PROJEKT „Aktywni mogą więcej!”

Poszukujemy osób zamieszkujących woj. łódzkie, chętnych do udziału w projekcie szkoleniowo-stażowym.

Projekt skierowany jest do osób:
 w wieku 18 – 64 lat
 zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego,
 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (min. 25 % uczestników)
 osoby niepełnosprawne (z niepełnosprawnością znaczną, umiarkowaną, sprzężoną; z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnością intelektualną).

Oferowane wsparcie:
 Indywidualna diagnoza uczestników
 Aktywizacja społeczno-zawodowa, Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych, Grupowy Trening Rozwoju Interpersonalnego, spotkania z prawnikiem
 Szkolenia zawodowe i uzyskanie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych
 3-miesięczne staże zawodowe i pośrednictwo pracy
 Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnoprawności
 Stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdów

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie: http://www.aktywnimogawiecej.inbit.pl

Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektu

ul. Al. T. Kościuszki 80/82 p. 414 w Łodzi

tel. : 509 568 973

e-mail: patrycja.chrzanowska@inbit.pl

Reklama