeszkolonych w ramach kursu „Pracownik biurowy z obsługą kadr i płac z certyfikatem ECDL Core” (200 h) i niebawem rozpocznie 4-miesięczny płatny staż na stanowisku zbliżonym do jego tematyki,
 • 16 osób podjęło 2-semestralne studia podyplomowe na wybranych przez siebie kierunkach.

Zakończenie Projektu przewidziano na IX 2015 r.

Reklama

PROJEKT EFS „NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE”

Od 1 lipca 2014 nasz zespół został zaangażowany w realizację projektu warszawskiej Business School, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

„NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE”

NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE

NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE

PROGRAM „NAUCZYCIEL I PEDAGOG NA RYNKU PRACY”

W ramach programu nasza Akademia opublikowała praktyczny poradnik „Nauczyciel i pedagog na rynku pracy” adresowany do:

 • studentów i absolwentów kierunków pedagogicznych oraz innych kierunków, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne;
 • studentów i absolwentów szkół i uczelni kształcących w zakresie pracy socjalnej;
 • studentów i absolwentów kierunku bibliotekoznawstwo;
 • studentów i absolwentów uczelni artystycznych;
 • aktywnych zawodowo i poszukujących pracy nauczycieli przedmiotowych, pedagogów i wychowawców;
 • osób chcących prowadzić własną działalność gospodarczą na rynku oświatowym lub w branżach niezwiązanych z edukacją;
 • osób posiadających wykształcenie pedagogiczne lub pokrewne, poszukujących pracy poza systemem oświaty.

Więcej informacji zamieściliśmy TUTAJ.

Szkolenie „NAUCZYCIEL I PEDAGOG NA RYNKU PRACY

czyli jak zwiększyć szansę na uzyskanie lub utrzymanie pracy w oświacie”

ZAŁOŻENIA

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie aktualnych warunków panujących na oświatowym rynku pracy oraz obowiązujących standardów aktywizacji zawodowej, w tym innowacyjnych strategii aktywnego poszukiwania pracy i autopromocji nauczycieli, pedagogów i pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych oraz absolwentów kierunków pedagogicznych.

ADRESACI

Zwolnieni lub zagrożeni zwolnieniem nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, animatorzy oraz pracownicy administracyjni ze szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz absolwenci kierunków pedagogicznych chcących podjąć pracę w systemie oświaty.

CZAS TRWANIA

5h

PROGRAM

 1. Jak dostrzec szanse i możliwości, jakie oferuje oświatowy rynek pracy?
 2. Jak wejść bądź wrócić na rynek pracy lub jak się na nim utrzymać?
 3. Jak, gdzie i kiedy szukać pracy w zawodzie i poza oświatą?
 4. Jak eksponować swój potencjał osobisty i zawodowy?
 5. Jak być konkurencyjnym na rynku pracy?
 6. Jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie?
 7. Jak napisać skuteczne CV i list motywacyjny?
 8. Jak przygotować pedagogiczne portfolio?
 9. Czym zaskoczyć dyrekcję szkoły lub placówki?
 10. Jak rozwijać swój warsztat pracy?
 11. Jak stać się pracownikiem niezastąpionym?

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Każdy Uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 

MIEJSCE REALIZACJI

Szkolenie jest prowadzone na terenie całego kraju.

KOSZT

Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie w zależności od liczby Uczestników.

 

NASZE PROJEKTY

PROGRAM „INNOWACYJNA SZKOŁA”

https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/category/program-innowacyjna-szkola/

PROGRAM „INNOWACYJNE PRZEDSZKOLE”

https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/category/program-innowacyjne-przedszkole/

PROJEKT “INNOWACJE W KULTURZE”

https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/category/innowacje-w-kulturze/

PROJEKT „KAPSLOWE GRY I ZABAWY. UWIERZ W SIEBIE” 

https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/2016/10/28/nasze-warsztaty-arteterapeutyczne-w-bibliotekach-publicznych/

PROJEKT „PORUSZ WYOBRAŹNIĘ. ZAGRAJ Z NAMI W KSIĄŻKĘ”

https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/2017/11/04/warsztaty-ksiazka-w-to-mi-graj-w-bibliotekach-publicznych/

PROGRAM „KREATYWNA KADRA”

https://wordpress.com/page/akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/80

PROJEKT „SZKOŁA Z KSIĄŻKĄ W HERBIE”

https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/nasze-projekty/projekt-po-wer-postaw-na-prace/

PROJEKT „KREATYWNE PRZEDSZKOLE”

https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/category/projekt-kreatywne-przedszkole/

PROGRAM „NAUCZYCIEL I PEDAGOG NA RYNKU PRACY”

https://wordpress.com/page/akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/82

PROGRAM „MEDIALNA SZKOŁA”

https://wordpress.com/page/akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/73

PROJEKT PO WER “POSTAW NA PRACĘ”

https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/category/projekt-szkola-z-ksiazka-w-herbie/

PROJEKT EFS “NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE”

https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/?s=na+zatrudnienie

Poradnik „Nauczyciel i pedagog na rynku pracy”

POLECAMY!

