Archiwum

Warsztaty druku artystycznego (dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów)

Warsztaty druku na papierze i tkaninie

W zależności od formuły zajęć Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne oraz zdobywają umiejętności praktyczne i rozwijają własną kreatywność w zakresie zastosowania klasycznych i unikalnych technik druku na różnych typach papieru, tkanin, drewna itp. w:

 • edukacji artystycznej, kulturalnej i historycznej,
 • arteterapii i terapii zajęciowej,
 • coachingu, mindfulness, storytellingu,
 • tworzeniu ilustracji i książek artystycznych,
 • aktywności hobbystycznej.

W efekcie warsztatów powstają realistyczne lub abstrakcyjne prace artystyczne, autorskie pomoce dydaktyczne oraz narzędzia trenerskie lub coachingowe (karty kreatywne, karty dialogowe/storytellingowe, gry, plansze, tablice, moodboardy, storyboardy), materiały do wykonywania innych dwu- i trójwymiarowych prac plastycznych lub rękodzielniczych (ilustracje, tekstury, faktury, mapy, mozaiki, origami, kolaże, elementy dekoracyjne oraz wystroju wnętrz, akcesoria i rekwizyty, opakowania itp.), książki artystyczne, kreatywne notesy i dzienniki (creative journal, journal bullet) itp.

Warsztaty mogą mieć charakter pojedynczych lub cyklicznych zajęć (również plenerowych) oraz form jedno- i kilkudniowych. Tematykę tworzonych prac oraz zastosowane techniki i materiały dostosowujemy do potrzeb zamawiających.

Zajęcia realizujemy w formie otwartej lub zamkniętej dla placówek oświatowych, instytucji kultury, firm, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych i terapeutycznych (DPS, WTZ, ŚDS) itp.

Warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Reklama

Warsztaty kolażu (dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów)

Warsztaty kolażu

W zależności od formuły zajęć Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne oraz zdobywają umiejętności praktyczne i rozwijają własną kreatywność w zakresie zastosowania klasycznych i unikalnych technik kolażowych w:

 • edukacji artystycznej, kulturalnej i historycznej,
 • arteterapii, terapii zajęciowej i tyflografice,
 • coachingu, mindfulness, storytellingu,
 • tworzeniu ilustracji i książek artystycznych,
 • aktywności hobbystycznej.

W efekcie warsztatów powstają realistyczne lub abstrakcyjne prace artystyczne, autorskie pomoce dydaktyczne oraz narzędzia trenerskie lub coachingowe (karty kreatywne, karty dialogowe/storytellingowe, gry, plansze, tablice, moodboardy, storyboardy), materiały do wykonywania innych dwu- i trójwymiarowych prac plastycznych lub rękodzielniczych (ilustracje, tekstury, faktury, mapy, mozaiki, origami, kolaże przestrzenne, elementy dekoracyjne oraz wystroju wnętrz, akcesoria i rekwizyty, opakowania itp.), książki artystyczne, kreatywne notesy i dzienniki (creative journal, journal bullet) itp.

Warsztaty mogą mieć charakter pojedynczych lub cyklicznych zajęć (również plenerowych) oraz form jedno- i kilkudniowych. Tematykę tworzonych prac oraz zastosowane techniki i materiały dostosowujemy do potrzeb zamawiających.

Zajęcia realizujemy w formie otwartej lub zamkniętej dla placówek oświatowych, instytucji kultury, firm, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych i terapeutycznych (DPS, WTZ, ŚDS) itp.

Warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Szkolenie „KOMUNIKACJA, INTEGRACJA I MOTYWACJA W TERAPII ZAJĘCIOWEJ”

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

Szkolenie jest realizowane w formie zamkniętej w siedzibach instytucji działających na terenie całej Polski.

ADRESACI

Kadra Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii  Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Dziennego Pobytu itp.

CZAS TRWANIA

6-10h (w zależności od potrzeb i oczekiwań Zamawiających)

ZAŁOŻENIA

Głównym założeniem szkolenia jest wspólne wypracowanie skutecznych metod i technik pracy z podopiecznymi, mających na celu poprawę atmosfery oraz optymalizację warunków społecznych i organizacyjnych panujących w ośrodku/placówce.

 1. Czynniki wpływające na ogólną aktywność i funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych i osób starszych.
 2. Wewnętrzne i zewnętrzne bariery komunikacyjne i sposoby ich niwelowania.
 3. Integracja i radzenie sobie z konfliktami.
 4. Motywowanie podopiecznych i zwiększanie efektywności ich działań.
 5. Techniki aktywizujące podopiecznych ośrodka/placówki stosowane w ramach terapii zajęciowej oraz w czasie wolnym.
 6. Formy nagradzania, eksponowania i promowania aktywności oraz osiągnięć uczestników.

Instytucje zainteresowane tematyką szkolenia zapraszamy do kontaktu.