Bezpłatne szkolenie dla Dyrektorów przedszkoli w woj. małopolskim “ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE KREATYWNOŚCIĄ W PRZEDSZKOLU”

creative-womanAkademia Kreatywnej Edukacji zaprasza Dyrektorów przedszkoli z województwa śląskiego na bezpłatne szkolenie „ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE KREATYWNOŚCIĄ W PRZEDSZKOLU”.

Spotkanie odbędzie się w piątek 17.03.2017 r. w godz. 9:00–13:00 w budynku Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie mieszczącym się przy ul. Św. Filipa 25 (sala F1).

PROGRAM SZKOLENIA:

9:00 – 10:30        MODUŁ I. Obszary innowacyjności w placówce oświatowej

 1. Kreatywność jako predyspozycja, postawa i działanie.
 2. Kreatywna kadra przedszkola – rozwój kompetencji zawodowych i osobistych w zakresie twórczości i innowacyjności.
 3. Zasoby infrastrukturalne i wirtualne przedszkola sprzyjające kreatywnym rozwiązaniom.
 4. Metody i formy pracy oraz narzędzia stymulujące twórczy rozwój dziecka w przedszkolu (elementy multitechnik artystycznych, arteterapii, Laboratoria Wyobraźni, landart, artbooking).
 5. Eksponowanie osiągnięć całej społeczności przedszkolnej.

13:00 – 11:00     Przerwa kawowa

11:00 – 12:00     MODUŁ II. Innowacyjne rozwiązania organizacyjne

 1. Wdrażanie kreatywnych rozwiązań – projekt edukacyjny i artystyczny, innowacja pedagogiczna, koncepcja pracy przedszkola, unikalny profil placówki.
 2. Kreatywność w ofercie edukacyjnej przedszkola.
 3. Innowacyjność w obszarze współdziałania ze środowiskiem lokalnym (partnerzy, media, sponsorzy).
 4. Zarządzanie kreatywnością i jego wpływ na motywowanie kadry przedszkola i przeciwdziałanie rutynie.

12:00 – 12:30     MODUŁ III. Efekty innowacyjności

 1. Odkrycie i rozwijanie twórczego potencjału społecznego przedszkola.
 2. Oryginalność w kreowaniu wizerunku i promocji przedszkola.

12:30 – 13:00     Panel dyskusyjny

OSOBA PROWADZACA: Sławomir Waśniewski – pedagog i oligofrenopedagog, wykładowca i trener terapii pedagogicznej, arteterapii, biblioterapii, teatroterapii i muzykoterapii, animator działań twórczych, trener kreatywności, specjalista ds. mediów społecznościowych oraz marketingu kultury i marketingu oświaty, doradca zawodowy.

Zgłoszeń prosimy dokonywać drogą mailową na adres: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W przypadku braku potwierdzenia z naszej strony otrzymania zgłoszenia w ciągu 48 godzin od jego złożenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer + 48 535 633 636.

Advertisements

Bezpłatne szkolenie dla Dyrektorów przedszkoli w woj. śląskim “ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE KREATYWNOŚCIĄ W PRZEDSZKOLU”

creative-womanAkademia Kreatywnej Edukacji zaprasza Dyrektorów przedszkoli z województwa śląskiego na bezpłatne szkolenie „ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE KREATYWNOŚCIĄ W PRZEDSZKOLU”.

Spotkanie odbędzie się w piatek 24.02.2017 r. w godz. 9:00–13:00 w Centrum Biurowo-Szkoleniowym „MONIUSZKI 7″ w Katowicach mieszczącym się przy ul. Moniuszki 7 (Sala Grafitowa).

PROGRAM SZKOLENIA:

9:00 – 10:30        MODUŁ I. Obszary innowacyjności w placówce oświatowej

 1. Kreatywność jako predyspozycja, postawa i działanie.
 2. Kreatywna kadra przedszkola – rozwój kompetencji zawodowych i osobistych w zakresie twórczości i innowacyjności.
 3. Zasoby infrastrukturalne i wirtualne przedszkola sprzyjające kreatywnym rozwiązaniom.
 4. Metody i formy pracy oraz narzędzia stymulujące twórczy rozwój dziecka w przedszkolu (elementy multitechnik artystycznych, arteterapii, Laboratoria Wyobraźni, landart, artbooking).
 5. Eksponowanie osiągnięć całej społeczności przedszkolnej.

13:00 – 11:00     Przerwa kawowa

11:00 – 12:00     MODUŁ II. Innowacyjne rozwiązania organizacyjne

 1. Wdrażanie kreatywnych rozwiązań – projekt edukacyjny i artystyczny, innowacja pedagogiczna, koncepcja pracy przedszkola, unikalny profil placówki.
 2. Kreatywność w ofercie edukacyjnej przedszkola.
 3. Innowacyjność w obszarze współdziałania ze środowiskiem lokalnym (partnerzy, media, sponsorzy).
 4. Zarządzanie kreatywnością i jego wpływ na motywowanie kadry przedszkola i przeciwdziałanie rutynie.

12:00 – 12:30     MODUŁ III. Efekty innowacyjności

 1. Odkrycie i rozwijanie twórczego potencjału społecznego przedszkola.
 2. Oryginalność w kreowaniu wizerunku i promocji przedszkola.

12:30 – 13:00     Panel dyskusyjny

OSOBA PROWADZACA: Sławomir Waśniewski – pedagog i oligofrenopedagog, wykładowca i trener terapii pedagogicznej, arteterapii, biblioterapii, teatroterapii i muzykoterapii, animator działań twórczych, trener kreatywności, specjalista ds. mediów społecznościowych oraz marketingu kultury i marketingu oświaty, doradca zawodowy.

Zgłoszeń prosimy dokonywać drogą mailową na adres: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W przypadku braku potwierdzenia z naszej strony otrzymania zgłoszenia w ciągu 48 godzin od jego złożenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer + 48 535 633 636.

Szkolenia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

Nasza aktualna oferta dedykowana kadrze poradni obejmuje następujące szkolenia i warsztaty:

 1. Edukacja, wychowanie i terapia sukcesem.
 2. Biblioterapia i biblioedukacja czyli książki w pracy terapeuty.
 3. Projekt edukacyjny i arteterapeutyczny w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Kreatywny terapeuta – opracowywanie innowacyjnych metod i narzędzi pracy.
 5. Elementy działań twórczych podnoszące efektywność zajęć terapeutycznych.
 6. Satysfakcja z pracy, samorealizacja oraz rozwój osobisty i zawodowy terapeuty.
 7. Terapeuto, publikuj! – opracowywanie własnych publikacji i e-publikacji.
 8. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Internecie.
 9. Kreowanie wizerunku i promocja poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani innymi tematami, prosimy o kontakt i przekazanie nam swoich potrzeb szkoleniowych.

Działamy na terenie całego kraju.

Zapraszamy do owocnej i twórczej współpracy!

PROJEKT „SZKOŁA Z KSIĄŻKĄ W HERBIE”

szkola-z-ksiazka-w-herbie-logo

Od lutego 2017 roku rozpoczęliśmy realizację naszego kolejnego przedsięwzięcia adresowanego do nauczycieli szkół podstawowych „SZKOŁA Z KSIĄŻKĄ W HERBIE”. W ramach Projektu w całej Polsce będziemy organizować „Kreatywny Tydzień Klas, Świetlic i Bibliotek Szkolnych” obejmujący cykl szkoleń z zakresu aktywnej i twórczej pracy z książką.

Rozpoczynamy od województwa śląskiego, gdzie w dniach 20-24.02.2017 r. w Katowicach odbędzie się pierwszy Kreatywny Tydzień.

ADRESACI SZKOLEŃ

 • nauczyciele świetlic, bibliotek oraz klas I-III szkół podstawowych
 • nauczyciele klas IV-VI, wychowawcy klas oraz szkoleni pedagodzy i psycholodzy

 TEMATY SZKOLEŃ

 1. Metody upowszechniania czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji i zainteresowań czytelniczych uczniów.
 2. Metody aktywnej i twórczej pracy z książką.
 3. Książka w projektach edukacyjnych i artystycznych oraz innowacjach pedagogicznych w bibliotece/świetlicy/klasie.
 4. „Teatr Książki” w szkole podstawowej – funkcje, formy, inspiracje.
 5. Obecność i aktywność biblioteki/świetlicy/klasy w Internecie.
 6. Biblioteka/świetlica/klasa jako Szkolna Pracownia Książki Artystycznej.
 7. Warsztaty „Animator Działań Twórczych” dla nauczycieli bibliotek, świetlic i klas I-III.
 8. Biblioterapia i biblioedukacja w bibliotece/świetlicy/klasie.
 9. Szkolny Klub Młodych Pisarzy i Ilustratorów w bibliotece/świetlicy/klasie.

Szczegółowe informacje i zasady zapisywania się na szkolenia zamieściliśmy TUTAJ.

PROJEKT „KREATYWNE PRZEDSZKOLE”

Od stycznia 2017 roku rozpoczynamy realizację naszego kolejnego Projektu pod nazwą „Kreatywne Przedszkole”. Jest ono efektem naszych doświadczeń zdobytych zarówno w pracy w różnych placówkach, jak i podczas prowadzonych przez nas w przedszkolach na terenie całego kraju szkoleń i warsztatów z zakresu szeroko pojętej twórczości. Wspieramy się również spostrzeżeniami i wnioskami uzyskanymi od dyrektorów uczestniczących w naszych konferencjach szkoleniowych pt.: „Zarządzanie i motywowanie kreatywnością w przedszkolu”.

projekt-kreatywne-przedszkole-1

Poniżej opisujemy obszary doskonalenia kadry przedszkoli, jakie obejmuje nasz Projekt.

Dla rad pedagogicznych oraz indywidulanych nauczycieli, którzy chcą nie tylko doskonalić własny warsztat metodyczny, ale przede wszystkim odkrywać i rozwijać swój twórczy potencjał, dedykujemy szkolenia:

 • Warsztat kreatywnego nauczyciela przedszkola
 • Trening kreatywności dla nauczycieli przedszkola
 • Warsztat „Animator działań twórczych” dla nauczycieli przedszkola
 • Warsztaty arteterapeutyczne dla nauczycieli przedszkola

Zarówno z myślą o tych, którzy mają na swoim koncie wiele sukcesów zawodowych, jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczęli swoją karierę zawodową, przygotowaliśmy szkolenie Satysfakcja z pracy i samorealizacja nauczyciela przedszkola. Jego uczestnicy uczą się, jak planować, osiągać oraz eksponować swoje sukcesy zawodowe i osobiste. Równie kreatywnie podeszliśmy do innych problemów obecnych w codziennej pracy nauczycieli przedszkoli opracowując szkolenie Radzenie sobie z rutyną i wypaleniem zawodowym nauczycieli.

Dla placówek, których kadra chce pójść o krok dalej w zakresie dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadzimy szkolenie Nauczycielu, publikuj! W trakcie spotkania prezentujemy sposoby opracowywania wielu różnych typów publikacji i e-publikacji, stanowiących doskonała formę autopromocji nauczycieli – indywidualnej lub jako zespołu. W tym obszarze istnieje wiele ciekawych możliwości, ponieważ nauczyciele przedszkola są specjalistami nie tylko w obszarach swojej pracy, ale także w wielu różnych dziedzinach zawodowych i pozazawodowych.

Z kolei skutecznego eksponowania osiągnięć całej placówki uczymy w ramach szkolenia Kreowanie wizerunku i promocja przedszkola, czyli jak pokazać jakość. Jego wariantem jest szkolenie zatytułowane Przedszkole w Internecie. Adresatami są rady pedagogiczne przedszkoli, które chcą zaakcentować swoją obecność w mediach społecznościowych oraz poprawić widoczność w wyszukiwarkach internetowych, a następnie cieszyć się promocyjnymi i wizerunkowymi rezultatami zrealizowanych w tych kierunkach działań.

