DESIGN THINKING

Szkolenia i warsztaty kreatywne metodą Design Thinking prowadzimy na terenie całej Polski:

DLA INSTYTUCJI KULTURY (biblioteki, muzea, teatry, ośrodki kultury)

Projektowanie kultury metodą Design Thinking

Design Thinking dla kadry instytucji kultury

DLA ORGANIZACJI I NGO (stowarzyszenia, fundacje)

Design Thinking dla organizacji społecznych

Design Thinking dla NGO

DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Praca z grupą metodą Design Thinking

Praca z klasą metodą Design Thinking 

Design Thinking w pracy nauczyciela i wychowawcy (Szkolenie dla Rad Pedagogicznych)

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ RÓŻNYCH TYPÓW

Prowadzenie warsztatów i realizacja projektów z uczniami metodą Design Thinking (edukacja, wychowanie, profilaktyka, promocja szkoły i regionu, projektowanie, odkrywanie i eksperymentowanie, wspomaganie opanowywania umiejętności społecznych oraz kompetencji zawodowych itp.)

DLA BIUR KARIER, STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Projektowanie kariery metodą Design Thinking

DLA REALIZATORÓW PROJEKTÓW UE

Wykorzystanie metodyki Design Thinking w aktywizacji i doradztwie zawodowym

DLA FIRM I STARTUP’ÓW

Rozwój innowacyjności firmy metodą Design Thinking

Design Thinking dla Startup’ów

DLA WSZYSTKICH

W poszukiwaniu twórczych rozwiązań – warsztaty Design Thinking

Reklama