Archiwum

SZKOLENIE „Prowadzenie spotkań autorskich i działań animacyjnych online”

1. Tematyka, charakter i forma spotkań autorskich oraz działań animacyjnych:

 • wydarzenia jednorazowe i cykliczne,
 • tematy i treści proponowane w ramach przedsięwzięcia,
 • wybór form aktywności i ekspresji uczestników,
 • interaktywność proponowanych wydarzeń,
 • innowacyjność i kreatywność w projektowaniu i prowadzeniu spotkań oraz animacji,
 • angażowanie uczestników w poszczególne etapy projektowania i realizacji przedsięwzięć oraz eksponowania ich efektów.

2. Sposoby adaptowania tradycyjnych form działalności kulturalnej na model online.

3. Organizacja zaplecza technicznego i multimedialnego.

4. Koordynacja działań online.

5. Formy promocji wydarzenia i pozyskiwania uczestników.

6. Dokumentowanie i ewaluacja przeprowadzonych działań.

7. Prezentacja przebiegu oraz rezultatów działań po ich realizacji.

Szkolenia i warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław) oraz online.

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

DODATKOWA OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW DLA INSTYTUCJI KULTURY

Brainstoming Gruoup of people Working Concept

W odpowiedzi na otrzymywane zapytania, wzbogaciliśmy naszą ofertę szkoleń/warsztatów o kolejne propozycje. Każdą z nich szczegółowo dostosowujemy do charakteru, profilu oraz typu instytucji kultury oraz oczekiwań jej Kadry.

 1. Jak odkrywać, badać i zachowywać kulturę
 2. Jak projektować kulturę
 3. Jak promować kulturę
 4. Jak eksponować i opowiadać kulturę
 5. Jak pisać i mówić o kulturze (m.in. storytelling i creative writing)
 6. Jak zarażać kulturą (pozyskiwanie partnerów, sponsorów, wolontariuszy itp.)
 7. Jak animować kulturę
 8. Jak edukować kulturą
 9. Jak aktywizować kulturą dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów
 10. Jak organizować wydarzenia i zajęcia w muzeum, skansenie, bibliotece, teatrze, filharmonii i galerii sztuki
 11. Jak organizować gry w kulturze

UWAGA: naszą ofertę dedykujemy zarówno istniejącym instytucjom kultury, jak i nowo powstałym lub tworzonym dużym regionalnym bądź niewielkim lokalnym ośrodkom kultury działającym przy placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych itp. (np. mini-muzea, izby pamięci, wystawy, galerie).

Szkolenia i warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław) oraz online.

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Warsztaty druku artystycznego (dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów)

Warsztaty druku na papierze i tkaninie

W zależności od formuły zajęć Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne oraz zdobywają umiejętności praktyczne i rozwijają własną kreatywność w zakresie zastosowania klasycznych i unikalnych technik druku na różnych typach papieru, tkanin, drewna itp. w:

 • edukacji artystycznej, kulturalnej i historycznej,
 • arteterapii i terapii zajęciowej,
 • coachingu, mindfulness, storytellingu,
 • tworzeniu ilustracji i książek artystycznych,
 • aktywności hobbystycznej.

W efekcie warsztatów powstają realistyczne lub abstrakcyjne prace artystyczne, autorskie pomoce dydaktyczne oraz narzędzia trenerskie lub coachingowe (karty kreatywne, karty dialogowe/storytellingowe, gry, plansze, tablice, moodboardy, storyboardy), materiały do wykonywania innych dwu- i trójwymiarowych prac plastycznych lub rękodzielniczych (ilustracje, tekstury, faktury, mapy, mozaiki, origami, kolaże, elementy dekoracyjne oraz wystroju wnętrz, akcesoria i rekwizyty, opakowania itp.), książki artystyczne, kreatywne notesy i dzienniki (creative journal, journal bullet) itp.

Warsztaty mogą mieć charakter pojedynczych lub cyklicznych zajęć (również plenerowych) oraz form jedno- i kilkudniowych. Tematykę tworzonych prac oraz zastosowane techniki i materiały dostosowujemy do potrzeb zamawiających.

Zajęcia realizujemy w formie otwartej lub zamkniętej dla placówek oświatowych, instytucji kultury, firm, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych i terapeutycznych (DPS, WTZ, ŚDS) itp.

Warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Warsztaty kolażu (dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów)

Warsztaty kolażu

W zależności od formuły zajęć Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne oraz zdobywają umiejętności praktyczne i rozwijają własną kreatywność w zakresie zastosowania klasycznych i unikalnych technik kolażowych w:

 • edukacji artystycznej, kulturalnej i historycznej,
 • arteterapii, terapii zajęciowej i tyflografice,
 • coachingu, mindfulness, storytellingu,
 • tworzeniu ilustracji i książek artystycznych,
 • aktywności hobbystycznej.

