Tag Archive | cv nauczyciela

CV nauczyciela, CV pedagoga

CV logo

 

W wielu publikacjach i bezpośrednich wypowiedziach – zarówno kandydatów, jak i osób rekrutujących – spotkałem się ze stwierdzeniem, że podstawą przy staraniu się o pracę jest dobre CV – w tym również pracę w oświacie.

 

Osobiście zawsze uważałem, że ważniejsze jest praktyczne pokazanie tego, co się potrafi, jednak z przeprowadzonych ostatnio rozmów z dyrektorami kilku szkół okazało się, że CV jest dla nich kluczowe nie tylko w przypadku kandydatów, których widzą pierwszy raz na oczy, ale również w odniesieniu do praktykantów, stażystów czy wolontariuszy, których goszczą u siebie tygodniami lub miesiącami. Dyrektora interesuje bowiem – obok opinii opiekuna stażu czy praktyk oraz własnych obserwacji – wieloaspektowy zawodowy portret kandydata, ujawniający wszystko to, czego nie udało mu się zaprezentować w praktyce. Ponadto – jak stwierdzili zarządzający szkołami – wygodnie jest mieć wgląd w kompleksową charakterystykę kwalifikacji, kompetencji, umiejętności, doświadczeń oraz osiągnięć aplikującego.

Tak więc musiałem przyznać rację, że pedagogiczna „cefałka” odgrywa ważną rolą nie tylko w przypadku kandydatów próbujących sforsować mury placówki, ale również szczęściarzy, którzy znaleźli się wewnątrz jako praktykanci, stażyści lub wolontariusze.

Dokumenty aplikacyjne pedagoga/nauczyciela – podobnie jak reprezentantów innych dziedzin – mają swoją specyfikę, którą należy uwzględnić przy ich tworzeniu. Curriculum Vitae i list motywacyjny powinny zawierać informacje o karierze edukacyjnej (i zawodowej, jeśli ma się już jakąś praktykę) oraz wspomnianych wyżej kwalifikacjach, predyspozycjach, umiejętnościach i doświadczeniu. Warto zatem traktować je jako zbiór argumentów mających przekonać pracodawcę, że jest się osobą, która spełnia jego oczekiwania (a jeszcze lepiej, jeśli je przewyższa).

Istnieje wiele wzorów CV – zarówno pod względem formy, jak i treści – dlatego poniżej ogólnie opisałem te uniwersalne elementy, które można w indywidualnie dobranej konfiguracji zamieścić w swoich pedagogicznych aplikacjach.

WYKSZTAŁCENIE
Tutaj powinieneś wypisać szkoły, do których uczęszczałeś, zaczynając od tej, którą ukończyłeś ostatnio lub w której nadal się uczysz. Twoją listę powinna zamykać szkoła średnia, chyba że wcześniejsze etapy edukacji miały profil lub charakter, który chcesz zaakcentować w swoim CV, np. szkoła podstawowa muzyczna lub sportowa, Gimnazjum Umiejętności Twórczych itp. Jeśli w szkole średniej lub wyższej pisałeś pracę dyplomową z dziedziny związanej ze specjalizacją lub charakterem placówki, w której chcesz pracować, zamieść w CV jej temat. Dzięki temu możesz być postrzegany jako ekspert w tej właśnie dziedzinie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Tak brzmiący nagłówek jest pojemniejszy niż „Praca zawodowa”, ponieważ możesz w tym miejscu zawrzeć – obok pracy etatowej i wakacyjnej – wszystkie formy dotychczasowej aktywności składające się na Twoje doświadczenie, czyli: odbyte praktyki, staże, wolontariaty oraz działalność w organizacjach społecznych. Jeśli jednak zdecydujesz się na rozdzielenie swojego doświadczenia zawodowego na poszczególne kategorie, mogą one zostać opatrzone nagłówkami: PRAKTYKI, STAŻE, WOLONTARIATY, DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH SPOŁECZNYCH

DODATKOWE KWALIFIKACJE
W tym miejscu możesz wypisać wszelkiego rodzaju udokumentowane kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje szkoleniowe itp.

SAMODOSKONALENIE
Ten element nie jest popularnym punktem zamieszczanym w życiorysie, jednak możesz w nim zawrzeć wiele cennych informacji eksponujących Twoje mocne strony, np.: studiowanie literatury z zakresu arteterapii, odwiedzanie edukacyjnych serwisów internetowych i przeglądanie artykułów dotyczących metodyki pracy w świetlicy szkolnej, udział w konferencjach naukowych (w tym miejscu wymień tytuły konferencji, ich daty oraz organizatorów, np. uczelnię, instytucję, wydawnictwo edukacyjne), odwiedzanie targów edukacyjnych (wymień daty i miejsca).

WŁASNE PUBLIKACJE
Publikacjami, którymi możesz się pochwalić są nie tylko artykuły, programy, scenariusze opublikowane w czasopismach, internetowych serwisach edukacyjnych; autorskie podręczniki albo ebooki, ale również własny „zawodowy” blog lub strona internetowa, bądź wypowiedzi (posty) na specjalistycznych forach lub w portalach społecznościowych. W CV podaj tytuły publikacji oraz czasopism, adresy serwisów internetowych, autorskiego bloga lub strony WWW, linki do wypowiedzi na forach itp. – oczywiście wraz z datami ich opublikowania.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W tym miejscu możesz wymienić swoje szczególne osiągnięcia zawodowe – nagrody, dyplomy, wyróżnienia zdobyte w konkursach osobiście (np. tytuł kreatywnego pedagoga roku, nagroda dyrektora placówki, nagroda zdobyta podczas studiów, np. za najlepszy autorski scenariusz, projekt, program) lub wraz z grupą swoich podopiecznych (np. I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Szkolnych).

DODATKOWE INFORMACJE
Możesz tutaj opisać swoje umiejętności obsługi komputera i poszczególnych programów, np. aplikacje pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), programy graficzne (Corel, Photoshop), programy edukacyjne (seria „Klik uczy…”, „Dyslektyk”); umiejętności obsługi urządzeń biurowych, Internetu i poczty elektronicznej; znajomość języków obcych itp.

ZAINTERESOWANIA
Nie tylko charakteryzują one Twoją osobowość (cierpliwość, systematyczność, kreatywność, zdolności manualne, artystyczne itp.), ale również potencjał pedagogiczny. Jest on tym większy, im bardziej możesz w swojej pracy zawodowej (zarówno edukacyjno-wychowawczej, jak i organizacyjnej) wykorzystać posiadane przez siebie pasje i predyspozycje (np. zdolności artystyczne, menedżerskie itp.).

REFERENCJE
Jeśli posiadasz referencje wystawione przez Twoich przełożonych, dyrektorów lub kierowników instytucji, z którymi do tej pory współpracowałeś, możesz je tu wymienić, a ich kopie załączyć do dokumentów aplikacyjnych lub zabierać ze sobą na rozmowy kwalifikacyjne.

Może się zdarzyć, że w swoim CV dostrzeżesz jakąś piętę achillesową, czyli jego słaby punkt. Pomyśl więc, co mógłbyś zrobić, żeby ten stan zmienić. Niekiedy wystarczy ukończenie jakiegoś kursu lub rozpoczęcie kilkumiesięcznego wolontariatu w wybranej przez Ciebie placówce. Z kolei list motywacyjny powinien stanowić kompozycję argumentów uświadamiających pracodawcy korzyści, jakie uzyska, zatrudniając Cię. Koniecznie zadbaj o to, by znalazły się w nich argumenty odpowiadające hipotetycznym lub sprecyzowanym (np. w ogłoszeniu) oczekiwaniom i wymaganiom stawianym potencjalnemu kandydatowi. Sztampowe, uniwersalne dokumenty, wysyłane hurtowo wszędzie, gdzie się da, są nie tylko oznaką braku profesjonalizmu nadawcy, ale i szacunku dla adresata.

Więcej na temat przygotowywania dokumentów aplikacyjnych nauczyciela i pedagoga przeczytasz w poradniku „Nauczyciel i pedagog na rynku pracy”.

Reklama

Poradnik „Nauczyciel i pedagog na rynku pracy”

POLECAMY!

Nauczyciel i pedagog na rynku pracy - okładka ebooka

Wydawnictwo: Akademia Kreatywnej Edukacji, Łódź 2015

ISBN: 978-83-936668-0-5, ilość stron: 112

Dzięki tej książce dowiesz się:

 • jak dostrzec szanse i możliwości, jakie oferuje rynek pracy?
 • jak wejść bądź wrócić na rynek pracy lub jak się na nim utrzymać?
 • jak, gdzie i kiedy szukać pracy w zawodzie i poza oświatą?
 • jak eksponować swój potencjał osobisty i zawodowy?
 • jak być konkurencyjnym na rynku pracy?
 • jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie?
 • jak napisać skuteczne CV i list motywacyjny?
 • jak przygotować pedagogiczne portfolio?
 • czym zaskoczyć dyrekcję szkoły lub placówki?
 • jak rozwijać swój warsztat pracy?
 • jak stać się pracownikiem niezastąpionym?
 • jak zdobyć zawodową niezależność?

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKUJĄCE POZYCJĘ NAUCZYCIELA I PEDAGOGA NA RYNKU PRACY
1.1. Charakterystyka oświatowego rynku pracy
1.2. Postawa nauczycieli i pedagogów wobec własnej kariery i sytuacji zawodowej.
1.3. Mocne strony kompetencji pracowniczych nauczycieli i pedagogów cenione przez pracodawców na otwartym rynku pracy
1.4. Obszary konkurencyjności nauczycieli i pedagogów na oświatowym rynku pracy

ROZDZIAŁ II
TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU PRACY JAKO WYZNACZNIKI PERSPEKTYW ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW
2.1. Zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów określonych zawodów
specjalizacji
2.2. Oczekiwania pracodawców dotyczące kompetencji absolwentów
2.2.1. Kompetencje miękkie
2.2.2. Przedsiębiorczość
2.2.3. Twórcze rozwiązywanie problemów
2.2.4. Komunikacja w nowoczesnych mediach
2.2.5. Kapitał społeczny
2.2.6. Kompetencje artystyczne i szeroka wiedza ogólna
2.2.7. Znajomość języka ojczystego
2.3. Zapotrzebowanie rynku pracy na kompetencje absolwentów z poszczególnych obszarów kształcenia
2.4. Powody nieprzyjmowania absolwentów do pracy
2.5. Wzrost społeczno-gospodarczego znaczenia „srebrnej”, „białej” i „zielonej gospodarki”

ROZDZIAŁ III
PLANOWANIE I ROZWÓJ KARIERY
3.1. Wyznaczniki i filary kariery zawodowej
3.2. Obszary zatrudnienia czyli wybór miejsca pracy
3.2.1. Praca w oświacie i obszarach pokrewnych
3.2.2. Praca w „otoczeniu” oświaty
3.2.3. Praca poza systemem oświaty
3.3. Formy aktywności zawodowej – etat, umowa zlecenie lub dzieło czy własna działalność?
3.4. Podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowego warsztatu
3.4.1. Doskonalenie zawodowe – formy i kierunki
3.4.2. Samodoskonalenie
3.4.3. Organizacja warsztatu pracy
3.5. Przekwalifikowanie się
3.6. Nauczyciel i pedagog „na swoim”

ROZDZIAŁ IV
POSZUKIWANIE PRACY
4.1. Poznawanie specyfiki potencjalnych miejsc pracy
4.2. Aktywne metody poszukiwania pracy
4.3. Kiedy szukać pracy?
4.4. Wybór oferty pracy

ROZDZIAŁ V
JAK ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE NA ZNALEZIENIE PRACY W ZAWODZIE
5.1. Aktywność podczas studiów
5.2. Podejmowanie działań po ukończeniu studiów
5.3. Miejsca i formy zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych

ROZDZIAŁ VI
TWORZENIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH
6.1. Curriculum Vitae (CV)
6.2. List motywacyjny
6.3. Formatowanie i archiwizowanie dokumentów aplikacyjnych
6.4. Pedagogiczne portfolio

ROZDZIAŁ VII
ROZPOCZĘCIE PRACY
7.1. Pierwszy dzień w nowej pracy
7.2. Budowanie pozytywnych relacji z podopiecznymi
ZAKOŃCZENIE

JAK ZAMÓWIĆ PORADNIK?

1. Wyślij e-mail na adres e-pedagog@e-pedagog.pl o treści:

Zamawiam poradnik “Nauczyciel i pedagog na rynku pracy”

W liście podaj swoje imię i nazwisko, nazwę miasta, w którym mieszkasz lub studiujesz oraz adres e-mail, na który ma być wysłana książka.

2. Wpłać kwotę 35,00 zł na poniższe konto:

Akademia Kreatywnej Edukacji

PKO BP Oddział 6 w Łodzi 84 1020 3408 0000 4502 0242 4497

W tytule wpłaty KONIECZNIE zamieść swoje imię i nazwisko oraz dopisek: “Opłata za książkę”

3. Poradnik zostanie przesłany drogą mailową na podany przez Ciebie adres w ciągu 48 godzin od wpłynięcia opłaty na konto naszego wydawnictwa.