SZKOLENIE „Rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym (zgodnie z nową podstawą programową)”

Rozwój mowy dziecka w przedszkolu 1

Nasze szkolenie „Rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym” uwzględnia wymagania aktualnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i swoim zakresem obejmuje zawarte w niej cele i zadania z zakresu kształtowania mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym.

Rozwój mowy dziecka w przedszkolu 2

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Rozwój mowy a inne sfery rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
 2. Zabawy rozwijające umiejętność bezpośredniego komunikowania się dziecka z rówieśnikami i dorosłymi.
 3. Kształtowanie mowy pod katem poprawności artykulacyjnej, gramatycznej, fleksyjnej i składniowej.
 4. Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy: oddechowo-ruchowe, artykulacyjne i logopedyczne.
 5. Rozwijanie płynności, ekspresji i intonacji wypowiedzi.
 6. Aktywne słuchanie, zadawanie pytań i konstruowanie dłuższych wypowiedzi.
 7. Komunikowanie się dziecka w różnych sytuacjach i relacjach z otoczeniem.

Rozwój mowy dziecka w przedszkolu 3

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki i instytucje zapraszamy do kontaktu.

 

Reklamy

PROGRAM WARSZTATÓW „LEGO Projektanci”

Program „LEGO Projektanci” obejmuje warsztaty wykorzystujące różne wielofunkcyjne zestawy klocków LEGO oraz inne pomoce i akcesoria. Są one adresowane do dzieci w wieku 6-10 lat – wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych (kl. I-IV) oraz młodych odbiorców korzystających z bibliotek, ośrodków kultury lub odwiedzających muzea, galerie sztuki, teatry, kina, filharmonie, centra nauki, planetaria itp.

To w tych instytucjach, obok placówek oświatowych (przedszkoli i szkół), realizujemy zajęcia mające na celu rozbudzanie i rozwijanie predyspozycji, talentów i pasji oraz zachęcających do myślenia i działania projektowego, w tym eksperymentowania, odkrywania i testowania w praktyce swoich pomysłów.

Każdy warsztat stanowi odrębną całość, może trwać od 2 do 6 godzin dydaktycznych i być konfigurowany z innymi warsztatami w cykle o dowolnej liczbie spotkań.

Warsztaty LEGO Storytelling

 • twórcze opowiadanie
 • twórcze pisanie
 • tworzenie scenerii, rekwizytów i fabuł

LEGO Storytelling 2

Warsztaty LEGO Kreatorzy

 • projektowanie i tworzenie postaci, obiektów, pojazdów itp.
 • kreowanie własnej rzeczywistości (scen, makiet, lokacji)
 • tworzenie fabuł do gier planszowych, logicznych i przestrzennych oraz ich konstruowanie z klocków

Warsztaty LEGO Kreatorzy

Warsztaty LEGO Mechanicy

 • opanowywanie podstawowych umiejętności z zakresu mechaniki
 • projektowanie maszyn, urządzeń, pojazdów itp.
 • wykonywanie i testowanie prototypów

Warsztaty LEGO Mechanicy

Warsztaty LEGO Architekci

 • poznawanie stylów architektury
 • opanowywanie podstawowych umiejętności z zakresu projektowania
 • tworzenie własnych budynków i obiektów architektonicznych

Warsztaty LEGO Architekci

Warsztaty LEGO Konstruktorzy

 • projektowanie i konstruowanie maszyn, urządzeń, pojazdów itp. mechanicznych, elektrycznych i pneumatycznych

Warsztaty LEGO Konstruktorzy

Warsztaty LEGO Robotycy i programiści

 • konstruowanie wielofunkcyjnych modeli-robotów
 • programowanie komend i zadań dla robotów
 • kreatywne zabawy z robotami

Warsztaty LEGO Robotycy i programiści

Instytucje i plaćówki zainteresowane tematyką warsztatów „LEGO Projektanci” zapraszamy do kontaktu.

Warsztaty „LEGO Storytelling”

LEGO Storytelling 2

Warsztaty „LEGO Storytelling” realizujemy w formie:

 • zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych – odbiorców kultury
 • szkoleń dla Kadry instytucji kultury (biblioteki, muzea, domy kultury)

LEGO Storytelling 4

Warsztaty „LEGO Storytelling” dla Kadry kultury

Główne założenie: wykorzystanie klocków LEGO (i nie tylko) na zajęciach z odbiorcami z różnych grup wiekowych w zakresie:

 • twórczego opowiadania (storytellingu)
 • twórczego pisania
 • stosowania technik parateatralnych z wykorzystaniem tworzonych z klocków postaci, rekwizytów i scenerii (teatr przedmiotu, teatr cieni, LEGOdrama itp.)
 • wykorzystywania klocków na zajęciach z bajkoterapii
 • tworzenia fabuł do gier planszowych, logicznych i przestrzennych i ich konstruowania z klocków
 • projektowania kart kreatywnych i dialogowych jako autorskich pomocy do twórczego pisania i opowiadania
 • wykonywania fotografii, ilustracji, moodboardów, storyboardów, tutoriali itp.
 • tworzenia komiksów, picturebooków i ebooków
 • projektowania i tworzenia książek artystycznych (artbooków, książek-obiektów)
 • wykorzystywania technik audiowizualnych do tworzenia animacji i filmów
 • projektowania bibliotecznych, czytelniczych, muzealnych gadżetów

Instytucje zainteresowane tematyką storytellingu zapraszamy do kontaktu.

 

COACHING KARIERY

ICC Poland - LOGO

CZYM JEST COACHING?

Coaching holistyczny ICC to praca z wartościami, przekonaniami, celami, posiadanymi zasobami, mocnymi i słabymi stronami, obawami, zmianami, obiekcjami, trudnymi do podjęcia decyzjami itp. Nie ma on nic wspólnego z doradztwem, terapią czy treningiem. W coachingu nie dostajesz gotowych rad, wskazówek czy recept. Jego fenomen i skuteczność tkwi natomiast w tym, że dzięki atmosferze i warunkom stworzonym podczas sesji oraz własnemu zaangażowaniu to Ty sam eksplorujesz i odkrywasz siebie, a w efekcie znajdujesz właściwe rozwiązania i świadomie podejmujesz decyzje.

KORZYŚCI

Sesje coachingu ukierunkowanego na karierę pomogą Ci w sytuacjach związanych z:

 • wyborem zawodu
 • planowaniem/rozwojem ścieżki kariery
 • planowaniem/rozwojem ścieżki edukacyjnej
 • decyzją o zmianie zawodu/miejsca pracy
 • decyzjami w obliczu awansu lub zmian wewnątrz organizacji
 • decyzją o założeniu własnej firmy, spółki, organizacji pozarządowej itp.
 • decyzją o podjęciu pracy zagranicą
 • itp.

PROWADZĄCY

Sławomir Waśniewski

 • certyfikowany coach ICC
 • doradca zawodowy
 • trener kariery
 • trener biznesu
 • trener kreatywności
 • animator działań twórczych
 • moderator Design Thinking i Career Design Thinking

Nasza Akademia prowadzi sesje coachingowe (indywidulane i grupowe) dla klientów indywidualnych oraz na zlecenie firm, instytucji, organizacji, biur karier wyższych uczelni oraz działów HR w ramach wewnętrznych i zewnętrznych programów, grantów, projektów EFS itp.

Pracujemy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane osoby i instytucje zapraszamy do kontaktu.

Szkolenie „KOMUNIKACJA, INTEGRACJA I MOTYWACJA W TERAPII ZAJĘCIOWEJ”

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

Szkolenie jest realizowane w formie zamkniętej w siedzibach instytucji działających na terenie całej Polski.

ADRESACI

Kadra Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii  Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Dziennego Pobytu itp.

CZAS TRWANIA

6-10h (w zależności od potrzeb i oczekiwań Zamawiających)

ZAŁOŻENIA

Głównym założeniem szkolenia jest wspólne wypracowanie skutecznych metod i technik pracy z podopiecznymi, mających na celu poprawę atmosfery oraz optymalizację warunków społecznych i organizacyjnych panujących w ośrodku/placówce.

 1. Czynniki wpływające na ogólną aktywność i funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych i osób starszych.
 2. Wewnętrzne i zewnętrzne bariery komunikacyjne i sposoby ich niwelowania.
 3. Integracja i radzenie sobie z konfliktami.
 4. Motywowanie podopiecznych i zwiększanie efektywności ich działań.
 5. Techniki aktywizujące podopiecznych ośrodka/placówki stosowane w ramach terapii zajęciowej oraz w czasie wolnym.
 6. Formy nagradzania, eksponowania i promowania aktywności oraz osiągnięć uczestników.

Instytucje zainteresowane tematyką szkolenia zapraszamy do kontaktu.

 

LEGO STORYTELLING i klocki w edukacji, wychowaniu i terapii

LEGO STORYTELLING

„Daj mi dwa klocki, a Cię zaskoczę. Daj mi garść klocków, a stworzę powieść!”

Klocki LEGO (i nie tylko) kojarzą się przede wszystkim z konstruowaniem i dziecięcą zabawą. Niektórzy, zarówno młodsi, jak i starsi budowniczowie ustawiają swoje dzieła na półkach, w gablotach itp. traktując je jako swoistą kolekcję. Jednak zdecydowana większość amatorów budowania z klocków wykorzystuje swoje prace do zabawy. Tematykę ogranicza jedynie ich wyobraźnia albo chęć trzymania się fabuły wynikającej z charakteru posiadanego zestawu czy całej serii klocków.

