Tag Archive | czego oczekuje od szkoły branżowej rynek pracy

SZKOLENIE: „Kreowanie wizerunku i promocja szkoły zawodowej (branżowej) – czyli jak podnieść efektywność rekrutacji”

Skuteczna rekrutacja do szkoły zawodowej branżowej

Podczas szkolenia Uczestnicy poznają szereg narzędzi kreowania wizerunku i promowania szkoły zawodowej (branżowej) oraz komunikowania się i budowania relacji ze środowiskiem lokalnym. W części praktycznej opracują strategię oraz harmonogram działań marketingowych, które pozwolą zbudować trwałe zaplecze promocyjne szkoły oraz zwiększyć efektywność procesu pozyskiwania i rekrutacji nowych uczniów. Ponadto dowiedzą się, jak wyeksponować korzyści płynące dla uczniów i absolwentów, którzy podjęli naukę w szkole zawodowej (branżowej), w sposób przyciągający nowych kandydatów chcących zdobyć praktyczny i pożądany na rynku pracy zawód.

CZAS TRWANIA

4-6h (opcjonalnie)

PROGRAM

CZĘŚĆ SZKOLENIOWA

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie kadry szkoły do planowania i wdrażania działań marketingowych

 1. Marketingowy kontekst usług edukacyjnych
 2. Cele działań promocyjnych szkoły
 3. Wewnętrzne i zewnętrzne public relations w placówce oświatowej
 4. Rola przedstawicieli społeczności szkolnej w kreowaniu wizerunku placówki
 5. Wykorzystanie potencjału zewnętrznych podmiotów opiniotwórczych
 6. Adresaci komunikatów promocyjnych
 7. Skala i zasięg działań marketingowych szkoły
 8. Zasady tworzenia i doboru treści promocyjnych
 9. Metody i formy kreowania wizerunku i promocji szkoły
 10. Przegląd nowoczesnych narzędzi marketingowych i e-marketingowych
 11. Publikowanie jako skuteczna forma krótko- i długofalowej promocji szkoły
 12. Zasady budowania i utrzymywania trwałego zaplecza promocyjnego

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Opracowywanie strategii wizerunkowej i promocyjnej szkoły

 1. Czego oczekują od szkoły zawodowej (branżowej) kandydaci, ich rodzice oraz rynek pracy, a co oferuje szkoła?
 2. Jak zwiększyć zainteresowanie kandydatów i ich rodziców szkołą zawodową (branżową)?
 3. Jak zaplanować i przeprowadzić skuteczną rekrutację do szkoły zawodowej (branżowej) (Dni Otwarte, prezentacje wewnętrzne i zewnętrzne, eventy promocyjne, np. Targi Edukacyjne itp.)?
 4. Określenie indywidualnego potencjału i mocnych stron szkoły
 5. Zdefiniowanie adresatów działań marketingowych
 6. Wybór i klasyfikacja treści promujących szkołę
 7. Ustalenie narzędzi, form i kanałów komunikacji
 8. Utworzenie harmonogramu działań promocyjnych

PROWADZĄCY

Sławomir Waśniewski – założyciel Akademii Kreatywnej Edukacji w Łodzi, trener biznesu, coach ICC, moderator Design Thinking, konsultant w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości Uniwersytetu Łódzkiego, doradca biznesowy, wykładowca, trener kreatywności i innowacyjności, autor publikacji, animator działań twórczych, arteterapeuta.

Specjalności: marketing, e-marketing, public relations, zarządzanie, social media, multimedia, kreatywna reklama, arteterapia, pedagogika, oligofrenopedagogika, animacja kultury, doradztwo zawodowe.

MIEJSCE REALIZACJI

Szkolenie jest prowadzone na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

KOSZT

Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

Reklama