Nauczyciel i pedagog na rynku pracy - okładka ebooka

Wydawnictwo: Akademia Kreatywnej Edukacji, Łódź 2015

ISBN: 978-83-936668-0-5, ilość stron: 112

Dzięki tej książce dowiesz się:

 • jak dostrzec szanse i możliwości, jakie oferuje rynek pracy?
 • jak wejść bądź wrócić na rynek pracy lub jak się na nim utrzymać?
 • jak, gdzie i kiedy szukać pracy w zawodzie i poza oświatą?
 • jak eksponować swój potencjał osobisty i zawodowy?
 • jak być konkurencyjnym na rynku pracy?
 • jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie?
 • jak napisać skuteczne CV i list motywacyjny?
 • jak przygotować pedagogiczne portfolio?
 • czym zaskoczyć dyrekcję szkoły lub placówki?
 • jak rozwijać swój warsztat pracy?
 • jak stać się pracownikiem niezastąpionym?
 • jak zdobyć zawodową niezależność?

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKUJĄCE POZYCJĘ NAUCZYCIELA I PEDAGOGA NA RYNKU PRACY
1.1. Charakterystyka oświatowego rynku pracy
1.2. Postawa nauczycieli i pedagogów wobec własnej kariery i sytuacji zawodowej.
1.3. Mocne strony kompetencji pracowniczych nauczycieli i pedagogów cenione przez pracodawców na otwartym rynku pracy
1.4. Obszary konkurencyjności nauczycieli i pedagogów na oświatowym rynku pracy

ROZDZIAŁ II
TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU PRACY JAKO WYZNACZNIKI PERSPEKTYW ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW
2.1. Zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów określonych zawodów
specjalizacji
2.2. Oczekiwania pracodawców dotyczące kompetencji absolwentów
2.2.1. Kompetencje miękkie
2.2.2. Przedsiębiorczość
2.2.3. Twórcze rozwiązywanie problemów
2.2.4. Komunikacja w nowoczesnych mediach
2.2.5. Kapitał społeczny
2.2.6. Kompetencje artystyczne i szeroka wiedza ogólna
2.2.7. Znajomość języka ojczystego
2.3. Zapotrzebowanie rynku pracy na kompetencje absolwentów z poszczególnych obszarów kształcenia
2.4. Powody nieprzyjmowania absolwentów do pracy
2.5. Wzrost społeczno-gospodarczego znaczenia „srebrnej”, „białej” i „zielonej gospodarki”

ROZDZIAŁ III
PLANOWANIE I ROZWÓJ KARIERY
3.1. Wyznaczniki i filary kariery zawodowej
3.2. Obszary zatrudnienia czyli wybór miejsca pracy
3.2.1. Praca w oświacie i obszarach pokrewnych
3.2.2. Praca w „otoczeniu” oświaty
3.2.3. Praca poza systemem oświaty
3.3. Formy aktywności zawodowej – etat, umowa zlecenie lub dzieło czy własna działalność?
3.4. Podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowego warsztatu
3.4.1. Doskonalenie zawodowe – formy i kierunki
3.4.2. Samodoskonalenie
3.4.3. Organizacja warsztatu pracy
3.5. Przekwalifikowanie się
3.6. Nauczyciel i pedagog „na swoim”

ROZDZIAŁ IV
POSZUKIWANIE PRACY
4.1. Poznawanie specyfiki potencjalnych miejsc pracy
4.2. Aktywne metody poszukiwania pracy
4.3. Kiedy szukać pracy?
4.4. Wybór oferty pracy

ROZDZIAŁ V
JAK ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE NA ZNALEZIENIE PRACY W ZAWODZIE
5.1. Aktywność podczas studiów
5.2. Podejmowanie działań po ukończeniu studiów
5.3. Miejsca i formy zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych

ROZDZIAŁ VI
TWORZENIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH
6.1. Curriculum Vitae (CV)
6.2. List motywacyjny
6.3. Formatowanie i archiwizowanie dokumentów aplikacyjnych
6.4. Pedagogiczne portfolio

ROZDZIAŁ VII
ROZPOCZĘCIE PRACY
7.1. Pierwszy dzień w nowej pracy
7.2. Budowanie pozytywnych relacji z podopiecznymi
ZAKOŃCZENIE

JAK ZAMÓWIĆ PORADNIK?

1. Wyślij e-mail na adres e-pedagog@e-pedagog.pl o treści:

Zamawiam poradnik “Nauczyciel i pedagog na rynku pracy”

W liście podaj swoje imię i nazwisko, nazwę miasta, w którym mieszkasz lub studiujesz oraz adres e-mail, na który ma być wysłana książka.

2. Wpłać kwotę 35,00 zł na poniższe konto:

Akademia Kreatywnej Edukacji

PKO BP Oddział 6 w Łodzi 84 1020 3408 0000 4502 0242 4497

W tytule wpłaty KONIECZNIE zamieść swoje imię i nazwisko oraz dopisek: “Opłata za książkę”

3. Poradnik zostanie przesłany drogą mailową na podany przez Ciebie adres w ciągu 48 godzin od wpłynięcia opłaty na konto naszego wydawnictwa.

