Archiwum

Warsztaty doradztwa zawodowego i projektowania kariery dla uczniów

Warsztaty rozwoju zawodowego i kariery

 1. Moja przyszłość w moich rękach – warsztaty projektowanie kariery.
 2. Nieprzeciętni na rynku pracy – jak przygotować kreatywne CV, zawodowe portfolio i oryginalną autoprezentację.
 3. Moje wyznaczniki kariery.
 4. Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi trenerskich i coachingowych rozwijające kompetencje zawodowe i osobiste uczniów.
 5. Kariera oparta na pasji.
 6. Młodzi przedsiębiorcy.
 7. Skuteczna autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna.

Naszą ofertę kierujemy do uczniów szkół różnych typów i specjalizacji, studentów, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, podopiecznych instytucji wspierających, organizacji pozarządowych prowadzących działalność z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej itp.

Warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

Reklama

Szkolenia i warsztaty dla szkolnych doradców zawodowych

Doradztwo zawodowe i doradztwo kariery

 1. Elementy coachingu w doradztwie zawodowym.
 2. Elementy tutoringu w doradztwie zawodowym.
 3. Rozwijanie kreatywności uczniów w doradztwie zawodowym.
 4. Motywacja i automotywacja ucznia w szkole i poza nią.
 5. Kompetencje społeczne ucznia w szkole i poza nią.
 6. Projektowanie kariery z wykorzystaniem metodyki i narzędzi Design Thinking.
 7. Kreatywne metody projektowania ścieżek kariery.
 8. Wewnętrzne i zewnętrzne wyznaczniki kariery – jak wykorzystać ich potencjał?
 9. Kariera oparta na pasji.
 10. Nieprzeciętni na rynku pracy – jak przygotować z uczniem jego kreatywne CV, zawodowe portfolio i oryginalną autoprezentację.
 11. Wykorzystanie narzędzi trenerskich i coachingowych w doradztwie zawodowym.

Naszą ofertę adresujemy do szkolnych i akademickich doradców zawodowych, doradców kariery, liderów Biur Karier, liderów inkubatorów przedsiębiorczości, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów społecznych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych i wszystkich zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego, projektowania kariery, rozwoju zawodowego i osobistego oraz HR.

Szkolenia i warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl