Archiwum

Szkolenie„KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W SZKOLE/PLACÓWCE”

ADRESACI

Rady Pedagogiczne szkół podstawowych i szkół średnich oraz innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

PROGRAM SZKOLENIA

1/ Wpływ konfliktów na relacje w społeczności szkolnej i funkcjonowanie szkoły/placówki.

2/ Przyczyny, przejawy i skutki konfliktów w szkole/placówce.

3/ Etapy rozwiązywania konfliktów.

4/ Indywidualne (osobiste) style rozwiązywania konfliktów.

5/ Strategie konstruktywnego radzenia sobie z konfliktami.

6/ Projektowanie i wdrażanie Wewnętrznego Systemu Wsparcia w Sytuacjach Trudnych i Konfliktowych.

7/ Zastosowanie mediacji i negocjacji w przypadku nieporozumień.

8/ Osłabienie działania lub eliminowanie czynników konfliktogennych w szkole/placówce i poza nią.

9/ Zarządzanie konfliktem jako stymulatorem rozwoju.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636
e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Reklama