Archiwum

Szkolenia stacjonarne i online dla bibliotekarzy

Nasza aktualna oferta obejmuje następujące szkolenia i warsztaty:

 1. „Wykorzystanie platformy Microsoft Teams do prowadzenia działań zdalnych w bibliotece”
 2. „Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży w bibliotece”
 3. „Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień oraz pasji dzieci i młodzieży w bibliotece”
 4. „Prowadzenie spotkań autorskich i działań animacyjnych online”
 5. „LEGO Storytelling w bibliotece”
 6. „Animacje poklatkowe w bibliotece”
 7. „Wykorzystanie komiksów w edukacji, wychowaniu i terapii”
 8. „Kreatywna praca z ilustracjami i kartami wyobraźni”
 9. „Animator Działań Twórczych (warsztaty weekendowe)”
 10. „Warsztaty kreatywności dla bibliotekarzy”
 11. „Projektowanie działań bibliotecznych metodą Design Thinking”
 12. „Projektowanie ścieżek dydaktycznych w bibliotece”
 13. „Projektowanie oferty biblioteki w oparciu o innowacyjne formy i metody pracy”
 14. „Praca metodą projektów w bibliotece”
 15. „Szyfry i kody w bibliotece”
 16. „Kodowanie dla dzieci”
 17. „Cyber[nie]bezpieczeństwo”
 18. „Work-Life Balance dla bibliotekarzy”
 19. „Wypalenie zawodowe, samorealizacja i motywacja bibliotekarza”
 20. „Projektowanie oraz realizacja ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego bibliotekarza”
 21. „Warsztaty druku artystycznego”
 22. „Warsztaty kolażu”
 23. „Warsztaty typografii, kaligrafii i layout’u”
 24. „Warsztaty tworzenia książki artystycznej i dotykowej”
 25. „BookSprint – warsztaty grupowego projektowania i tworzenia książek”
 26. „BookCamp I – plenerowe warsztaty czytania i twórczego korzystania z książek”
 27. „BookCamp II – plenerowe warsztaty projektowania i tworzenia książek”
 28. „Warsztaty projektowania i wykonywania Pudełek Opowieści (StoryBox’ów)”
 29. „Warsztaty twórcze /Papier i przestrzeń/” (projektowanie, ekspozycja i ekspresja)
 30. „Akademia Designu w bibliotece”
 31. „Akademia Zdrowia w bibliotece”
 32. „Techniki teatralne i parateatralne w bibliotece”
 33. „Teatrzyk kamishibai na 20 sposobów”
 34. „Biblioteczna pracownia mikroteatrzyków”
 35. „Bum bum rurki w działaniach animacyjnych”
 36. „Przygody z muzyką w bibliotece”
 37. „Koncepcja działalności i strategie rozwojowe biblioteki”
 38. „Działania biblioteki w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym”
 39. „Jak pozyskiwać czytelników i użytkowników biblioteki”
 40. „Kulturoterapia i arteterapia w bibliotece”
 41. „Organizowanie aktywizujących wydarzeń w bibliotece”
 42. „Sztuka eksponowania kultury i sztuki w bibliotece”
 43. „Strefa gier w bibliotece”
 44. „Organizowanie współpracy biblioteki ze środowiskiem lokalnym”
 45. „Kreowanie wizerunku i promocja biblioteki”
 46. „Biblioteka w Internecie i mediach społecznościowych”
 47. „Bibliotekarzu, publikuj!”
 48. „Kreatywne zarządzanie biblioteką”

JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO W NASZEJ OFERCIE INTERESUJĄCYCH WAS TEMATÓW, PROSIMY O KONTAKT:

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

Szkolenia stacjonarne i online dla nauczycieli i wychowawców

Nasza aktualna oferta obejmuje:

Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli

„Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu”

„Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczych postaw przedszkolaków”

„Budowanie pozytywnych relacji i efektywna współpraca z rodzicami”

„Nauczyciel – Animator Działań Twórczych”

„Nauczyciel – Przedszkolny Lider Innowacji”

„Pedagogika przygody w przedszkolu”

„Praca z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu”

„Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu”

„Indywidualizacja pracy z dzieckiem w przedszkolu”

„Kreatywne ćwiczenia i zabawy z ilustracjami w przedszkolu”

„Wielozmysłowe poznawanie świata w przedszkolu”

„Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w przedszkolu”

„Eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu”

„Działania twórcze wspomagające opanowywanie umiejętności matematycznych w przedszkolu”

„Ćwiczenia, zabawy i aktywności twórcze wspomagające integrację sensoryczną w przedszkolu”

„Praca metodą projektów w przedszkolu”

„Elementy Planu Daltońskiego w przedszkolu”

„Elementy metodyki zuchowej w edukacji przedszkolnej”

„Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”

„Wykorzystanie platformy Microsoft Teams w edukacji zdalnej w szkole i przedszkolu”

Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych, (klas I-III, IV-VIII, nauczycieli świetlic i bibliotekarzy szkolnych)

„Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole”

„Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczych postaw uczniów”

„Cyberzagrożenia dzieci i młodzieży”

„Budowanie pozytywnych relacji i efektywna współpraca z rodzicami”

„Nauczyciel – Animator Działań Twórczych”

„Nauczyciel – Szkolny Lider Innowacji”

„Grywalizacja w edukacji wczesnoszkolnej”

„Pedagogika przygody w szkole podstawowej”

„Praca z dzieckiem przewlekle chorym w szkole podstawowej”

„Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

„Indywidualizacja pracy z uczniem w szkole podstawowej”

„Booktalking w klasie, świetlicy i bibliotece”

„Storytelling w klasie, świetlicy i bibliotece”

„Kody i szyfry w klasie, świetlicy i bibliotece”

„Kreatywna praca z ilustracjami w szkole”

„Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w klasie, świetlicy i bibliotece”

„Zajęcia, gry i zabawy promujące czytelnictwo i rozwijające kompetencje czytelnicze uczniów”

„Praca metodą projektów w klasie, świetlicy i bibliotece”

„Elementy Planu Daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej”

„Elementy metodyki zuchowej w nauczaniu zintegrowanym”

„Elementy metodyki harcerskiej w edukacji i wychowaniu klas IV-VIII”

„Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”

„Wykorzystanie platformy Microsoft Teams w edukacji zdalnej w szkole i przedszkolu”

Szkolenia dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych

„Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży”

„Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczych postaw wychowanków”

„Cyberzagrożenia dzieci i młodzieży”

„Wychowawca – Animator Działań Twórczych”

„Wychowawca – Lider Innowacji”

„Storytelling w indywidualnej i grupowej pracy z wychowankami”

„Kody i szyfry jako angażująca i kreatywna forma zajęć z wychowankami”

„Zajęcia, gry i zabawy promujące czytelnictwo i rozwijające kompetencje czytelnicze”

„Mikroprojekty edukacyjne w placówce opiekuńczo-wychowawczej”

„Elementy Planu Daltońskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej”

„Elementy metodyki zuchowej w pracy wychowawcy”

„Elementy metodyki harcerskiej w pracy wychowawcy”

„Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”

JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO W NASZEJ OFERCIE INTERESUJĄCYCH WAS TEMATÓW, PROSIMY O KONTAKT:

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

SZKOLENIE: Grywalizacja w edukacji wczesnoszkolnej

Gamefikacja i grywalizacja w edukacji wczesnoszkolnej

Szkolenie prowadzone w formie tradycyjnej lub on-line.

ADRESACI

Szkolenie dedykujemy nauczycielom, wychowawcom i pedagogom, którzy chcą się dowiedzieć:

 • jak zwiększyć efektywności nauczania i uczenia się poprzez grywalizację,
 • jak dzięki grom aktywizować i motywować uczniów do nauki i zabawy,
 • jak twórczo rozwijać uczniów poprzez projektowanie własnych gier,
 • jak dzięki grywalizacji oderwać uczniów od komputera i multimediów,
 • jak rozwijać warsztat nauczyciela dzięki grom i gamifikacji.

 PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe założenia grywalizacji (gamifikacji).
 2. Cele, funkcje i korzyści wykorzystywania elementów gier w szkole (klasie, świetlicy, bibliotece).
 3. Rola grywalizacji w zwiększaniu efektywności oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych.
 4. Wspieranie rozwoju poszczególnych kompetencji kluczowych poprzez gamifikację.
 5. Zastosowanie elementów grywalizacji w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zdolnymi, słabszymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi itp.).
 6. Typy, formy i tematyka gier.
 7. Przegląd materiałów i pomocy przydatnych do przygotowywania i prowadzenia zajęć z elementami grywalizacji.
 8. Projektowanie gier dla uczniów.
 9. Projektowanie gier przez uczniów.
 10. Opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych opartych na grywalizacji.
 11. Zastosowanie elementów gamifikacji w nauczaniu zdalnym.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

 

Szkolenia i warsztaty on-line dla nauczycieli i wychowawców

Kreatywny e-learning 3

Nasza aktualna oferta obejmuje:

E-szkolenia i e-warsztaty dla nauczycieli przedszkoli

„Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu”.

„Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczych postaw przedszkolaków”.

„Budowanie pozytywnych relacji i efektywna współpraca z rodzicami”.

„Nauczyciel – Animator Działań Twórczych”.

„Nauczyciel – Przedszkolny Lider Innowacji”.

„Pedagogika przygody w przedszkolu”.

„Praca z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu”.

„Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu”.

„Indywidualizacja pracy z dzieckiem w przedszkolu”.

„Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywność ruchową”.

„Rozwijanie koncentracji uwagi i uważności dziecka poprzez ćwiczenia z zakresu małej i dużej motoryki”.

„Rozwijanie kreatywności i inicjatywności dziecka poprzez ruch i muzykę”.

„Kreatywne ćwiczenia i zabawy z ilustracjami w przedszkolu”.

„Wielozmysłowe poznawanie świata w przedszkolu”.

„Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w przedszkolu”.

„Eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu”.

„Działania twórcze wspomagające opanowywanie umiejętności matematycznych w przedszkolu”.

„Ćwiczenia, zabawy i aktywności twórcze wspomagające integrację sensoryczną w przedszkolu”.

„Praca metodą projektów w przedszkolu”.

„Elementy Planu Daltońskiego w przedszkolu”.

„Elementy metodyki zuchowej w edukacji przedszkolnej”

„Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”.

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”.

„Wykorzystanie platformy Microsoft Teams w edukacji zdalnej w szkole i przedszkolu”.

E-szkolenia i e-warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, (klas I-III, IV-VIII, nauczycieli świetlic i bibliotekarzy szkolnych)

KREOWANIE WIZERUNKU, PROMOCJA

 1. „Kreowanie wizerunku i promocja szkoły – jak zwiększyć efektywność działań rekrutacyjnych”.
 2. „Organizacja sieci kontaktów i współpracy z otoczeniem szkoły – instytucje, organizacje, pracodawcy, media”.

KOMPETENCJE KLUCZOWE, KREATYWNOŚĆ, INNOWACJE I METODY PROJEKTOWE

 1. „Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole”.
 2. „Rozwijanie kreatywnych zasobów, postaw i metod pracy nauczycieli”.
 3. „Nauczyciel – Animator Działań Twórczych”.
 4. „Nauczyciel – Szkolny Lider Innowacji”.
 5. „Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczych postaw uczniów”.
 6. „Innowacje pedagogiczne w szkole”.
 7. „Praca metodą projektów w klasie, świetlicy i bibliotece”.
 8. „Zastosowanie metodyki projektowej Design Thinking w organizacji procesu edukacji
  i aktywizacji uczniów”.

Link do ogólnej charakterystyki metody DT:

https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/2017/11/04/program-innowacyjna-szkola/

METODY NAUCZANIA

 1. „Indywidualizacja pracy z uczniem w szkole podstawowej”.
 2. „Praca z dzieckiem przewlekle chorym w szkole podstawowej”.
 3. „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
 4. „Praca z uczniem zdolnym”.
 5. „Jak poprawić koncentrację i motywację uczniów w nauczaniu stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym”.
 6. „Praca z filmem w zdalnej edukacji”.
 7. „Grywalizacja w nauczaniu uczniów szkół podstawowych”.
 8. „Elementy Planu Daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej”.
 9. „Wykorzystanie ilustracji w edukacji, wychowaniu, terapii i twórczym rozwoju uczniów”.
 10. „Zajęcia, gry i zabawy promujące czytelnictwo i rozwijające kompetencje czytelnicze uczniów”.
 11. „Myślenie krytyczne w szkole podstawowej”.
 12. „Pedagogika przygody w szkole podstawowej”.
 13. „Booktalking w klasie, świetlicy i bibliotece”.
 14. „Storytelling w klasie, świetlicy i bibliotece”.
 15. „Kody i szyfry w klasie, świetlicy i bibliotece”.
 16. „Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w klasie, świetlicy i bibliotece”.
 17. „Elementy metodyki zuchowej w nauczaniu zintegrowanym”.
 18. „Elementy metodyki harcerskiej w edukacji i wychowaniu klas IV-VIII”.

