PROJEKT „INNOWACJE W KULTURZE”

Z początkiem lutego 2016 roku rozpoczęliśmy realizację naszego kolejnego Projektu pod nazwą „INNOWACJE W KULTURZE”, adresowanego do kadry ośrodków kultury, bibliotek publicznych, muzeów, galerii, firm i instytucji prowadzących działalność edukacyjną i artystyczną, a także członków organizacji kulturalnych.

Wspieramy Kadrę Zarządzającą instytucji kultury

Nasza Akademia oferuje Państwu coś więcej niż szkolenia i warsztaty, ponieważ obok animatorskich, artystycznych i dydaktyczno-wychowawczych obszarów merytorycznych zajmujemy się także zarządzaniem instytucjami kultury, marketingiem kultury i sztuki oraz doradztwem kariery. Ze względu na fakt, że w zespołach placówek panują różne relacje i atmosfera, jesteśmy otwarci na sugestie Dyrekcji co do celu naszych wspólnych działań. Dzięki temu każde szkolenie prowadzimy zgodnie z Państwa intencją np. jako narzędzie, które ma aktywizować Zespół, inspirować, nagradzać, integrować itp. W ten sposób bezpośrednio lub pośrednio wspomagamy Dyrekcję w stymulowaniu rozwoju osobistego i zawodowego pracowników oraz motywowaniu ich do  systematycznej i efektywnej pracy.

Wspieramy Pracowników instytucji kultury

Sami jesteśmy animatorami, nauczycielami i wychowawcami, więc rozumiemy, z jakimi sytuacjami i problemami stykają się zarówno animatorzy oraz instruktorzy, jak i pracownicy administracyjni placówek kulturalnych. Dlatego staramy się przekazywać wiedzę w taki sposób, by uczestnicy stosowali ją w praktyce i z pracowników doskonalących się, zmieniali się w pracowników odnoszących sukcesy, docenianych i cieszących się zasłużonym autorytetem. Wskazujemy również uczestnikom, jak kreować przestrzeń do rozwijania swoich uzdolnień i pasji, zachęcamy ich do twórczego myślenia i działania oraz odkrywania własnych dróg do samorealizacji, autokreacji i autopromocji. W ten sposób pomagamy też przeciwdziałać rutynie zawodowej oraz jej skutkom.

Pomagamy podnosić jakość pracy instytucji kultury

Zapewniamy, że zastosowanie któregokolwiek z naszych sprawdzonych pomysłów i rozwiązań proponowanych podczas szkoleń przyczyni się do zwiększenia efektywności realizowanych przez Państwa Placówkę zadań kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, kompensacyjnych, wspierających bądź terapeutycznych.

Pomagamy umacniać pozycję placówek na kulturalno-oświatowym rynku

Cieszymy się razem z Państwem, jeśli wspólnie sprawiamy, że Wasze Ośrodki z dobrych zmieniają się w bardzo dobre, jednak jeszcze większą satysfakcje odczuwamy, gdy udaje nam się wesprzeć placówki, których przyszłość jest pod znakiem zapytania. W przypadku nieodwołalnych decyzji, służymy pracownikom dotkniętych reorganizacją lub likwidacją wieloma praktycznymi radami, jak zmienić sytuację zawodową, w której się znaleźli.

Pomagamy kreować wizerunek i promować instytucje kultury

Wiemy co zrobić, by jeszcze lepiej wyeksponować jakość pracy Państwa Ośrodka. Wpłynie to korzystnie na kreowanie jego wizerunku i promocję, a w efekcie na pozytywne opinie środowiska lokalnego oraz efektywność pozyskiwania nowych uczestników kultury oraz partnerów.

Innowacyjność rozwiązań

Promowanie innowacyjności w myśleniu i działaniu jest stałym elementem naszej szkoleniowej współpracy z instytucjami kultury. Wykorzystujemy ją w obszarze zarządzania, planowania i organizowania działalności placówki oraz projektowania jej oferty. Nowatorskie rozwiązania stosujemy również przy prezentowaniu skutecznych metod komunikowania się i nawiązywania współpracy z otoczeniem lokalnym oraz przy wskazywaniu sposobów pozyskiwania uczestników i partnerów realizowanych przedsięwzięć. Przestrzenią sprzyjającą twórczemu aktywizowaniu Uczestników naszych szkoleń jest również wspólne opracowywanie skutecznych strategii rozwoju oraz kreowania wizerunku i promowania instytucji kultury.

 Treść Projektu

Nasz Projekt obejmuje 20 szkoleń dedykowanych kadrze instytucji kultury. Ich szczegółowe opisy oraz terminy publikujemy TUTAJ.

Zapraszamy do owocnej współpracy!

Reklama