DESIGN THINKING

Szkolenia i warsztaty kreatywne metodą Design Thinking prowadzimy na terenie całej Polski:

DLA INSTYTUCJI KULTURY (biblioteki, muzea, teatry, ośrodki kultury)

Projektowanie kultury metodą Design Thinking

DLA ORGANIZACJI I NGO (stowarzyszenia, fundacje)

Design Thinking dla organizacji społecznych

Design Thinking dla NGO

DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Praca z grupą metodą Design Thinking

Praca z klasą metodą Design Thinking 

DLA FIRM I STARTUP’ÓW

Rozwój innowacyjności firmy metodą Design Thinking

Design Thinking dla Startup’ów

DLA WSZYSTKICH

W poszukiwaniu twórczych rozwiązań – warsztaty Design Thinking

Advertisements