Archiwum

SZKOLENIE: Grywalizacja w edukacji wczesnoszkolnej

Gamefikacja i grywalizacja w edukacji wczesnoszkolnej

Szkolenie prowadzone w formie tradycyjnej lub on-line.

ADRESACI

Szkolenie dedykujemy nauczycielom, wychowawcom i pedagogom, którzy chcą się dowiedzieć:

 • jak zwiększyć efektywności nauczania i uczenia się poprzez grywalizację,
 • jak dzięki grom aktywizować i motywować uczniów do nauki i zabawy,
 • jak twórczo rozwijać uczniów poprzez projektowanie własnych gier,
 • jak dzięki grywalizacji oderwać uczniów od komputera i multimediów,
 • jak rozwijać warsztat nauczyciela dzięki grom i gamifikacji.

 PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe założenia grywalizacji (gamifikacji).
 2. Cele, funkcje i korzyści wykorzystywania elementów gier w szkole (klasie, świetlicy, bibliotece).
 3. Rola grywalizacji w zwiększaniu efektywności oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych.
 4. Wspieranie rozwoju poszczególnych kompetencji kluczowych poprzez gamifikację.
 5. Zastosowanie elementów grywalizacji w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zdolnymi, słabszymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi itp.).
 6. Typy, formy i tematyka gier.
 7. Przegląd materiałów i pomocy przydatnych do przygotowywania i prowadzenia zajęć z elementami grywalizacji.
 8. Projektowanie gier dla uczniów.
 9. Projektowanie gier przez uczniów.
 10. Opracowywanie i wdrażanie projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych opartych na grywalizacji.
 11. Zastosowanie elementów gamifikacji w nauczaniu zdalnym.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

 

Warsztaty teambuildingowe dla nauczycieli i uczniów (komunikacja, integracja, kooperacja i grywalizacja)

Teambuilding w szkole

Nasza oferta obejmuje warsztaty z elementami efektywnej komunikacji, integracji, kooperacji i grywalizacji prowadzone w szkole i/lub w plenerze:

 • dla nauczycieli – „Zgrana Kadra”
 • dla zespołów klasowych – „Zgrana Klasa”

Warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje i zainteresowania czytelnicze w szkole podstawowej

Kompetencje i zainteresowania czytelnicze w szkole

Nasza oferta obejmuje:

 • warsztaty i szkolenia czytelnicze dla nauczycieli klas I–III, klas IV–VIII
 • warsztaty czytelnicze dla uczniów klas I–III, klas IV–VI oraz klas VII-VIII

Szkolenia i warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

SZKOLENIE: „Storytelling w szkole podstawowej”

Storytelling w szkole

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Czym jest storytelling.
 2. Praca z picturebookami.
 3. Opowieści komiksowe.
 4. Narracyjne Mapy Skojarzeń (Myśl i Rysuj).
 5. Storytelling z wykorzystaniem moodboardów, lapbooków i storyboxów.
 6. Gry planszowe i narracyjne (Mów i Rysuj).
 7. Techniki, narzędzia i pomoce storytellingowe (karty, kostki, rekwizyty, klocki itp.).
 8. Tworzenie e-booków i książek artystycznych.
 9. Zastosowanie technik teatralnych i parateatralnych w storytellingu.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

 

 

 

SZKOLENIE: „Innowacyjne metody nauczania języków obcych”

Innowacyjne metody nauczania języków obcych

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Charakterystyka innowacyjności w nauczaniu języków obcych.
 2. Warunki i zasady efektywnej nauki.
 3. Praca z picturebookami.
 4. Kreatywne nauczanie komiksem.
 5. Językowe Mapy Skojarzeń (Myśl i Rysuj).
 6. Polisensoryczne zabawy językowe.
 7. Słowniczki interaktywne (moodboardy, lapbooki, storyboxy).
 8. Gry planszowe i narracyjne (Mów i Rysuj).
 9. Techniki storytellingowe z wykorzystaniem kart, kostek, rekwizytów i klocków (m.in. LEGO storytelling).
 10. Tworzenie e-booków i artbooków w językach obcych.
 11. Edukacja kinestetyczna i techniki parateatralne w nauczaniu języków obcych (symulacje, inscenizacje, teatrzyk kamishibai).
 12. Projektowanie w języku obcym.
 13. Nauczanie języka obcego przez kodowanie.
 14. Język obcy w plenerze.
 15. Lingwistyczne multimedia:
 • tablica interaktywna,
 • nakręcanie filmów i nagrywanie plików audio,
 • tworzenie tablic, storyboardów, komiksów i prostych animacji,
 • programy i aplikacje wspomagające naukę języka,
 • tworzenie cyfrowych zadań, kart pracy i narzędzi sprawdzania wiedzy.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