W efekcie warsztatów powstają realistyczne lub abstrakcyjne prace artystyczne, autorskie pomoce dydaktyczne oraz narzędzia trenerskie lub coachingowe (karty kreatywne, karty dialogowe/storytellingowe, gry, plansze, tablice, moodboardy, storyboardy), materiały do wykonywania innych dwu- i trójwymiarowych prac plastycznych lub rękodzielniczych (ilustracje, tekstury, faktury, mapy, mozaiki, origami, kolaże przestrzenne, elementy dekoracyjne oraz wystroju wnętrz, akcesoria i rekwizyty, opakowania itp.), książki artystyczne, kreatywne notesy i dzienniki (creative journal, journal bullet) itp.

Warsztaty mogą mieć charakter pojedynczych lub cyklicznych zajęć (również plenerowych) oraz form jedno- i kilkudniowych. Tematykę tworzonych prac oraz zastosowane techniki i materiały dostosowujemy do potrzeb zamawiających.

Zajęcia realizujemy w formie otwartej lub zamkniętej dla placówek oświatowych, instytucji kultury, firm, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych i terapeutycznych (DPS, WTZ, ŚDS) itp.

Warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

PROJEKT „INNOWACJE W KULTURZE”

INNOWACJE W KULTURZEOd lutego 2016 roku rozpoczęliśmy realizację naszego Projektu „INNOWACJE W KULTURZE”. Obejmuje on 23 szkolenia i jest adresowany do kadry ośrodków kultury, bibliotek publicznych, muzeów, galerii, firm i instytucji prowadzących działalność edukacyjną i artystyczną, a także członków organizacji kulturalnych. Poniżej podajemy tytuły i terminy pierwszych edycji każdego szkolenia:

 

SZKOLENIE 1: Koncepcja działalności i strategie rozwojowe instytucji kultury

SZKOLENIE 2: Diagnoza i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym

SZKOLENIE 3: Jak pozyskiwać uczestników kultury?

SZKOLENIE 4: Projektowanie ścieżek edukacyjnych w instytucji kultury

SZKOLENIE 5: Projekty edukacyjne i artystyczne w instytucji kultury

SZKOLENIE 6: Projektowanie oferty instytucji kultury

SZKOLENIE 7: Kulturoterapia i arteterapia w instytucji kultury

SZKOLENIE 8: Organizowanie eventów w instytucji kultury

SZKOLENIE 9: Sztuka eksponowania w instytucji kultury

SZKOLENIE 10: Projektowanie zajęć wystawienniczych i muzealnych dla dzieci i młodzieży

SZKOLENIE 11: Strefa gier w instytucji kultury

SZKOLENIE 12: Wolontariat w kulturze

SZKOLENIE 13: Alternatywne formy finansowania kultury – fundraising, crowdfunding, sponsoring

SZKOLENIE 14: Organizowanie współpracy instytucji kultury z placówkami oświatowymi

SZKOLENIE 15: Kreowanie wizerunku i promocja instytucji kultury

SZKOLENIE 16: Instytucja kultury w Internecie

SZKOLENIE 17: Pracowniku kultury, publikuj!

SZKOLENIE 18: Kreatywne zarządzanie instytucją kultury

SZKOLENIE 19: Tworzenie książek artystycznych

SZKOLENIE 20: Animator Działań Twórczych (warsztaty weekendowe)

SZKOLENIE 21: Projektowanie kultury metodą Design Thinking

SZKOLENIE 22: Design Thinking dla kadry instytucji kultury

SZKOLENIE 23: LEGO Storytelling w instytucjach kultury

Szczegółowe opisy szkoleń do pobrania TUTAJ.

Prowadzący szkolenia:

SŁAWOMIR WAŚNIEWSKI – pedagog i oligofrenopedagog, wykładowca i trener terapii pedagogicznej, arteterapii, biblioterapii, teatroterapii i muzykoterapii, animator działań twórczych, trener kreatywności, specjalista ds. mediów społecznościowych oraz marketingu kultury i marketingu oświaty, doradca zawodowy, muzyk. Autor Projektu „Innowacje w kulturze” oraz realizowanego równolegle Projektu „Bibliotekarz – Szkolny Ambasador Kultury” (SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY TUTAJ).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W odpowiedzi na Państwa zapytania informujemy, że zaproponowane przez nas szkolenia będą powtarzane w innych terminach.

INFORMACJE O KOLEJNYCH EDYCJACH:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: AkademiaKreatywnejEdukacji@gmail.com