 EDUKACJA ZDALNA I BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

 1. „Jak prowadzić angażujące i aktywizujące lekcje online”.
 2. „Wykorzystanie platformy Microsoft Teams w edukacji zdalnej w szkole”.
 3. „Organizacja pracy nauczyciela w nauczaniu zdalnym”.
 4. „Cyberzagrożenia dzieci i młodzieży”.

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

 1. „Indywidualizacja pracy z uczniem”.
 2. „Budowanie pozytywnych relacji i efektywna współpraca z rodzicami”.
 3. „Motywowanie i aktywizowanie uczniów w edukacji stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej”.
 4. „Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów”.
 5. „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w szkole”.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELI

 1. „Przeciwdziałanie rutynie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym nauczycieli”.
 2. „Radzenie sobie ze stresem i budowanie harmonii work-life balance w pracy nauczyciela”.
 3. „Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”.
 4. „Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”.

PREDYSPOZYCJE, ZAINTERESOWANIA I ŚCIEŻKI ROZWOJOWE UCZNIÓW

 1. „Projektowanie ścieżek kariery edukacyjnej i zawodowej oraz rozwijania uzdolnień
  i zainteresowań uczniów”.

SZKOLENIA WYNIKAJĄCE Z KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. „Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów”.
 2. „Podnoszenie jakości kształcenia w szkole – obszary, metody, formy”.
 3. „Wspomaganie rozwoju osobistego, realizacji zainteresowań przedmiotowych
  i pozaprzedmiotowych oraz kompetencji interpersonalnych uczniów”.
 4. „Efektywne i aktywizujące metody i techniki kształcenia na odległość”.
 5. „Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.
 6. „Projektowanie i wdrażanie skutecznych działań wychowawczych szkoły”.
 7. „Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – organizacja, metody pracy nauczycieli i formy aktywności uczniów”.
 8. „Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”.
 9. „Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”.

E-szkolenia i e-warsztaty dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych (ogólnokształcących, artystycznych oraz zawodowych/branżowych)

KREOWANIE WIZERUNKU, PROMOCJA, REKRUTACJA

 1. „Kreowanie wizerunku i promocja szkoły – czyli jak pokazać jakość”.
 2. „Organizacja sieci kontaktów i współpracy z otoczeniem szkoły – instytucje, organizacje, media”.

KOMPETENCJE KLUCZOWE, KREATYWNOŚĆ, INNOWACJE I METODY PROJEKTOWE

 1. „Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole”.
 2. „Rozwijanie kreatywnych zasobów, postaw i metod pracy nauczycieli”.
 3. „Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczych postaw uczniów”.
 4. „Innowacje pedagogiczne w szkole”.
 5. „Praca metodą projektów w szkole”.
 6. „Zastosowanie metodyki projektowej Design Thinking w organizacji procesu edukacji
  i aktywizacji uczniów”.

Link do ogólnej charakterystyki metody DT:

https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/2017/11/04/program-innowacyjna-szkola/

METODY NAUCZANIA

 1. „Praca z filmem w zdalnej edukacji”.
 2. „Grywalizacja w nauczaniu uczniów”.
 3. „Myślenie krytyczne w szkole”.
 4. „Praca z uczniem zdolnym”.

EDUKACJA ZDALNA I BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

 1. „Wykorzystanie platformy Microsoft Teams w edukacji zdalnej w szkole”.
 2. „Organizacja pracy nauczyciela w nauczaniu zdalnym”.
 3. „Cyberzagrożenia dzieci i młodzieży”.

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

 1. „Indywidualizacja pracy z uczniem”.
 2. „Budowanie pozytywnych relacji i efektywna współpraca z rodzicami”.
 3. „Motywowanie i aktywizowanie uczniów w edukacji stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej”.
 4. „Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów”.
 5. „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w szkole”.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELI

 1. „Przeciwdziałanie rutynie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym nauczycieli”.
 2. „Radzenie sobie ze stresem i budowanie harmonii work-life balance w pracy nauczyciela”.
 3. „Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”.
 4. „Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I KARIERA UCZNIÓW

 1. „Przygotowanie uczniów do wejścia z sukcesem na rynek pracy”.