W odniesieniu do metod pracy pozwalających na pobudzanie twórczego myślenia przedszkolaków, przygotowaliśmy szkolenie Stymulowanie i zaspakajanie ciekawości poznawczej dziecka. W jego trakcie prezentujemy metody inspirowania i wzmacniania różnych obszarów indywidulanej i zespołowej aktywności poznawczej (w tym również polisensorycznej) podopiecznych. Natomiast obszerny repertuar działań twórczych i związanych z nimi form kreatywnej ekspresji stanowi treść szkolenia Twórczy rozwój dziecka w przedszkolu.

projekt-kreatywne-przedszkole-2

Koncentrując się na poszczególnych dziedzinach twórczej oraz badawczej i odkrywczej aktywności małego dziecka, a przy tym na celach, jakie chce się dzięki niej osiągnąć, opracowaliśmy następujące szkolenia:

 • „Książki do zadań specjalnych w przedszkolu” – metody aktywnej i twórczej pracy z książkami
 • Działania twórcze wspomagające naukę czytania i pisania w przedszkolu
 • Działania twórcze wspomagające opanowywanie umiejętności matematycznych w przedszkolu
 • Działania twórcze wspomagające rozwój małej i dużej motoryki w przedszkolu
 • Techniki twórczej i terapeutycznej pracy z ilustracjami
 • „Przedszkolaki opowiadają” – techniki stymulujące twórcze myślenie i tworzenie opowiadań
 • „Opowieści ukryte w papierze” – indywidualna i zespołowa aktywizacja plastyczna i sceniczna przedszkolaków
 • Techniki landart’u w przedszkolu – tworzenie z natury, tworzenie w naturze
 • Eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu

projekt-kreatywne-przedszkole-3

 W ramach Projektu „Kreatywne Przedszkole” prowadzimy także szkolenia i warsztaty powiązane z poszczególnymi dziedzinami sztuki oraz terapii przez sztukę. Są to np.:

 • Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w przedszkolu
 • Arteterapia w stymulowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 • Biblioterapia i biblioedukacja w przedszkolu
 • Bajkoterapia w przedszkolu
 • Kamishibai – japoński teatr książki w przedszkolu
 • „Podróż do Fabryki Grafomotoryki” – wykorzystywanie gotowych i projektowanie własnych pomocy, gier i zabaw usprawniających

Rozwijanie kreatywności włączyliśmy również do opracowywania w przedszkolach różnego rodzaju rozwiązań organizacyjnych – innowacyjnych oraz sprzyjających twórczym postawom zarówno wśród nauczycieli, jak i podopiecznych, ich rodziców, a także osób, organizacji i instytucji należących do środowiska lokalnego. W tym zakresie proponujemy szkolenia:

 • Projekt edukacyjny i artystyczny w przedszkolu
 • Innowacje pedagogiczne w przedszkolu – opracowywanie, realizacja, ewaluacja
 • Organizowanie konkursów wewnętrznych i zewnętrznych w przedszkolu
 • Organizowanie twórczych plenerów w przedszkolu

PROJEKT KREATYWNE PRZEDSZKOLE 4.png

Opisane szkolenia i warsztaty prowadzimy w następujących miastach: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zielona Góra.

W przypadku szkoleń zamkniętych dojeżdżamy do siedziby Zamawiającego bez względu na lokalizację.

Naszą pełną aktualną ofertę szkoleniową publikujemy TUTAJ.

 

 

 

 

 

AKE – lokalizacja prowadzonych szkoleń i warsztatów

Nasza Akademia prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, szkół, bibliotek oraz kadry innych instytucji kultury w następujących miastach:

 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Jelenia Góra
 • Kalisz
 • Katowice
 • Kielce
 • Konin
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Olsztyn
 • Opole
 • Poznań
 • Radom
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Włocławek
 • Wrocław
 • Zielona Góra

W przypadku szkoleń zamkniętych dojeżdżamy do siedziby Zamawiającego bez względu na lokalizację.

Naszą aktualną ofertę szkoleniową publikujemy TUTAJ.

Adresaci szkoleń Akademii Kreatywnej Edukacji

Nasza Akademia prowadzi szkolenia i warsztaty oświatowe, kulturalno-oświatowe i artystyczne dla:

 • dyrektorów placówek oświatowych
 • dyrektorów instytucji kultury
 • dyrektorów placówek terapeutycznych
 • rad pedagogicznych placówek oświatowych
 • rad pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • rad pedagogicznych placówek terapeutycznych
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • terapeutów
 • nauczycieli przedszkoli
 • nauczycieli szkół podstawowych, zawodowych, średnich
 • nauczycieli szkół specjalnych
 • nauczycieli świetlic szkolnych
 • nauczycieli bibliotek
 • bibliotekarzy
 • pracowników instytucji kultury
 • pracowników placówek opieki społecznej

Więcej informacji publikujemy TUTAJ.