SZKOLENIE: Innowacje pedagogiczne w przedszkolu – opracowywanie, realizacja, ewaluacja

Innowacje pedagogiczne w przedszkolu

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Istota innowacji
 2. Podstawa prawna innowacji oświatowych
 3. Zmiany formalnoprawne w zasadach wprowadzania innowacji pedagogicznych
 4. Typy i charakter innowacji
 5. Formy, skala i charakter innowacyjnych projektów
 6. Popularyzacja i eksponowanie innowacyjnych przedsięwzięć
 7. Innowacje jako forma promocji placówki, jej kadry, uczniów oraz organizacji i instytucji wspierających
 8. Struktura innowacji pedagogicznej
 9. Elementy oraz formy ewaluacji i opracowania sprawozdania z realizacji innowacji
 10. Innowacyjne podejście do projektowania innowacji

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

SZKOLENIA wynikające z kierunków realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020

W bieżącym roku szkolnym uruchomiliśmy kolejny cykl szkoleń odpowiadających aktualnym kierunkom realizacji polityki oświatowej określonym przez Państwo. Ich szczegółowa treść, struktura, formy realizacji, czas trwania oraz koszty są ustalane indywidualnie, w związku z tym prosimy kierować do nas wszelkie zapytania drogą mailową lub telefonicznie:

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

tel.: +48 535 633 636

Poniższe szkolenia prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

TEMATY SZKOLEŃ

PRZEDSZKOLA

 1. Kształcenie kompetencji kluczowych w przedszkolu
 2. Metody i formy wspomagania rozwoju i edukacji przedszkolnej sprzyjające uczeniu się
 3. Rozwijanie kompetencji matematycznych przedszkolaków z wykorzystaniem innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania
 4. Przedszkolny system wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnego potencjału oraz sytuacji
 5. Rodzice jako partnerzy przedszkola

SZKOŁY

 1. Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów
 2. Metody i formy wspomagania rozwoju i edukacji szkolnej sprzyjające uczeniu się uczniów
 3. Profilaktyka uzależnień w szkole – system wewnętrzny oraz współpraca z rodzicami i instytucjami
 4. Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w szkole
 5. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów z wykorzystaniem innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania
 6. Kreatywna szkoła – prowadzenie działalności innowacyjnej nauczycieli i uczniów w szkole i poza nią
 7. Metody i formy rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i inicjatywności uczniów w szkole
 8. Rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych uczniów – innowacyjna, bezpieczna i etyczna obecność oraz aktywność w sieci
 9. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych w szkole
 10. Szkolny system wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnego potencjału oraz sytuacji
 11. Rodzice jako partnerzy szkoły

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE

 1. Zaspokajanie potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty biblioteki pedagogicznej
 2. Efektywna współpraca biblioteki pedagogicznej ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju

Zapraszamy do twórczej i owocnej współpracy!

NOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA SZKÓŁ

Poniżej publikujemy kolejne propozycje realizowane w ramach naszej oferty:

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI (RAD PEDAGOGICZNYCH)

