Archiwum

Szkolenia dla bibliotekarzy, animatorów i edukatorów

Bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach oraz otrzymywanych zapytaniach aktualizujemy naszą ofertę szkoleniową i warsztatową adresowaną do bibliotekarzy oraz animatorów i edukatorów wykorzystujących książki w pracy z odbiorcami w każdym wieku oraz prowadzących działania animacyjne, kulturalne i artystyczne w swoich bibliotekach i poza nimi.

W zależności od potrzeb, każdy z tematów może być realizowany w wymiarze od 4 do 16 godzin dydaktycznych (2 dni – również w edycjach weekendowych).

Oprócz zaproponowanych tematów, opracowujemy formy szkoleniowe dostosowane do indywidualnych oczekiwań zamawiających w obszarach szeroko pojętej pracy edukacyjnej i organizacyjnej bibliotek oraz innych instytucji kultury.

 • „Kreatywne formy pracy z książką”
 • „Nauka i zabawa z picturebookami
 • „Komiks w wychowaniu i edukacji”
 • „Teatrzyk książki kamishibai na 20 sposobów”
 • „Twórcze sposoby promocji książek i rozwijania czytelnictwa”
 • „Warsztaty booktalkingu
 • „Bajkoterapia w pracy z dziećmi i rodzicami”
 • „Techniki teatralne i parateatralne w bibliotece”
 • Storytelling w bibliotece”
 • „LEGO storytelling w bibliotece”
 • „Biblioteka konstruktorów”
 • „Projektowanie i tworzenie gier w bibliotece”
 • „Projektowanie i tworzenie książek artystycznych”
 • „Warsztaty tworzenia poradników”
 • „Kreowanie wizerunku i promocja biblioteki”
 • „Projektowanie, organizacja i promocja wydarzeń w bibliotece”
 • „Bibliotekarz – lider kreatywności i innowacyjności”
 • „Publikujący bibliotekarz – bloger, dziennikarz, autor”
 • „Biblioteka pełna przygód”
 • „Biblioteka pełna szyfrów, tajemnic i zagadek”
 • „Biblioteka – Dziecięca Akademia Wyobraźni”
 • „Biblioteka jako centrum animacji kultury”
 • „Biblioteka jako centrum rozwijania kreatywności (dzieci, młodzieży, dorosłych)”
 • „Biblioteka jako centrum rozwijania i realizacji zainteresowań i pasji (dzieci, młodzieży, dorosłych)”
 • „Biblioteka jako centrum wzornictwa i designu
 • „Wolontariat w bibliotece”

Szkolimy stacjonarnie na terenie całej Polski oraz online.

KONTAKT:

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

Reklama

SZKOLENIE „Wolontariat w instytucji kultury”

1. Wolontariat w kulturze – formy, cele i założenia.

2. Edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, kompensacyjne i terapeutyczne walory aktywności kulturalnej wolontariuszy i uczestników kultury.

3. Potencjał i możliwości wspierania poszczególnych grup społecznych poprzez wolontariat.

4. Aspekty formalno-prawne wolontariatu.

5. Projektowanie struktury organizacyjnej i merytorycznej funkcjonowania wolontariatu w instytucji kultury.

6. Promocja wolontariatu i rekrutacja wolontariuszy.

7. Organizacja i koordynacja pracy wolontariuszy w instytucji kultury – integracja, komunikacja, zarządzanie i motywowanie.

8. Promowanie i eksponowanie działań wolontariuszy.

9. Diagnoza i ewaluacja efektywności wolontariatu w instytucji kultury.

10. Podsumowanie współpracy z wolontariuszami.

11. Wolontariat a kariera zawodowa wolontariusza.

Szkolimy stacjonarnie na terenie całej Polski oraz online.

KONTAKT:

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

Szkolenia stacjonarne i online dla instytucji kultury

Nasza aktualna oferta obejmuje następujące szkolenia i warsztaty:

 1. „Wykorzystanie platformy Microsoft Teams do prowadzenia działań zdalnych w instytucjach kultury”
 2. „Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży w instytucji kultury”
 3. „Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień oraz pasji dzieci i młodzieży”
 4. „Prowadzenie spotkań autorskich i działań animacyjnych online”
 5. „LEGO Storytelling w instytucjach kultury”
 6. „Animacje poklatkowe – warsztaty dla pracowników kultury”
 7. „Wykorzystanie komiksów w edukacji, wychowaniu i terapii”
 8. „Kreatywna praca z ilustracjami i kartami wyobraźni”
 9. „Warsztaty kreatywności dla pracowników kultury”
 10. „Projektowanie działań kulturalnych metodą Design Thinking”
 11. „Projektowanie ścieżek dydaktycznych w instytucji kultury”
 12. „Projektowanie oferty instytucji kultury w oparciu o innowacyjne formy i metody pracy”
 13. „Praca metodą projektów w instytucji kultury”
 14. „Szyfry i kody w instytucji kultury”
 15. „Kodowanie dla dzieci”
 16. „Cyber[nie]bezpieczeństwo”
 17. „Work-Life Balance dla kadr kultury”
 18. „Wypalenie zawodowe, samorealizacja i motywacja pracowników kultury”
 19. „Projektowanie oraz realizacja ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego pracowników kultury”
 20. „Warsztaty druku artystycznego”
 21. „Warsztaty kolażu”
 22. „Warsztaty typografii, kaligrafii i layout’u”
 23. „Warsztaty tworzenia książki artystycznej i dotykowej”
 24. „Warsztaty projektowania i wykonywania Pudełek Opowieści (StoryBox’ów)”
 25. „Warsztaty twórcze /Papier i przestrzeń/” (projektowanie, ekspozycja i ekspresja)
 26. „Akademia Designu w instytucji kultury”
 27. „Techniki teatralne i parateatralne w instytucji kultury”
 28. „Teatrzyk kamishibai na 20 sposobów”
 29. „Tworzenie mikroteatrzyków w instytucji kultury”
 30. „Bum bum rurki w działaniach animacyjnych”
 31. „Przygody z muzyką w instytucji kultury”
 32. „Koncepcja działalności i strategie rozwojowe instytucji kultury”
 33. „Diagnoza i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym”
 34. „Jak pozyskiwać uczestników kultury”
 35. „Kulturoterapia i arteterapia w instytucji kultury”
 36. „Warsztaty kulturalne wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny dzieci i młodzieży”
 37. „Organizowanie eventów w instytucji kultury”
 38. „Sztuka eksponowania w instytucji kultury”
 39. „Projektowanie zajęć wystawienniczych i muzealnych dla dzieci i młodzieży”
 40. „Strefa gier w instytucji kultury”
 41. „Wolontariat w kulturze”
 42. „Alternatywne formy finansowania kultury – fundraising, crowdfunding, sponsoring”
 43. „Organizowanie współpracy instytucji kultury z placówkami oświatowymi”
 44. „Kreowanie wizerunku i promocja instytucji kultury”
 45. „Instytucja kultury w Internecie i mediach społecznościowych”
 46. „Pracowniku kultury, publikuj!”
 47. „Kreatywne zarządzanie instytucją kultury”
 48. „Warsztaty projektowania skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w instytucji kultury”
 49. „Warsztaty motywacyjne – przeciwdziałanie rutynie, wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem”
 50. „Trening kreatywności dla kadry instytucji kultury”
 51. „Animator Działań Twórczych (warsztaty weekendowe)”
 52. „Praca metodą projektów w instytucji kultury”
 53. „Jak odkrywać, badać i zachowywać kulturę”
 54. „Jak promować instytucje kultury”
 55. „Jak eksponować kulturę i sztukę, i jak o nich opowiadać”
 56. „Jak pisać i mówić o kulturze (m.in. storytelling i creative writing)”
 57. „Booktalking w instytucji kultury”
 58. „Jak zarażać kulturą (pozyskiwanie partnerów, sponsorów, wolontariuszy itp.)”
 59. „Jak animować kulturę”
 60. „Jak edukować kulturą”
 61. „Jak inspirować i aktywizować kulturą dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów”
 62. „Jak organizować wydarzenia i zajęcia w muzeum, skansenie, bibliotece, teatrze, filharmonii i galerii sztuki”
 63. „Jak projektować i organizować gry w instytucji kultury”
 64. „Taniec, ruch, dźwięk w edukacji i terapii”
 65. „Warsztaty wytchnieniowe dla animatorów”

JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO W NASZEJ OFERCIE INTERESUJĄCYCH WAS TEMATÓW, PROSIMY O KONTAKT:

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

SZKOLENIE ONLINE „Wykorzystanie platformy Microsoft Teams do prowadzenia działań zdalnych w instytucjach kultury”

PROGRAM SZKOLENIA

1. Narzędzie Microsoft Teams – aplikacja klasyczna, mobilna i wersja online.

2. Test urządzenia przed przystąpieniem do pracy.

3. Tworzenie zespołów i kanałów. Najważniejsze ustawienia.

4. Logowanie uczestników szkolenia za pomocą loginu i linku.

5. Planowanie spotkania w kalendarzu.

6. Rozpoczynanie spotkania bez planowania.

7. Prowadzenie spotkania: dodawanie efektów tła, udostępnianie pulpitu, okna, prezentacji, tablicy, przesyłanie plików.

8. Korzystanie z czatu, pobieranie listy obecności

8. Notes zajęć.                                          

9. Tworzenie zadań i testów.

10. Podpowiedzi do pracy. Kończenie spotkania.

Szkolenie jest realizowane w formie zdalnej dla placówek z całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

SZKOLENIE „Prowadzenie spotkań autorskich i działań animacyjnych online”

1. Tematyka, charakter i forma spotkań autorskich oraz działań animacyjnych:

 • wydarzenia jednorazowe i cykliczne,
 • tematy i treści proponowane w ramach przedsięwzięcia,
 • wybór form aktywności i ekspresji uczestników,
 • interaktywność proponowanych wydarzeń,
 • innowacyjność i kreatywność w projektowaniu i prowadzeniu spotkań oraz animacji,
 • angażowanie uczestników w poszczególne etapy projektowania i realizacji przedsięwzięć oraz eksponowania ich efektów.

2. Sposoby adaptowania tradycyjnych form działalności kulturalnej na model online.

3. Organizacja zaplecza technicznego i multimedialnego.

4. Koordynacja działań online.

5. Formy promocji wydarzenia i pozyskiwania uczestników.

6. Dokumentowanie i ewaluacja przeprowadzonych działań.

7. Prezentacja przebiegu oraz rezultatów działań po ich realizacji.

Szkolenia i warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław) oraz online.

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

DODATKOWA OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW DLA INSTYTUCJI KULTURY

Brainstoming Gruoup of people Working Concept

W odpowiedzi na otrzymywane zapytania, wzbogaciliśmy naszą ofertę szkoleń/warsztatów o kolejne propozycje. Każdą z nich szczegółowo dostosowujemy do charakteru, profilu oraz typu instytucji kultury oraz oczekiwań jej Kadry.

 1. „Jak odkrywać, badać i zachowywać kulturę”
 2. „Jak promować instytucje kultury”
 3. „Jak eksponować kulturę i sztukę, i jak o nich opowiadać”
 4. „Jak pisać i mówić o kulturze (m.in. storytelling i creative writing)”
 5. „Jak zarażać kulturą (pozyskiwanie partnerów, sponsorów, wolontariuszy itp.)”
 6. „Jak animować kulturę”
 7. „Jak edukować kulturą”
 8. „Jak inspirować i aktywizować kulturą dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów”
 9. „Jak organizować wydarzenia i zajęcia w muzeum, skansenie, bibliotece, teatrze, filharmonii i galerii sztuki”
 10. „Jak projektować i organizować gry w instytucji kultury”

UWAGA: naszą ofertę dedykujemy zarówno dużym instytucjom kultury, jak i niewielkim lokalnym ośrodkom kultury działającym przy placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych itp. (np. mini-muzea, izby pamięci, wystawy, galerie).

Szkolenia i warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław) oraz online.

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Warsztaty druku artystycznego (dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów)

Warsztaty druku na papierze i tkaninie

W zależności od formuły zajęć Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne oraz zdobywają umiejętności praktyczne i rozwijają własną kreatywność w zakresie zastosowania klasycznych i unikalnych technik druku na różnych typach papieru, tkanin, drewna itp. w:

 • edukacji artystycznej, kulturalnej i historycznej,
 • arteterapii i terapii zajęciowej,
 • coachingu, mindfulness, storytellingu,
 • tworzeniu ilustracji i książek artystycznych,
 • aktywności hobbystycznej.

W efekcie warsztatów powstają realistyczne lub abstrakcyjne prace artystyczne, autorskie pomoce dydaktyczne oraz narzędzia trenerskie lub coachingowe (karty kreatywne, karty dialogowe/storytellingowe, gry, plansze, tablice, moodboardy, storyboardy), materiały do wykonywania innych dwu- i trójwymiarowych prac plastycznych lub rękodzielniczych (ilustracje, tekstury, faktury, mapy, mozaiki, origami, kolaże, elementy dekoracyjne oraz wystroju wnętrz, akcesoria i rekwizyty, opakowania itp.), książki artystyczne, kreatywne notesy i dzienniki (creative journal, journal bullet) itp.

Warsztaty mogą mieć charakter pojedynczych lub cyklicznych zajęć (również plenerowych) oraz form jedno- i kilkudniowych. Tematykę tworzonych prac oraz zastosowane techniki i materiały dostosowujemy do potrzeb zamawiających.

Zajęcia realizujemy w formie otwartej lub zamkniętej dla placówek oświatowych, instytucji kultury, firm, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych i terapeutycznych (DPS, WTZ, ŚDS) itp.

Warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Warsztaty kolażu (dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów)

Warsztaty kolażu

W zależności od formuły zajęć Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne oraz zdobywają umiejętności praktyczne i rozwijają własną kreatywność w zakresie zastosowania klasycznych i unikalnych technik kolażowych w:

 • edukacji artystycznej, kulturalnej i historycznej,
 • arteterapii, terapii zajęciowej i tyflografice,
 • coachingu, mindfulness, storytellingu,
 • tworzeniu ilustracji i książek artystycznych,
 • aktywności hobbystycznej.

W efekcie warsztatów powstają realistyczne lub abstrakcyjne prace artystyczne, autorskie pomoce dydaktyczne oraz narzędzia trenerskie lub coachingowe (karty kreatywne, karty dialogowe/storytellingowe, gry, plansze, tablice, moodboardy, storyboardy), materiały do wykonywania innych dwu- i trójwymiarowych prac plastycznych lub rękodzielniczych (ilustracje, tekstury, faktury, mapy, mozaiki, origami, kolaże przestrzenne, elementy dekoracyjne oraz wystroju wnętrz, akcesoria i rekwizyty, opakowania itp.), książki artystyczne, kreatywne notesy i dzienniki (creative journal, journal bullet) itp.

Warsztaty mogą mieć charakter pojedynczych lub cyklicznych zajęć (również plenerowych) oraz form jedno- i kilkudniowych. Tematykę tworzonych prac oraz zastosowane techniki i materiały dostosowujemy do potrzeb zamawiających.

Zajęcia realizujemy w formie otwartej lub zamkniętej dla placówek oświatowych, instytucji kultury, firm, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych i terapeutycznych (DPS, WTZ, ŚDS) itp.

Warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

PROJEKT „INNOWACJE W KULTURZE”

INNOWACJE W KULTURZEW ramach naszego projektu „INNOWACJE W KULTURZE” realizujemy 23 szkolenia adresowane do kadry ośrodków kultury, bibliotek publicznych, muzeów, galerii, firm i instytucji prowadzących działalność edukacyjną i artystyczną, a także członków organizacji kulturalnych.

SZKOLENIE 1: Koncepcja działalności i strategie rozwojowe instytucji kultury

SZKOLENIE 2: Diagnoza i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym

SZKOLENIE 3: Jak pozyskiwać uczestników kultury?

SZKOLENIE 4: Projektowanie ścieżek dydaktycznych w instytucji kultury

SZKOLENIE 5: Projekty edukacyjne i artystyczne w instytucji kultury

SZKOLENIE 6: Projektowanie oferty instytucji kultury

SZKOLENIE 7: Kulturoterapia i arteterapia w instytucji kultury

SZKOLENIE 8: Organizowanie eventów w instytucji kultury

SZKOLENIE 9: Sztuka eksponowania w instytucji kultury

SZKOLENIE 10: Projektowanie zajęć wystawienniczych i muzealnych dla dzieci i młodzieży

SZKOLENIE 11: Strefa gier w instytucji kultury

SZKOLENIE 12: Wolontariat w kulturze

SZKOLENIE 13: Alternatywne formy finansowania kultury – fundraising, crowdfunding, sponsoring

SZKOLENIE 14: Organizowanie współpracy instytucji kultury z placówkami oświatowymi

SZKOLENIE 15: Kreowanie wizerunku i promocja instytucji kultury

SZKOLENIE 16: Instytucja kultury w Internecie

SZKOLENIE 17: Pracowniku kultury, publikuj!

SZKOLENIE 18: Kreatywne zarządzanie instytucją kultury

SZKOLENIE 19: Tworzenie książek artystycznych

SZKOLENIE 20: Animator Działań Twórczych (warsztaty weekendowe)

SZKOLENIE 21: Projektowanie kultury metodą Design Thinking

SZKOLENIE 22: Design Thinking dla kadry instytucji kultury

SZKOLENIE 23: LEGO Storytelling w instytucjach kultury

Szczegółowe opisy szkoleń do pobrania TUTAJ.

Prowadzący szkolenia:

SŁAWOMIR WAŚNIEWSKI – pedagog i oligofrenopedagog, wykładowca i trener terapii pedagogicznej, arteterapii, biblioterapii, teatroterapii i muzykoterapii, animator działań twórczych, trener kreatywności, specjalista ds. mediów społecznościowych oraz marketingu kultury i marketingu oświaty, doradca zawodowy, muzyk. Autor Projektu „Innowacje w kulturze” oraz realizowanego równolegle Projektu „Bibliotekarz – Szkolny Ambasador Kultury” (SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY TUTAJ).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W odpowiedzi na Państwa zapytania informujemy, że zaproponowane przez nas szkolenia będą powtarzane w innych terminach.

INFORMACJE O KOLEJNYCH EDYCJACH:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: AkademiaKreatywnejEdukacji@gmail.com