Archiwum

SZKOLENIE „Stosowanie metod i form organizacyjnych sprzyjających nabywaniu przez dzieci kompetencji kluczowych w przedszkolu/szkole”

Szkolenie - Kompetencje kluczowe w przedszkolu i szkole

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Charakterystyka i znaczenie poszczególnych kompetencji kluczowych dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka.
 2. Rozpoznawanie i efektywne wykorzystywanie zasobów oraz potencjału społecznego, technicznego i infrastrukturalnego placówki oraz jej kadry do rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci.
 3. Angażowanie zasobów środowiska lokalnego i regionalnego do wspomagania pracy przedszkola/szkoły.
 4. Tradycyjne i innowacyjne metody, techniki oraz pomoce i narzędzia wspierające nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych.
 5. Projektowanie i wdrażanie przedsięwzięć (innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne, programy autorskie) z zakresu doskonalenia kompetencji kluczowych.
 6. Eksponowanie i dokumentowanie osiągnięć dzieci, nauczycieli, rodziców oraz lokalnych liderów społecznych i partnerów instytucjonalnych wspierających pracę placówki.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

PROJEKTOWANIE MODELU KOMPLEKSOWEGO WSPIERANIA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U PRZEDSZKOLAKÓW – warsztaty wykorzystujące elementy metod myślenia i działania projektowego (Scrum, Design Thinking, Kanban)

Szkolenie - Kompetencje kluczowe w przedszkolu i szkole

PROGRAM WARSZTATÓW DLA RAD PEDAGOGICZNYCH PRZEDSZKOLA:

 1. Kompetencje kluczowe i ich komponenty.
 2. Kompetencje kluczowe a:
 • założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • sfery rozwoju dziecka,
 • teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
 1. Rozwój kompetencji kluczowych a potencjał kadry przedszkola.
 2. Rola i zadania nauczyciela w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
 3. Metody pracy stymulujące nabywanie kompetencji kluczowych przez dzieci.
 4. Pomoce i materiały sprzyjające rozwijaniu kk.
 5. Wpływ warunków organizacyjnych, technicznych i infrastrukturalnych placówki na kształtowanie kk podopiecznych.
 6. Angażowanie zasobów środowiska lokalnego w doskonalenie kk dzieci.
 7. Projektowanie, realizacja i ewaluacja działań doskonalących kompetencje kluczowe u dzieci w wieku przedszkolnym – warsztat modelowania procesów wpierania kompleksowego rozwoju kk z uwzględnieniem posiadanych i potencjalnych zasobów kadry i placówki z zastosowaniem elementów metod Scrum, Design Thinking i Kanban.

Warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ PUBLIKUJEMY TUTAJ