Archiwum

Warsztaty druku artystycznego (dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów)

Warsztaty druku na papierze i tkaninie

W zależności od formuły zajęć Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne oraz zdobywają umiejętności praktyczne i rozwijają własną kreatywność w zakresie zastosowania klasycznych i unikalnych technik druku na różnych typach papieru, tkanin, drewna itp. w:

 • edukacji artystycznej, kulturalnej i historycznej,
 • arteterapii i terapii zajęciowej,
 • coachingu, mindfulness, storytellingu,
 • tworzeniu ilustracji i książek artystycznych,
 • aktywności hobbystycznej.

W efekcie warsztatów powstają realistyczne lub abstrakcyjne prace artystyczne, autorskie pomoce dydaktyczne oraz narzędzia trenerskie lub coachingowe (karty kreatywne, karty dialogowe/storytellingowe, gry, plansze, tablice, moodboardy, storyboardy), materiały do wykonywania innych dwu- i trójwymiarowych prac plastycznych lub rękodzielniczych (ilustracje, tekstury, faktury, mapy, mozaiki, origami, kolaże, elementy dekoracyjne oraz wystroju wnętrz, akcesoria i rekwizyty, opakowania itp.), książki artystyczne, kreatywne notesy i dzienniki (creative journal, journal bullet) itp.

Warsztaty mogą mieć charakter pojedynczych lub cyklicznych zajęć (również plenerowych) oraz form jedno- i kilkudniowych. Tematykę tworzonych prac oraz zastosowane techniki i materiały dostosowujemy do potrzeb zamawiających.

Zajęcia realizujemy w formie otwartej lub zamkniętej dla placówek oświatowych, instytucji kultury, firm, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych i terapeutycznych (DPS, WTZ, ŚDS) itp.

Warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Reklama

Warsztaty kolażu (dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów)

Warsztaty kolażu

W zależności od formuły zajęć Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne oraz zdobywają umiejętności praktyczne i rozwijają własną kreatywność w zakresie zastosowania klasycznych i unikalnych technik kolażowych w:

 • edukacji artystycznej, kulturalnej i historycznej,
 • arteterapii, terapii zajęciowej i tyflografice,
 • coachingu, mindfulness, storytellingu,
 • tworzeniu ilustracji i książek artystycznych,
 • aktywności hobbystycznej.

W efekcie warsztatów powstają realistyczne lub abstrakcyjne prace artystyczne, autorskie pomoce dydaktyczne oraz narzędzia trenerskie lub coachingowe (karty kreatywne, karty dialogowe/storytellingowe, gry, plansze, tablice, moodboardy, storyboardy), materiały do wykonywania innych dwu- i trójwymiarowych prac plastycznych lub rękodzielniczych (ilustracje, tekstury, faktury, mapy, mozaiki, origami, kolaże przestrzenne, elementy dekoracyjne oraz wystroju wnętrz, akcesoria i rekwizyty, opakowania itp.), książki artystyczne, kreatywne notesy i dzienniki (creative journal, journal bullet) itp.

Warsztaty mogą mieć charakter pojedynczych lub cyklicznych zajęć (również plenerowych) oraz form jedno- i kilkudniowych. Tematykę tworzonych prac oraz zastosowane techniki i materiały dostosowujemy do potrzeb zamawiających.

Zajęcia realizujemy w formie otwartej lub zamkniętej dla placówek oświatowych, instytucji kultury, firm, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych i terapeutycznych (DPS, WTZ, ŚDS) itp.

Warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Szkolenia i warsztaty dla Kadry DPS, ŚDS i WTZ

METODYKA PRACY

 1. Integracja, kształtowanie kompetencji komunikacyjnych oraz rozwijanie umiejętności współpracy u podopiecznych DPS, ŚDS, WTZ.
 2. Skuteczne motywowanie podopiecznych DPS, ŚDS, WTZ.
 3. Seksualność osób niepełnosprawnych.
 4. Techniki relaksacji, wizualizacji oraz Metoda Doznań Polisensorycznych w pracy z podopiecznymi.
 5. Kolaż płaski i przestrzenny jako forma arteterapii i terapii zajęciowej.
 6. Klasyczne i innowacyjne techniki teatralne, parateatralne i ruchowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 7. Podstawy hortitoterapii i terapeutycznej aktywności plenerowej.
 8. Metody i techniki pracy wspierające rozwój i utrzymanie sprawności sensorycznej podopiecznych.
 9. Muzykoterapia w DPS, ŚDS, WTZ.
 10. Kulturoterapia w pracy z podopiecznymi DPS, ŚDS, WTZ.
 11. Land art – tworzenie i terapia w naturze (m.in. stymulująca aranżacja bliższego i dalszego otoczenia placówki).
 12. Twórcza i terapeutyczna praca z książką, czasopismem i ilustracjami.
 13. Mail art – sztuka przygotowywania i prowadzenia korespondencji (klasyczne i innowacyjne formy, techniki i materiały).
 14. „Taniec, ruch, dźwięk w edukacji i terapii”.
 15. „Warsztaty wytchnieniowe dla animatorów”.

ORGANIZACJA PRACY I ROZWÓJ PLACÓWKI

 1. Planowanie i realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i powiązanych z nią aktów prawnych.
 2. Opracowywanie, wdrażanie, realizacja i ewaluacja projektów terapeutycznych, artystycznych, kulturalnych i organizacyjnych w DPS, ŚDS, WTZ.
 3. Skuteczne nawiązywanie i budowanie relacji i partnerstw placówki ze środowiskiem lokalnym, ponadlokalnym i mediami.
 4. Obecność i aktywność placówki w Internecie i mediach społecznościowych (blog, Facebook, profile na profesjonalnych portalach).
 5. Kreowanie wizerunku i promocja placówki.

Organizacja, rozwój i promowanie innowacyjnych pracowni:

 1. Zakładanie i prowadzenie pracowni czerpania, przetwarzania i zdobienia papieru.
 2. Zakładanie i prowadzenie pracowni kaletniczej.
 3. Zakładanie i prowadzenie pracowni grawersko-zdobniczej (praca z różnymi materiałami).
 4. Zakładanie i prowadzenie pracowni mozaiki.
 5. Zakładanie i prowadzenie pracowni kolażu płaskiego i przestrzennego.
 6. Zakładanie i prowadzenie pracowni książki artystycznej.

ROZWÓJ KOMPETENCJI I OSOBISTYCH ZASOBÓW KADRY PLACÓWKI

 1. Efektywne rozwiązywanie konfliktów w placówce.
 2. Lider Innowacji w DPS, ŚDS, WTZ – warsztaty z wykorzystaniem metodyki myślenia i działania projektowego Design Thinking.
 3. Motywacja, satysfakcja z pracy oraz stres i wypalenie zawodowe pracowników DPS, ŚDS, WTZ.
 4. Trening kreatywności pracowników DPS, ŚDS, WTZ.
 5. Team coaching dla kadry placówki.

Nasze szkolenia i warsztaty realizujemy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl