PROGRAM “NAUCZYCIEL I PEDAGOG NA RYNKU PRACY”

W ramach programu nasza Akademia opublikowała praktyczny poradnik “Nauczyciel i pedagog na rynku pracy” adresowany do:

 • studentów i absolwentów kierunków pedagogicznych oraz innych kierunków, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne;
 • studentów i absolwentów szkół i uczelni kształcących w zakresie pracy socjalnej;
 • studentów i absolwentów kierunku bibliotekoznawstwo;
 • studentów i absolwentów uczelni artystycznych;
 • aktywnych zawodowo i poszukujących pracy nauczycieli przedmiotowych, pedagogów i wychowawców;
 • osób chcących prowadzić własną działalność gospodarczą na rynku oświatowym lub w branżach niezwiązanych z edukacją;
 • osób posiadających wykształcenie pedagogiczne lub pokrewne, poszukujących pracy poza systemem oświaty.

Więcej informacji zamieściliśmy TUTAJ.

Szkolenie “NAUCZYCIEL I PEDAGOG NA RYNKU PRACY

czyli jak zwiększyć szansę na uzyskanie lub utrzymanie pracy w oświacie”

ZAŁOŻENIA

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie aktualnych warunków panujących na oświatowym rynku pracy oraz obowiązujących standardów aktywizacji zawodowej, w tym innowacyjnych strategii aktywnego poszukiwania pracy i autopromocji nauczycieli, pedagogów i pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych oraz absolwentów kierunków pedagogicznych.

ADRESACI

Zwolnieni lub zagrożeni zwolnieniem nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, animatorzy oraz pracownicy administracyjni ze szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz absolwenci kierunków pedagogicznych chcących podjąć pracę w systemie oświaty.

CZAS TRWANIA

5h

PROGRAM

 1. Jak dostrzec szanse i możliwości, jakie oferuje oświatowy rynek pracy?
 2. Jak wejść bądź wrócić na rynek pracy lub jak się na nim utrzymać?
 3. Jak, gdzie i kiedy szukać pracy w zawodzie i poza oświatą?
 4. Jak eksponować swój potencjał osobisty i zawodowy?
 5. Jak być konkurencyjnym na rynku pracy?
 6. Jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie?
 7. Jak napisać skuteczne CV i list motywacyjny?
 8. Jak przygotować pedagogiczne portfolio?
 9. Czym zaskoczyć dyrekcję szkoły lub placówki?
 10. Jak rozwijać swój warsztat pracy?
 11. Jak stać się pracownikiem niezastąpionym?

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Każdy Uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 

MIEJSCE REALIZACJI

Szkolenie jest prowadzone na terenie całego kraju.

KOSZT

Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie w zależności od liczby Uczestników.

 

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s