SZKOLENIA WYNIKAJĄCE Z KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. „Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów”.
 2. „Podnoszenie jakości kształcenia w szkole – obszary, metody, formy”.
 3. „Wspomaganie rozwoju osobistego, realizacji zainteresowań przedmiotowych
  i pozaprzedmiotowych oraz kompetencji interpersonalnych uczniów”.
 4. „Efektywne i aktywizujące metody i techniki kształcenia na odległość”.
 5. „Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.
 6. „Projektowanie i wdrażanie skutecznych działań wychowawczych szkoły”.
 7. „Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – organizacja, metody pracy nauczycieli i formy aktywności uczniów”.

E-szkolenia i e-warsztaty dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych

„Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży”.

„Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczych postaw wychowanków”.

„Cyberzagrożenia dzieci i młodzieży”.

„Wychowawca – Animator Działań Twórczych”.

„Wychowawca – Lider Innowacji”.

„Storytelling w indywidualnej i grupowej pracy z wychowankami”.

„Kody i szyfry jako angażująca i kreatywna forma zajęć z wychowankami”.

„Zajęcia, gry i zabawy promujące czytelnictwo i rozwijające kompetencje czytelnicze”.

„Mikroprojekty edukacyjne w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

„Elementy Planu Daltońskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

„Elementy metodyki zuchowej w pracy wychowawcy”.

„Elementy metodyki harcerskiej w pracy wychowawcy”.

„Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”.

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”.

JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO W NASZEJ OFERCIE INTERESUJĄCYCH WAS TEMATÓW, PROSIMY O KONTAKT.

Informacje i zapisy

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA DLA DZIECI ON-LINE (bez lub z asystą rodzica)

Innowacje pedagogiczne w przedszkolu

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnych twórczych działań ukierunkowanych na:

 • pobudzanie i rozwijanie ciekawości poznawczej, wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczej ekspresji,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych,
 • stymulowanie poszczególnych sfer rozwoju dziecka (m.in. rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny; rozwój dużej i małej motoryki),
 • kształtowanie potencjału dziecka według koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera (inteligencja logiczno-matematyczna, językowa, przyrodnicza, muzyczna, przestrzenna, cielesno-kinestetyczna, interpersonalna i intrapersonalna).

Wiek dziecka

5-12 lat

Metody pracy

Podczas zajęć, obok autorskich technik i narzędzi, wykorzystujemy elementy takich metod, jak: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, pedagogika Celestyna Freineta, metoda Marii Montessori, Model Mobilnej Rekreacji Muzycznej Macieja Kieryła, praca z darami Friedricha Froebla, Plan Daltoński, Kinezjologia Edukacyjnej Paula Dennisona, Integracja Sensoryczna, wielozmysłowe poznawanie i doświadczanie świata i inne.

Sięgamy także po różne formy arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii oraz biblioterapii i bajkoterapii.

Dla każdego dziecka tworzymy zindywidualizowane programy i scenariusze korzystając z banku naszych zadań i ćwiczeń. Ponadto na bieżąco formułujemy dodatkowe polecenia i twórcze wyzwania nawiązujące do tego, co wypracowało dziecko w swoich aktualnych działaniach.

Kreatywny home e-learning 2

Formy twórczej ekspresji dziecka

 • aktywność plastyczna (różne techniki)
 • działania manipulacyjne i konstrukcyjne
 • dziecięce projektowanie
 • kreatywna praca z ilustracjami
 • twórcze opowiadanie i pisanie
 • techniki teatralne i parateatralne
 • aktywność wokalna, muzyczna i rytmiczna
 • aktywność ruchowa
 • kreatywna grafomotoryka
 • twórcza i aktywizująca praca z książkami (w tym tzw. „książkami do zadań specjalnych”)
 • dziecięce kodowanie i programowanie
 • gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne
 • inne

Szkolenie Mali Projektanci w przedszkolu 1

Formy pracy

W zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań oraz charakteru i celu prowadzonych zajęć, nasza oferta edukacyjna obejmuje:

 • prowadzenie zajęć on-line przez Skype,
 • udostępnianie materiałów dydaktycznych i „Arkuszy Twórczych Wyzwań” zawierających zestawy poleceń, kart pracy, kart inspiracji itp. w wersji cyfrowej do druku i wykonania przez dziecko lub rodzica z dzieckiem podczas zajęć on-line lub po zajęciach,
 • konsultacje przez Skype lub telefoniczne.

Czas trwania zajęć

W zależności od wieku dziecka pojedyncze zajęcia trwają od 30 do 90 minut.

Zasady i etapy współpracy

 1. Zgłoszenie się do nas mailowe lub telefoniczne.
 2. Wstępna rozmowa i poznanie Państwa oczekiwań.
 3. Zaprojektowanie i przedstawienie Państwu zindywidualizowanej oferty wraz z wyceną.
 4. Przeprowadzenie bezpłatnych zajęć pilotażowych on-line (30 min.).
 5. Sporządzenie i podpisanie umowy.
 6. Realizacja zajęć według programu z możliwością wprowadzenia na bieżąco zmian organizacyjnych i merytorycznych po ich obustronnym zaakceptowaniu.
 7. Dokonanie płatności po każdych zajęciach (o ile nie została wybrana opcja płatności z góry za cały zaplanowany program z rabatem 20%).

Cena

Ustalana indywidualnie (standardowa cena wynosi 45zł za godzinę zegarową).

Informacje i zapisy

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

 

TRANSKRYPCJE, COPYWRITING I STORYTELLING

Transkrypcja

Nasza firma zajmuje się również wykonywaniem transkrypcji z nagrań video i audio – zarówno w formie analogowej, jak i cyfrowej.

W zakres usług wchodzi:

 • transkrypcja standardowa
 • transkrypcja fonetyczna
 • transkrypcja z redakcją
 • transkrypcja demograficzna (z dostosowaniem do określonego profilu odbiorców)
 • transkrypcja z formatowaniem obejmującym podział i strukturę tekstu, dostosowanie tekstu do layoutu (makiety) strony lub całego dokumentu czy publikacji
 • transkrypcja z copywritingiem
 • transkrypcja ze storytellingiem (wprowadzenie elementów opowieści lub nadanie tekstowi jej pełnej formy)

Z przekazanych nam materiałów (nagrań) opracowujemy teksty:

 • wywiadów indywidualnych (IDI)
 • wywiadów grupowych (FGI)
 • konferencji, sympozjów, seminariów itp.
 • wykładów, prelekcji, wystąpień itp.
 • posiedzeń, narad
 • innych typów treści wymagających spisania, zredagowania, dostosowania do określonych celów (np. edukacyjnych, marketingowych, wizerunkowych, sprawozdawczych itp.)
 • wszelkich innych form odpowiadających oczekiwaniom naszych Klientów

Przygotowujemy teksty:

 • na wystąpienia publiczne – wykłady, prelekcje, odczyty, prezentacje itp.
 • informacyjne – na strony internetowe i blogi; do sklepów internetowych i mediów społecznościowych
 • edukacyjne – np. skrypty i materiały szkoleniowe
 • do publikacji i e-publikacji, np. instrukcji, poradników i przewodników drukowanych oraz do ebooków, newsletterów, e-zinów itp.
 • reklamowe – do materiałów promocyjnych oraz do reklam w mediach tradycyjnych i cyfrowych
 • sprzedażowe – ofertowe do mailingu, na strony prezentujące i sprzedające ofertę: landing page, squeeze page
 • wspomagające działania z zakresu SEO i SEM (marketing w wyszukiwarkach)
 • do innych celów wskazanych przez Zamawiających

Usługi transkrypcji, copywritingu i storytellingu/storysellingu realizujemy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

SZKOLENIE „Praca z dzieckiem z problemami zdrowotnymi oraz jego rodziną”

Szkolenie praca z dzieckiem przewlekle chorym

 PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Psychofizyczne i społeczne podstawy funkcjonowania dziecka chorego i jego środowiska.
 2. Potrzeby dziecka chorego i poziom ich zaspokajania.
 3. Rola przedszkola/szkoły we wspieraniu rozwoju dziecka z problemami zdrowotnymi i jego rodziny.
 4. Organizacja pracy grupy/klasy z chorym dzieckiem.
 5. Rozpoznawanie zasobów, predyspozycji, uzdolnień i mocnych stron dziecka.
 6. Sposoby motywowania dziecka do nauki, zabawy i kontaktów społecznych.
 7. Główne założenia „Metody edukacji, wychowania i terapii sukcesem” oraz zasady jej planowania i wdrażania.
 8. Budowanie relacji i współpraca z rodzicami/opiekunami dziecka z problemami zdrowotnymi.
 9. Korzystanie przez nauczycieli i rodziców ze wsparcia instytucji oraz organizacji zewnętrznych w opiece i pracy z dzieckiem.
 10. Eksponowanie i dokumentowanie osiągnięć dziecka z problemami zdrowotnymi.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

SZKOLENIE „Stosowanie metod i form organizacyjnych sprzyjających nabywaniu przez dzieci kompetencji kluczowych w przedszkolu/szkole”

Szkolenie - Kompetencje kluczowe w przedszkolu i szkole

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Charakterystyka i znaczenie poszczególnych kompetencji kluczowych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka.
 2. Rozpoznawanie i efektywne wykorzystywanie zasobów oraz potencjału społecznego, technicznego i infrastrukturalnego placówki oraz jej kadry do rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci.
 3. Angażowanie zasobów środowiska lokalnego i regionalnego do wspomagania pracy przedszkola/szkoły.
 4. Tradycyjne i innowacyjne metody, techniki oraz pomoce i narzędzia wspierające nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych.
 5. Projektowanie i wdrażanie przedsięwzięć (innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne, programy autorskie) z zakresu doskonalenia kompetencji kluczowych.
 6. Eksponowanie i dokumentowanie osiągnięć dzieci, nauczycieli, rodziców oraz lokalnych liderów społecznych i partnerów instytucjonalnych wspierających pracę placówki.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

Nasza Akademia od lat organizuje szkolenia, warsztaty, seminaria oraz konferencje dla:

 • dyrektorów placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych
 • nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych różnego typu
 • animatorów
 • edukatorów
 • nauczycieli-wychowawców
 • nauczycie-bibliotekarzy
 • wychowawców i opiekunów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Stawiamy na kreatywność, innowacyjność, jakość oraz efektywność. Dzięki temu możemy motywować, inspirować i rozwijać naszych Uczestników zgodnie z ich potrzebami, oczekiwaniami oraz pasjami zawodowymi i osobistymi.

Działamy na terenie całej Polski (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Aktualna ofertę szkoleniową publikujemy TUTAJ.

Realizujemy projekty w odpowiedzi na zapytania ofertowe lub bezpośrednie zlecenia (programy ministerialne, projekty finansowane ze środków UE, granty, inicjatywy samorządowe i obywatelskie itp.). Więcej informacji podajemy TUTAJ.

Zapraszamy do współpracy oraz zgłaszania zapytań i potrzeb szkoleniowych!

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

DODATKOWA OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW DLA INSTYTUCJI KULTURY

Brainstoming Gruoup of people Working Concept

W odpowiedzi na otrzymywane zapytania, wzbogaciliśmy naszą ofertę szkoleń/warsztatów o kolejne propozycje. Każdą z nich szczegółowo dostosowujemy do charakteru, profilu oraz typu instytucji kultury oraz oczekiwań jej Kadry.

 1. „Jak odkrywać, badać i zachowywać kulturę”
 2. „Jak promować instytucje kultury”
 3. „Jak eksponować kulturę i sztukę, i jak o nich opowiadać”
 4. „Jak pisać i mówić o kulturze (m.in. storytelling i creative writing)”
 5. „Jak zarażać kulturą (pozyskiwanie partnerów, sponsorów, wolontariuszy itp.)”
 6. „Jak animować kulturę”
 7. „Jak edukować kulturą”
 8. „Jak inspirować i aktywizować kulturą dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów”
 9. „Jak organizować wydarzenia i zajęcia w muzeum, skansenie, bibliotece, teatrze, filharmonii i galerii sztuki”
 10. „Jak projektować i organizować gry w instytucji kultury”

UWAGA: naszą ofertę dedykujemy zarówno dużym instytucjom kultury, jak i niewielkim lokalnym ośrodkom kultury działającym przy placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych itp. (np. mini-muzea, izby pamięci, wystawy, galerie).

Szkolenia i warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław) oraz online.

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl