Archiwum

Szkolenia dla Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

Rainbow

 

 

Kolejny Projekt naszej Akademii jest adresowany do Rad Pedagogicznych szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych. Obejmuje on propozycję 12 szkoleń:

 1. Kreowanie wizerunku i promocja Szkoły
 2. Nauczycielu, publikuj!
 3. Projekt edukacyjny, artystyczny i kulturalny w Szkole Specjalnej
 4. Innowacje pedagogiczne w Szkole Specjalnej
 5. Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym Kadry Szkoły
 6. Kreatywna Kadra Szkoły
 7. Arteterapia w edukacji, wychowaniu i stymulowaniu wszechstronnego rozwoju uczniów
 8. Biblioterapia i biblioedukacja w Szkole Specjalnej
 9. Eksperymenty i doświadczenia w Specjalnej Szkole Podstawowej
 10. Metoda edukacji, wychowania i terapii sukcesem
 11. Organizowanie konkursów wewnętrznych i zewnętrznych w Szkole
 12. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Specjalnej

Szczegółowa oferta do pobrania TUTAJ.

Reklamy

Seminarium „Świetlica szkolna – przestrzeń dla innowacji”

Innowacje 2Po sukcesach Projektu „Bibliotekarz – Szkolny Ambasador Kultury” uruchomiliśmy kolejne przedsięwzięcie: „Świetlica szkolna – przestrzeń dla innowacji”, którego realizację zapoczątkowało seminarium zorganizowane 31.03 w siedzibie OUPiS. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy nasz Projekt obejmujący propozycję 6 szkoleń i całodniowego warsztatu adresowanych wychowawcom świetlic oraz nauczycielom nauczania zintegrowanego:

 • Świetlica i twórcza praca z książką
 • Świetlica pełna kultury i sztuki
 • Obserwacje, doświadczenia i eksperymenty w świetlicy szkolnej
 • Świetlica pełna gier
 • Nauczycielu świetlicy, publikuj!
 • Projekt edukacyjny i artystyczny w świetlicy
 • „Animator działań twórczych” dla nauczycieli świetlicy (12h)

Realizację ww. modułów szkoleniowych będziemy realizować w IV 2016 r.

Dziękujemy wszystkim Gościom za przybycie i nawiązaną współpracę.

 

Seminarium „Bibliotekarz – Szkolny Ambasador Kultury”

Książkowe drzewo

W dniach 3.02 i 11.02 w Klubie Nauczyciela i w siedzibie OUPiS gościliśmy 110 bibliotekarzy ze szkół z Łodzi i województwa łódzkiego na naszym seminarium „Bibliotekarz – Szkolny Ambasador Kultury”. W ramach spotkania zaprezentowaliśmy nasz Projekt obejmujący propozycję 8 szkoleń:

 • Biblioteka – Szkolna Kuźnia Młodych Czytelników
 • Biblioteka – Szkolna Kuźnia Młodych Autorów
 • Biblioteka – Szkolna Kuźnia Miłośników Sztuki
 • Biblioteka – Szkolna Kuźnia Kulturalnych Łodzian
 • Biblioteka szkolna w Internecie
 • Bibliotekarzu, publikuj!
 • Biblioteka pełna gier
 • Projekt edukacyjny i artystyczny w bibliotece

Realizację ww. modułów szkoleniowych będziemy realizować w III i IV 2016 r.

Dziękujemy wszystkim Gościom za przybycie i nawiązaną współpracę.

SEMINARIUM DLA DYREKTORÓW ŁÓDZKICH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Dzisiaj gościliśmy w siedzibie ZNP w Łodzi 30 Dyrektorów łódzkich szkół i przedszkoli na seminarium „Eksponowanie jakości pracy szkoły jako narzędzie umacniania pozycji placówki i aktywizowania jej kadry”. Wszystkie przekazywane nam przez dyrektorów placówek oświatowych na wrześniowej konferencji i na dzisiejszym spotkaniu oczekiwania szkoleniowe oraz sugestie zagadnień i tematów zostały uwzględnione w naszej ofercie na rok 2015/2016. Dziękujemy wszystkim Dyrektorom za przybycie i nawiązaną współpracę.

 Kreowane wizerunku i promocja szkoły

Szkolenia dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

W oparciu o informacje dotyczące zapotrzebowania na szkolenia uzyskane od Dyrektorów placówek m.in. uczestniczących w naszej konferencji „Nowoczesna szkoła – podnoszenie i eksponowanie jakości pracy” zrealizowanej  24 września 2015 r. w Sali Obrad UMŁ wraz z organizatorami: Zarządem Okręgu Łódzkiego ZNP oraz OUPiS ZNP Filia w Łodzi, opracowaliśmy ofertę nowych dla szkół i przedszkoli na rok 2016 i 2017.

Akademia Kreatywnej Edukacji – SZKOLENIA DLA PRZEDSZKOLI

Akademia Kreatywnej Edukacji – SZKOLENIA DLA SZKÓŁ

Akademia Kreatywnej Edukacji – SZKOLENIA DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH I OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH

Zapraszamy do współpracy i zgłaszania kolejnych zapytań i potrzeb!

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

SZKOLENIE „KREOWANIE WIZERUNKU I PROMOCJA SZKOŁY”

Zapraszamy do udziału w naszym kolejnym szkoleniu „Kreowanie wizerunku i promocja szkoły”.

ADRESACI

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, zespoły ds. promocji z instytucji, organizacji i placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych i artystycznych

ZAŁOŻENIA

Podczas szkolenia Uczestnicy poznają szereg nowoczesnych narzędzi kreowania wizerunku i promowania szkoły/placówki oraz komunikowania się i budowania relacji ze środowiskiem lokalnym. W części praktycznej opracują strategię oraz harmonogram działań marketingowych, budujących trwałe zaplecze promocyjne szkoły/placówki.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Każdy Uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CZAS TRWNIA

6h

PROGRAM

CZĘŚĆ SZKOLENIOWA

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie kadry szkoły do planowania i wdrażania działań marketingowych

 1. Marketingowy kontekst usług edukacyjnych
 2. Cele działań promocyjnych szkoły
 3. Wewnętrzne i zewnętrzne public relations w placówce oświatowej
 4. Rola przedstawicieli społeczności szkolnej w kreowaniu wizerunku placówki
 5. Wykorzystanie potencjału zewnętrznych podmiotów opiniotwórczych
 6. Adresaci komunikatów promocyjnych
 7. Skala i zasięg działań marketingowych szkoły
 8. Zasady tworzenia i doboru treści promocyjnych
 9. Metody i formy kreowania wizerunku i promocji szkoły
 10. Przegląd nowoczesnych narzędzi marketingowych i e-marketingowych
 11. Publikowanie jako skuteczna forma krótko- i długofalowej promocji szkoły
 12. Zasady budowania i utrzymywania trwałego zaplecza promocyjnego

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Opracowywanie strategii wizerunkowej i promocyjnej szkoły

 1. Określenie indywidualnego potencjału i mocnych stron szkoły
 2. Zdefiniowanie adresatów działań marketingowych
 3. Wybór i klasyfikacja treści promujących szkołę
 4. Ustalenie narzędzi, form i kanałów komunikacji
 5. Utworzenie harmonogramu działań promocyjnych

PROWADZĄCY

Sławomir Waśniewski – założyciel Akademii Kreatywnej Edukacji w Łodzi, konsultant w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości Uniwersytetu Łódzkiego, doradca biznesowy, wykładowca, trener, autor publikacji, animator działań twórczych, arteterapeuta.

Specjalności: marketing, e-marketing, public relations, zarządzanie, social media, multimedia, kreatywna reklama, arteterapia, pedagogika, oligofrenopedagogika, animacja kultury, doradztwo zawodowe.

MIEJSCE REALIZACJI

Szkolenie jest prowadzone na terenie całego kraju.

KOSZT

Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie w zależności od liczby Uczestników

KONTAKT/ZAPISY

AKADEMIA KREATYWNEJ EDUKACJI

tel.: +48 535 633 636,

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

PROJEKT EFS “NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE”

Od 1 lipca 2014 nasz zespół został zaangażowany w realizację Projektu warszawskiej Business School, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

„NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE”

adresowanego do nauczycieli i pracowników oświaty zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.

Rekrutacja na wszystkie formy wsparcia została zakończona i do chwili obecnej w ramach Projektu:

 • 10 osób założyło działaność gosodarczą z dotacją 40.000 zł oraz wsparciem pomostowym 1600 zł wypłacanym przez okres 6 miesięcy,
 • 10 osób zostało przeszkolonych w ramach kursu „Pracownik biurowy z obsługą kadr i płac z certyfikatem ECDL Core” (200 h) i niebawem rozpocznie 4-miesięczny płatny staż na stanowisku zbliżonym do jego tematyki,
 • 16 osób podjęło 2-semestralne studia podyplomowe na wybranych przez siebie kierunkach.

Zakończenie Projektu przewidziano na IX 2015 r.