LEGO Storytelling 1

Metoda LEGO Storytelling (a szerzej – klockowy storytelling) zachęca do pójścia jeszcze dalej i jeszcze szerzej. Umożliwia ona, analogicznie do tworzenia opowieści w oparciu o karty dialogowe, karty kreatywne czy kostki typu Story Cubes, kreowanie własnej rzeczywistości i fabuły przy wykorzystaniu figurek, rekwizytów i elementów scenografii budowanych z klocków (w swojej pracy podczas zajęć, szkoleń i warsztatów wykorzystujemy najczęściej klocki DUPLO, LEGO, Click Toys, Mega Bloks oraz Playmobile). Ich trójwymiarowy charakter oraz możliwość działania w przestrzeni w połączeniu ze światłem i dźwiękiem jeszcze bardziej inspiruje i prowadzi do powstawania prawdziwych arcydzieł, które można potem utrwalić w formie filmów, fotoksiążek, komiksów czy picturebooków. Sami uczestnicy zajęć mają możliwość wcielenia się w rolę pisarza, scenarzysty, projektanta kostiumów i rekwizytów, scenografa, reżysera, filmowca, a nawet specjalisty od efektów specjalnych.

LEGO Storytelling 2

Utożsamiane bardziej z zabawkami, niż poważnymi pomocami dydaktycznymi klocki nadają się również do ilustrowania lub inscenizowania treści lektur szkolnych oraz innych dzieł literackich, malarskich, teatralnych czy filmowych na wszystkich poziomach nauczania. Mogą je także wykorzystywać nauczyciele geografii, biologii, fizyki, informatyki i techniki oraz bibliotekarze i wychowawcy świetlic. To dzięki swej uniwersalności i funkcjonalności klocki pozwalają uczniom tworzyć modele, makiety i dioramy, przekroje, przestrzenne gry planszowe, logiczne i zręcznościowe, trójwymiarowe mapy itp.

LEGO Storytelling 4

Jednak klocki wraz z występującymi w nich postaciami to nie tylko stymulator działań twórczych czy „odtwórczych”. Świetnie sprawdzają się one również w wychowaniu oraz w terapii (np. socjoterapii). Pozwalają bowiem – podobnie jak techniki parateatralne oraz drama – odgrywać wyreżyserowane oraz improwizowane scenki i sytuacje z uwzględnieniem określonych relacji i ich kontekstu (społecznego, przestrzennego). W ten sposób stają się doskonałym narzędziem do obserwowania wielu autentycznych sytuacji, jakie mają lub mogą mieć miejsce w domu, w szkole, w życiu codziennym oraz poszukiwania rozwiązań problemów, konfliktów czy wewnętrznych dylematów.

LEGO Storytelling 3

W ramach oferty naszej Akademii prowadzimy szkolenia i warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, nauczania zintegrowanego, wychowawców szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, specjalistów i terapeutów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych zainteresowanych innowacyjnymi metodami pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej:

 • LEGO Storytelling w nauczaniu zintegrowanym
 • LEGO Storytelling w bibliotece szkolnej i publicznej
 • LEGO Storytelling w świetlicy szkolnej, środowiskowej, terapeutycznej
 • LEGO Storytelling w terapii i socjoterapii
 • LEGO Storytelling jako narzędzie wspomagające arteterapię
 • LEGO Creative Learning dla nauczycieli przedmiotowych szkół podstawowych

a także:

 • Warsztaty LEGO Storytellingu dla uczniów
 • Plenery LEGO Storytellingu dla dzieci i młodzieży

Osoby i placówki zainteresowane metodyką storytellingu zapraszamy do kontaktu.

Nasz udział w „Design Thinking Weekend” w Art Inkubatorze

DESIGN THINKING WEEKEND 2017.png

W miniony weekend w łódzkim Art Inkubatorze wraz z innymi uczestnikami z branży kreatywnej projektowaliśmy  dla siebie w ramach projektu DEVELOP.lab innowacyjne rozwiązania jednocześnie doskonaląc kompetencje z zakresu metody pracy Design Thinking.

Podjęte podczas warsztatów wyzwania i art-industrialna przestrzeń XIX-wiecznej fabryki sprzyjała kreowaniu i prototypowaniu wielu niezwykłych pomysłów.

Wypracowane w ramach „Design Thinking Weekend” rozwiązania wdrożymy zarówno do naszych działań organizacyjnych i marketingowych, jak i merytorycznych – projektów, szkoleń i warsztatów z zakresu sztuki, kultury oraz twórczego rozwoju i arteterapii.