 1. Rozwijanie twórczości i kreatywności ucznia.
 2. Predyspozycje ucznia a wybór zawodu.
 3. Kształtowanie relacji w procesie nauczania i wychowania.
 4. Organizacja procesu uczenia się.
 5. Efektywne narzędzia wspierające nauczyciela i wychowawcę (coaching, autocoaching, mediacje, edukacja skoncentrowana na rozwiązaniach)
 6. Praktyka uważności metodą na odkrycie mądrości i sił witalnych w sobie i w swoich uczniach
 7. Rodzice w szkole – strategie współpracy i współdziałania
 8. Jak się komunikować skutecznie i poprawnie – językowy savoir-vivre w codziennej praktyce i w podstawie programowej.
 9. Rola autoewaluacji w codziennej pracy zawodowej a skuteczność dydaktyczna nauczyciela.
 10. Jak rozwijać style uczenia się uczniów z uwzględnieniem technik twórczego myślenia?
 11. Kooperatywne formy i metody pracy na lekcji, czyli jak sprawić, aby wszyscy się uczyli.
 12. Poprzez działanie do pasji – realizacja prostych projektów w szkole i jej najbliższym otoczeniu.

ZAJĘCIA I WARSZTATY DLA UCZNIÓW

 1. Warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje społeczne (klasy I-IV szk. podst.).
 2. Warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje społeczne (klasy V-VIII szk. podst.).
 3. Warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje społeczne (klasy I-IV szk. średnich).
 4. Warsztaty „Klub przedsiębiorczego ucznia” (klasy I-IV szk. podst.).
 5. Warsztaty „Klub przedsiębiorczego ucznia” (klasy V-VIII szk. podst.).
 6. Zajęcia dla uczniów przygotowujące do wejścia na rynek pracy (klasy V-VIII szk. podst.).
 7. Zajęcia dla uczniów przygotowujące do wejścia na rynek pracy (klasy (III-IV szkół średnich).

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia” – warsztat dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów

Nauczyciel trener szkoleniowiec 1

Oparty na minimum teorii i maksimum praktyki 2-dniowy warsztat przygotowujący nie tylko do występowania w roli trenera, edukatora i/lub szkoleniowca, ale też autora własnych projektów szkoleniowych z różnych dziedzin i adresowanych do różnych grup odbiorców.

Uczestnicy warsztatu, bazując na własnych pomysłach i doświadczeniach, uczą się, jak projektować, opracowywać, promować i efektywnie prowadzić własne szkolenia lub inne formy edukacyjne wraz z ich dokumentowaniem i ewaluowaniem.

Nauczyciel trener szkoleniowiec 2.png

Podczas zajęć mają również okazję do zdiagnozowania i rozwinięcia swoich kompetencji trenerskich, animatorskich, twórczych i projektanckich.

Dowiadują się przy tym, jak budować osobistą markę trenera, by skutecznie wejść na rynek szkoleniowy w wybranej przez siebie dziedzinie lub branży i zaistnieć na nim.

Poznają także metody badania potrzeb szkoleniowych swoich potencjalnych klientów, interpretowania uzyskanych informacji i przygotowywania oferty zgodnej z oczekiwaniami klientów i rynku.

Nauczyciel trener szkoleniowiec 3

Uczestnik po zaprezentowaniu swojego projektu szkoleniowego opracowanego podczas warsztatu uzyskuje certyfikat oraz rekomendacje Akademii Kreatywnej Edukacji.

ADRESACI

Nauczyciele chcący dzielić się z innymi swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem prowadząc szkolenia, warsztaty i inne wydarzenia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i/lub artystycznym jako trenerzy, edukatorzy lub animatorzy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

Szkolenia z zakresu innowacyjnych metod wspomagających efektywne nauczanie języków obcych

SZKOŁA PODSTAWOWA

1/ „Wykorzystanie książek artystycznych w nauczaniu języków obcych w szkole podstawowej” (picturebooki, texture booki, art booki, lap booki, active booki, story booki)

2/ „Wykorzystanie japońskiego teatrzyku kamishibai w nauczaniu języków obcych w szkole podstawowej”

3/ „Wykorzystanie zabaw i ćwiczeń ruchowych w nauczaniu języków obcych w szkole podstawowej”

4/ „Działania twórcze i artystyczne wspomagające naukę języków obcych w klasach I-III”

PRZEDSZKOLE

1/ „Wykorzystanie japońskiego teatrzyku kamishibai w nauczaniu języków obcych w przedszkolu”

2/ „Wykorzystanie zabaw i ćwiczeń ruchowych w nauczaniu języków obcych w przedszkolu”

Więcej informacji na temat szkoleń prowadzonych przez naszą Akademię publikujemy TUTAJ.