PUBLIKACJE

POLECAMY!

Nauczyciel i pedagog na rynku pracy - okładka ebooka

Dzięki tej książce dowiesz się:

 • jak dostrzec szanse i możliwości, jakie oferuje rynek pracy?
 • jak wejść bądź wrócić na rynek pracy lub jak się na nim utrzymać?
 • jak, gdzie i kiedy szukać pracy w zawodzie i poza oświatą?
 • jak eksponować swój potencjał osobisty i zawodowy?
 • jak być konkurencyjnym na rynku pracy?
 • jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie?
 • jak napisać skuteczne CV i list motywacyjny?
 • jak przygotować pedagogiczne portfolio?
 • czym zaskoczyć dyrekcję szkoły lub placówki?
 • jak rozwijać swój warsztat pracy?
 • jak stać się pracownikiem niezastąpionym?
 • jak zdobyć zawodową niezależność?

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKUJĄCE POZYCJĘ NAUCZYCIELA I PEDAGOGA NA RYNKU PRACY
1.1. Charakterystyka oświatowego rynku pracy
1.2. Postawa nauczycieli i pedagogów wobec własnej kariery i sytuacji zawodowej.
1.3. Mocne strony kompetencji pracowniczych nauczycieli i pedagogów cenione przez pracodawców na otwartym rynku pracy
1.4. Obszary konkurencyjności nauczycieli i pedagogów na oświatowym rynku pracy

ROZDZIAŁ II
TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU PRACY JAKO WYZNACZNIKI PERSPEKTYW ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW
2.1. Zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów określonych zawodów
specjalizacji
2.2. Oczekiwania pracodawców dotyczące kompetencji absolwentów
2.2.1. Kompetencje miękkie
2.2.2. Przedsiębiorczość
2.2.3. Twórcze rozwiązywanie problemów
2.2.4. Komunikacja w nowoczesnych mediach
2.2.5. Kapitał społeczny
2.2.6. Kompetencje artystyczne i szeroka wiedza ogólna
2.2.7. Znajomość języka ojczystego
2.3. Zapotrzebowanie rynku pracy na kompetencje absolwentów z poszczególnych obszarów kształcenia
2.4. Powody nieprzyjmowania absolwentów do pracy
2.5. Wzrost społeczno-gospodarczego znaczenia „srebrnej”, „białej” i „zielonej gospodarki”

ROZDZIAŁ III
PLANOWANIE I ROZWÓJ KARIERY
3.1. Wyznaczniki i filary kariery zawodowej
3.2. Obszary zatrudnienia czyli wybór miejsca pracy
3.2.1. Praca w oświacie i obszarach pokrewnych
3.2.2. Praca w „otoczeniu” oświaty
3.2.3. Praca poza systemem oświaty
3.3. Formy aktywności zawodowej – etat, umowa zlecenie lub dzieło czy własna działalność?
3.4. Podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowego warsztatu
3.4.1. Doskonalenie zawodowe – formy i kierunki
3.4.2. Samodoskonalenie
3.4.3. Organizacja warsztatu pracy
3.5. Przekwalifikowanie się
3.6. Nauczyciel i pedagog „na swoim”

ROZDZIAŁ IV
POSZUKIWANIE PRACY
4.1. Poznawanie specyfiki potencjalnych miejsc pracy
4.2. Aktywne metody poszukiwania pracy
4.3. Kiedy szukać pracy?
4.4. Wybór oferty pracy

ROZDZIAŁ V
JAK ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE NA ZNALEZIENIE PRACY W ZAWODZIE
5.1. Aktywność podczas studiów
5.2. Podejmowanie działań po ukończeniu studiów
5.3. Miejsca i formy zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych

ROZDZIAŁ VI
TWORZENIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH
6.1. Curriculum Vitae (CV)
6.2. List motywacyjny
6.3. Formatowanie i archiwizowanie dokumentów aplikacyjnych
6.4. Pedagogiczne portfolio

ROZDZIAŁ VII
ROZPOCZĘCIE PRACY
7.1. Pierwszy dzień w nowej pracy
7.2. Budowanie pozytywnych relacji z podopiecznymi
ZAKOŃCZENIE

JAK ZAMÓWIĆ PORADNIK?

1. Wyślij e-mail na adres e-pedagog@e-pedagog.pl o treści:

Zamawiam poradnik “Nauczyciel i pedagog na rynku pracy”

W liście podaj swoje imię i nazwisko, nazwę miasta, w którym mieszkasz lub studiujesz oraz adres e-mail, na który ma być wysłana książka.

2. Wpłać kwotę 35,00 zł na poniższe konto:

Akademia Kreatywnej Edukacji

PKO BP Oddział 6 w Łodzi 84 1020 3408 0000 4502 0242 4497

W tytule wpłaty KONIECZNIE zamieść swoje imię i nazwisko oraz dopisek: “Opłata za książkę”

3. Poradnik zostanie przesłany drogą mailową na podany przez Ciebie adres w ciągu 48 godzin od wpłynięcia opłaty na konto naszego wydawnictwa.