Archiwum

NOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA SZKÓŁ

Poniżej publikujemy kolejne propozycje realizowane w ramach naszej oferty:

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI (RAD PEDAGOGICZNYCH)

 1. Rozwijanie twórczości i kreatywności ucznia.
 2. Predyspozycje ucznia a wybór zawodu.
 3. Kształtowanie relacji w procesie nauczania i wychowania.
 4. Organizacja procesu uczenia się.
 5. Efektywne narzędzia wspierające nauczyciela i wychowawcę (coaching, autocoaching, mediacje, edukacja skoncentrowana na rozwiązaniach)
 6. Praktyka uważności metodą na odkrycie mądrości i sił witalnych w sobie i w swoich uczniach
 7. Rodzice w szkole – strategie współpracy i współdziałania
 8. Jak się komunikować skutecznie i poprawnie – językowy savoir-vivre w codziennej praktyce i w podstawie programowej.
 9. Rola autoewaluacji w codziennej pracy zawodowej a skuteczność dydaktyczna nauczyciela.
 10. Jak rozwijać style uczenia się uczniów z uwzględnieniem technik twórczego myślenia?
 11. Kooperatywne formy i metody pracy na lekcji, czyli jak sprawić, aby wszyscy się uczyli.
 12. Poprzez działanie do pasji – realizacja prostych projektów w szkole i jej najbliższym otoczeniu.

ZAJĘCIA I WARSZTATY DLA UCZNIÓW

 1. Warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje społeczne (klasy I-IV szk. podst.).
 2. Warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje społeczne (klasy V-VIII szk. podst.).
 3. Warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje społeczne (klasy I-IV szk. średnich).
 4. Warsztaty „Klub przedsiębiorczego ucznia” (klasy I-IV szk. podst.).
 5. Warsztaty „Klub przedsiębiorczego ucznia” (klasy V-VIII szk. podst.).
 6. Zajęcia dla uczniów przygotowujące do wejścia na rynek pracy (klasy V-VIII szk. podst.).
 7. Zajęcia dla uczniów przygotowujące do wejścia na rynek pracy (klasy (III-IV szkół średnich).
Reklamy

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia” – warsztat dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów

Nauczyciel trener szkoleniowiec 1

Oparty na minimum teorii i maksimum praktyki 2-dniowy warsztat przygotowujący nie tylko do występowania w roli trenera, edukatora i/lub szkoleniowca, ale też autora własnych projektów szkoleniowych z różnych dziedzin i adresowanych do różnych grup odbiorców.

Uczestnicy warsztatu, bazując na własnych pomysłach i doświadczeniach, uczą się, jak projektować, opracowywać, promować i efektywnie prowadzić własne szkolenia lub inne formy edukacyjne wraz z ich dokumentowaniem i ewaluowaniem.

Nauczyciel trener szkoleniowiec 2.png

Podczas zajęć mają również okazję do zdiagnozowania i rozwinięcia swoich kompetencji trenerskich, animatorskich, twórczych i projektanckich.

Dowiadują się przy tym, jak budować osobistą markę trenera, by skutecznie wejść na rynek szkoleniowy w wybranej przez siebie dziedzinie lub branży i zaistnieć na nim.

Poznają także metody badania potrzeb szkoleniowych swoich potencjalnych klientów, interpretowania uzyskanych informacji i przygotowywania oferty zgodnej z oczekiwaniami klientów i rynku.

Nauczyciel trener szkoleniowiec 3

Uczestnik po zaprezentowaniu swojego projektu szkoleniowego opracowanego podczas warsztatu uzyskuje certyfikat oraz rekomendacje Akademii Kreatywnej Edukacji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

Szkolenia z zakresu innowacyjnych metod wspomagających efektywne nauczanie języków obcych

SZKOŁA PODSTAWOWA

1/ „Wykorzystanie książek artystycznych w nauczaniu języków obcych w szkole podstawowej” (picturebooki, texture booki, art booki, lap booki, active booki, story booki)

2/ „Wykorzystanie japońskiego teatrzyku kamishibai w nauczaniu języków obcych w szkole podstawowej”

3/ „Wykorzystanie zabaw i ćwiczeń ruchowych w nauczaniu języków obcych w szkole podstawowej”

4/ „Działania twórcze i artystyczne wspomagające naukę języków obcych w klasach I-III”

PRZEDSZKOLE

1/ „Wykorzystanie japońskiego teatrzyku kamishibai w nauczaniu języków obcych w przedszkolu”

2/ „Wykorzystanie zabaw i ćwiczeń ruchowych w nauczaniu języków obcych w przedszkolu”

Więcej informacji na temat szkoleń prowadzonych przez naszą Akademię publikujemy TUTAJ.

Szkolenie„KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W SZKOLE/PLACÓWCE”

ADRESACI

Rady Pedagogiczne szkół podstawowych i szkół średnich oraz innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

PROGRAM SZKOLENIA

1/ Wpływ konfliktów na relacje w społeczności szkolnej i funkcjonowanie szkoły/placówki.

2/ Przyczyny, przejawy i skutki konfliktów w szkole/placówce.

3/ Etapy rozwiązywania konfliktów.

4/ Indywidualne (osobiste) style rozwiązywania konfliktów.

5/ Strategie konstruktywnego radzenia sobie z konfliktami.

6/ Projektowanie i wdrażanie Wewnętrznego Systemu Wsparcia w Sytuacjach Trudnych i Konfliktowych.

7/ Zastosowanie mediacji i negocjacji w przypadku nieporozumień.

8/ Osłabienie działania lub eliminowanie czynników konfliktogennych w szkole/placówce i poza nią.

9/ Zarządzanie konfliktem jako stymulatorem rozwoju.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636
e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

SZKOLENIE „Organizacja pracy przedszkola oparta na osiągnięciach i elementach fińskiego systemu edukacji”

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Charakterystyka fińskiego systemu edukacji.
 2. Organizacja efektywnej adaptacji rozwiązań fińskich w przedszkolach w Polsce.
 3. Angażowanie rodziców oraz środowiska lokalnego do wspierania innowacyjnych przedsięwzięć przedszkola.
 4. Korzyści rozwojowe uzyskiwane przez podopiecznych.
 5. Korzyści dla kadry przedszkola płynące z wdrożenia fińskich rozwiązań organizacji i metodyki pracy.
 6. Zasady nawiązywania i podtrzymywania relacji oraz partnerstw z przedszkolami w Finlandii.
 7. Dobre praktyki – prezentacja przykładów efektywnego wprowadzenia elementów fińskiego systemu edukacji w przedszkolu.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636
e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

SZKOLENIE „Wspieranie rozwoju inteligencji wielorakich u dzieci w wieku przedszkolnym”

Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli - Inteligencje wielorakie

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
 2. Typy inteligencji i ich komponenty.
 3. Metody i narzędzia diagnozowania poszczególnych obszarów inteligencji dziecka.
 4. Przygotowanie kadry przedszkola do stymulowania określonych typów inteligencji podopiecznych.
 5. Organizacja środowiska przedszkolnego ukierunkowana na rozwój inteligencji wielorakich.
 6. Zasady dokumentowania, eksponowania i wzmacniania uzyskiwanych rezultatów.
 7. Praktyczne poznanie form aktywności i ćwiczeń wspierających poszczególne obszary inteligencji dziecka.
 8. Zaprojektowanie systemu wdrażania założeń koncepcji inteligencji wielorakich w placówce.
 9. Dobre praktyki – prezentacja przykładów efektywnego rozwijania inteligencji wielorakich w przedszkolu.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636
e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

SZKOLENIE „Zastosowanie elementów metod projektowych Design Thinking i Scrum w przedszkolu”

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Struktura i charakterystyka procesów projektowania Design Thinking i Scrum.
 2. Istota i zalety pracy metodyką DT i Scrum oraz formy i obszary ich zastosowania w przedszkolu.
 3. Cele edukacyjne i wychowawcze dziecięcego projektowania.
 4. Zastosowanie elementów Design Thinking i Scrum do rozwijania kompetencji kluczowych dzieci.
 5. Wpływ pracy dzieci metodą DT i Scrum na ich wszechstronny rozwój.
 6. Korzyści dla kadry przedszkola płynące z zastosowania DT i Scrum.
 7. Dobre praktyki – prezentacja przykładów zrealizowanych inicjatyw projektowych.
 8. Praktyczne poznanie procesów projektowania DT i Scrum (ćwiczenia, zadania, narzędzia, procedury).

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636
e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl