Archiwum

NOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA SZKÓŁ

Poniżej publikujemy kolejne propozycje realizowane w ramach naszej oferty:

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI (RAD PEDAGOGICZNYCH)

 1. Rozwijanie twórczości i kreatywności ucznia.
 2. Predyspozycje ucznia a wybór zawodu.
 3. Kształtowanie relacji w procesie nauczania i wychowania.
 4. Organizacja procesu uczenia się.
 5. Efektywne narzędzia wspierające nauczyciela i wychowawcę (coaching, autocoaching, mediacje, edukacja skoncentrowana na rozwiązaniach)
 6. Praktyka uważności metodą na odkrycie mądrości i sił witalnych w sobie i w swoich uczniach
 7. Rodzice w szkole – strategie współpracy i współdziałania
 8. Jak się komunikować skutecznie i poprawnie – językowy savoir-vivre w codziennej praktyce i w podstawie programowej.
 9. Rola autoewaluacji w codziennej pracy zawodowej a skuteczność dydaktyczna nauczyciela.
 10. Jak rozwijać style uczenia się uczniów z uwzględnieniem technik twórczego myślenia?
 11. Kooperatywne formy i metody pracy na lekcji, czyli jak sprawić, aby wszyscy się uczyli.
 12. Poprzez działanie do pasji – realizacja prostych projektów w szkole i jej najbliższym otoczeniu.

ZAJĘCIA I WARSZTATY DLA UCZNIÓW

 1. Warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje społeczne (klasy I-IV szk. podst.).
 2. Warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje społeczne (klasy V-VIII szk. podst.).
 3. Warsztaty dla uczniów rozwijające kompetencje społeczne (klasy I-IV szk. średnich).
 4. Warsztaty „Klub przedsiębiorczego ucznia” (klasy I-IV szk. podst.).
 5. Warsztaty „Klub przedsiębiorczego ucznia” (klasy V-VIII szk. podst.).
 6. Zajęcia dla uczniów przygotowujące do wejścia na rynek pracy (klasy V-VIII szk. podst.).
 7. Zajęcia dla uczniów przygotowujące do wejścia na rynek pracy (klasy (III-IV szkół średnich).
Reklamy

SZKOLENIE „Eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu”

 1. Cele i zalety praktycznej nauki poprzez zabawę.
 2. Organizacja przedszkolnego laboratorium.
 3. Przegląd przydatnych pomocy, materiałów i narzędzi.
 4. Wykonywanie przykładowych eksperymentów i doświadczeń:
 • z optyką i obrazami, ze światłem i cieniem oraz z kolorami,
 • z powietrzem i wodą,
 • z magnetyzmem,
 • z obserwacją pogody i hodowlami,
 • z dźwiękiem i rytmem,
 • z własnym ciałem.
 1. Eksponowanie, omawianie i dokumentowanie uzyskiwanych rezultatów.
 2. Opracowywanie własnych projektów i zajęć opartych na nauce przez zabawę, doświadczanie oraz eksperymentowanie.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.

SZKOLENIE „Biblioterapia i bajkoterapia w przedszkolu”

 1. Walory i funkcje profilaktyczne, edukacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne pracy z książkami.
 2. Bajkoterapia i poezjoterapia jako główne metody biblioterapii.
 3. Rodzaje, charakter i przeznaczenie opowiadań, bajek i wierszy wykorzystywanych w przedszkolu.
 4. Organizacja zajęć opartych na pracy z tekstami i książkami.
 5. Przegląd literatury, pomocy i materiałów stosowanych w przedszkolu.
 6. Sposób doboru i wykorzystania utworów literackich do realizacji założonych celów edukacyjnych, wychowawczych, diagnostycznych i terapeutycznych.
 7. Powiązania bliblioterapii z innymi formami terapii artystycznej.
 8. Wykorzystanie literatury do rozwijania kreatywności i stymulowania twórczej ekspresji przedszkolaków.
 9. Planowanie i realizacja zajęć z zakresu biblioedukacji i biblioterapii.
 10. Zasady tworzenia, cele, formy i struktura autorskich tekstów, bajek, scenariuszy i konspektów zajęć z zakresu biblioedukacji i biblioterapii.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.

SZKOLENIE „Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych dziecka w wieku przedszkolnym”

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Ciekawostki i fakty, czyli co daje czytanie.
 2. Metodyczne podstawy pracy z książką z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
 3. Metodyczne podstawy pracy z książką z dzieckiem zdolnym, nadpobudliwym lub niepełnosprawnym.
 4. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez pracę z książką.
 5. Jak i kiedy realizować zajęcia czytelnicze i biblioterapeutyczne w przedszkolu.
 6. „Wartościowa literatura” – czym jest oraz komu i czemu służy.
 7. Kopalnie wiedzy dla najmłodszych, czyli jak bawić się i pracować ze słownikami, encyklopediami, atlasami i albumami dla dzieci.
 8. Literatura dedykowana dzieciom – wiersze, opowiadania, bajki klasyczne oraz baśnie i bajki terapeutyczne.
 9. Zabawa – pasja – kariera, czyli jak książki aktywizujące rozświetlają przyszłość.
 10. Książki artystyczne – niezwykła forma, niezwykła treść, niezwykłe wrażenia.
 11. „Książki myślące”, czyli jak czytanie daje do myślenia, uczy myślenia i skłania do myślenia o innych.
 12. Książki podane na scenie – literatura oprawiona w japoński teatr Kamishibai.
 13. Książki kreatywne – aby myśleć, tworzyć i doświadczać.
 14. Książki przestrzenne, czyli co kryje trzeci wymiar.
 15. Moja książka, czyli jak stworzyć własne dzieło (artbooki, lapbooki, picturebooki).

CZĘŚĆ KONSULTACYJNO-DYSKUSYJNA

Udzielanie porad, wskazówek i odpowiedzi na pytania Uczestników oraz prezentowanie praktycznych przykładów i metod pracy z książką pozwalających na osiągnięcie określonych celów, takich jak: rozbudzanie i zaspokajanie ciekawości poznawczej oraz potrzeb psychospołecznych dzieci i młodzieży, kompensowanie braku ich niezaspokojenia, rozwiązanie specyficznych problemów oraz inicjowanie pożądanych działań, postaw i zachowań.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.

 

 

SZKOLENIE „Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspieraniu poszczególnych sfer rozwoju dziecka”

Szkolenie Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspieraniu poszczególnych sfer rozwoju dziecka 1

 1. Główne założenia Metody Ruchu Rozwijającego.
 2. Zalety Metody Ruchu Rozwijającego.
 3. Metodyka organizacji i realizacji zajęć.
 4. Schemat zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne:
 5. Część praktyczna – wykonywanie ćwiczeń, struktur ruchowych i kluczowych elementów schematu zajęć opartych na Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 6. Projektowanie zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego.
 7. Fabularyzacja zabaw i ćwiczeń MRR.

Szkolenie Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspieraniu poszczególnych sfer rozwoju dziecka 2.png

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.

SZKOLENIE „Tworzenie innowacyjnych kart pracy, pomocy dydaktycznych i publikacji w przedszkolu”

Szkolenie Tworzenie innowacyjnych kart pracy, pomocy dydaktycznych i publikacji w przedszkolu 1

Szkolenie jest dedykowane placówkom nastawionym na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie projektowania pomocy i narzędzi wykorzystywanych zarówno w codziennej pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi (wraz z kreatywnymi formami dokumentowania jej), jak i w działaniach wizerunkowych promujących kadrę przedszkola oraz samą placówkę.


Szkolenie Tworzenie innowacyjnych kart pracy, pomocy dydaktycznych i publikacji w przedszkolu 2

 1. Zaprezentowanie i omówienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie tworzenia własnych pomocy, narzędzi oraz publikacji nauczycieli.
 2. Definiowanie potrzeb i/lub problemów, dla których będą projektowane rozwiązania.
 3. Generowanie pomysłów na ćwiczenia, zadania, zabawy, karty pracy lub pomoce dydaktyczne.
 4. Wykonywanie prototypów, modeli lub narzędzi i ich testowanie.
 5. W jakim celu, dla kogo i co chcę publikować?
 6. Generowanie pomysłów na treść i formę publikacji.
 7. Tworzenie makiety publikacji (layout, storybard, moodboard).
 8. Jak i gdzie publikować i promować swoją twórczość.

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.

SZKOLENIE „Mali projektanci” – metoda projektów i elementy Design Thinking w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Szkolenie Mali Projektanci w przedszkolu 1

Szkolenie jest dedykowane placówkom nastawionym na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie metodyki, organizacji pracy oraz doskonalenia swojej kadry w kierunku szeroko pojętej kreatywności. Po ukończeniu szkolenia nauczyciele rozwiną w sobie zdolność dostrzegania i formułowania ciekawych twórczych wyzwań dla siebie oraz swoich podopiecznych. Zostaną również wyposażeni w szereg narzędzi, dzięki którym będą mogli wspierać dzieci w kształtowaniu umiejętności projektowania, planowania, przewidywania, rozwiązywania problemów, współdziałania, logicznego myślenia, myślenia i działania twórczego itp. A zatem rozwijania u swoich podopiecznych tych predyspozycji i uzdolnień, których będzie od nich wymagać niedaleka przyszłość zarówno w edukacji szkolnej, jak i codziennym życiu.

Szkolenie Mali Projektanci w przedszkolu 2

 1. Główne założenia metody projektów oraz Design Thinking w edukacji przedszkolnej.
 2. Zalety projektowania w edukacji, wychowaniu i terapii małego dziecka.
 3. Najważniejsze etapy procesu projektowania.
 4. Jak wprowadzić dziecko w świat projektowania.
 5. Przegląd form i technik pracy oraz narzędzi i materiałów do dziecięcego designu.
 6. Jak stawiać inspirujące wyzwania dla małych projektantów.
 7. Wykonywanie przykładowych projektów według schematu „od pomysłu do prototypu” (wzorów, odzieży, pojazdów, robotów, krajobrazu, architektury, wnętrz, przedmiotów sztuki użytkowej itp.).
 8. Zasady opracowywania i realizacji cyklicznych zajęć projektowych w przedszkolu.

Warsztaty LEGO Mechanicy

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.