O NAS

KADRA

Nasz zespół tworzą nauczyciele, wychowawcy i wykładowcy uczelni pedagogicznych – specjaliści-praktycy

w dziedzinie:

 • edukacji przedszkolnej
 • edukacji wczesnoszkolnej
 • pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • pedagogiki specjalnej
 • terapii pedagogicznej
 • arteterapii
 • edukacji artystycznej
 • zarządzania i marketingu
 • informatyki, multimediów i nowoczesnych technologii

DOŚWIADCZENIE

Posiadamy wieloletnią praktykę w zakresie:

 • nauczania i wychowania
 • terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży
 • rewalidacji osób niepełnosprawnych
 • edukacji dorosłych
 • projektowania i wdrażania innowacji pedagogicznych
 • opracowywania i realizacji projektów edukacyjnych i artystycznych
 • edukacji artystycznej i arteterapii
 • edukacji informatycznej i multimedialnej
 • filologii polskiej
 • tworzenia publikacji i e-publikacji
 • rozwoju kreatywności
 • doradztwa i doskonalenia zawodowego
 • rozwoju osobistego
 • e-marketingu, inbound marketingu i e-commerce
 • social media marketingu
 • kreowania marki i wizerunku (w tym oświatowego public relations)
 • kreatywnej reklamy
 • copywritingu i webwritingu

Jednak przede wszystkim JESTEŚMY PASJONATAMI!!!

Reklama