Tag Archive | e-learning dla nauczycieli bibliotekarzy

JAK ZAPROJEKTOWAĆ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ SAMOKSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELA

Samokształcenie i doskonalenie nauczycieli 3

 

Przedstawione poniżej kroki zawierają podpowiedzi, które mogą Ci pomóc w dobrym zaplanowaniu i realizacji własnej Ścieżki Samokształcenia i Doskonalenia. Mamy nadzieję, że jako nauczyciel wychowawca, pedagog czy animator dzięki zamieszczonym tutaj informacjom oraz radom  w przyszłości trafnie i efektywnie zainwestujesz swój czas, energię i – niewykluczone – również środki finansowe przeznaczone na rozwój osobisty i zawodowy, w tym na rozwój zainteresowań i pasji, które mogą wzbogacić i uatrakcyjnić Twój warsztat pracy.

Samokształcenie to ciąg świadomie podjętych, logicznie ze sobą powiązanych, ściśle zorganizowanych czynności osoby uczącej się , mający na celu dobrowolne i samodzielne, bez bezpośredniego kierownictwa nauczyciela, przyswojenie sobie pożądanych informacji, umiejętności operowania tymi informacjami oraz sprawności intelektualnych i manualnych, a także wyrobienie zdolności poznawczych: spostrzegania, uwagi, wyobraźni, pamięci i krytycznego myślenia.

[Zofia Matulka]

I tyle teorii.

KROK 1. Od czego zacząć?

Zacznij od końca, czyli określ jak najdokładniej

 • kim chcesz być,
 • co chcesz wiedzieć i/lub umieć,
 • czym chcesz dysponować

…w efekcie samokształcenia i/lub doskonalenia?

Zastanów się, w co ma Cię wyposażyć przebyta Ścieżka i jakie przynieść korzyści lub jakie problemy rozwiązać. Poświęć odpowiednią ilość czasu na analizę tego, co uzyskasz na końcu gotowej (wybranej przez siebie spośród dostępnych na rynku ofert np. szkoleń) lub samodzielnie zaprojektowanej (temu poświęcony jest niniejszy artykuł) Ścieżki Samokształcenia i Doskonalenia.

Przemyśl również, czy i jaki efekt finalny chcesz uzyskać w rezultacie swoich samokształceniowych i doskonalących działań. Przykładem takiego rezultatu zwieńczającego cały proces Twojego rozwoju może być np. samodzielnie opracowane i zrealizowane:

 • jednorazowe lub cykliczne zajęcia związane z określoną dziedziną, zakresem, metodą, formą aktywności itp.,
 • wydarzenie, impreza, np. konkurs, festiwal, piknik,
 • autorski program,
 • mikroprojekt lub projekt edukacyjny, artystyczny, terapeutyczny itp.,
 • innowacja pedagogiczna,
 • publikacja lub e-publikacja – artykuł na stronie internetowej macierzystej placówki, w fachowym czasopiśmie lub na branżowym portalu internetowym; wpis na swoim blogu lub profilu w mediach społecznościowych, np. Facebook, Instagram; książka bądź poradnik w formie drukowanej lub cyfrowej – ebook, audiobook); nakręcenie filmu lub nagranie podcastu (audio) itp.,
 • autorskie szkolenie lub warsztaty – prowadzone w formie otwartej lub zamkniętej na żywo bądź on-line,
 • inne formy mające np. charakter podsumowujący (sprawdzenie w praktyce, ewaluacja, wyeksponowanie i/lub udokumentowanie).

Czasem już na samym początku poszukiwań i planowania istotne jest również to, jakiego rodzaju dokument potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności (kompetencje, kwalifikacje) w efekcie przebytej Ścieżki możesz zdobyć (o ile jest Ci potrzebny). Z reguły samodoskonalenie – z uwagi na swoją naturę i specyfikę – nie wymaga formalnego dokumentowania czy certyfikowania, jednak doświadczenie pokazuje, że w tradycyjnym systemie oświaty mile widziane są wszelkie zaświadczenia, potwierdzenia itp.

 

KROK 2. Stan obecny i oczekiwania

Aby dobrze zaplanować, a potem zrealizować swoją Ścieżkę Samokształcenia i Doskonalenia, należy dokonać oceny obecnej sytuacji oraz stanu pożądanego (optymalnego). Poniższa tabela może Ci pomóc w dokonaniu wstępnego rozeznania w tej kwestii.

Samokształcenie i doskonalenie nauczycieli - Tabela 1

 

KROK 3. Analiza zasobów

Do przeprowadzenia diagnozy już posiadanych przez siebie oraz potrzebnych Ci zasobów (wiedzy, umiejętności, pomysłów, pomocy, materiałów, narzędzi itp.) możesz wykorzystać poniższą tabelę.

Samokształcenie i doskonalenie nauczycieli - Tabela 2

 

W tym miejscu spróbuj określić, czego i w jakich „proporcjach” tak naprawdę potrzebujesz:

 • szukam źródeł, które uzupełnią moją wiedzę teoretyczną i/lub umiejętności praktyczne w zakresie wybranego obszaru,
 • szukam gotowych rozwiązań od A do Z (wzorów, szablonów, materiałów, instrukcji itp.),
 • szukam różnych źródeł informacji i materiałów, które później ze sobą połączę według własnej koncepcji,
 • szukam przykładów i inspiracji do zaprojektowania własnych autorskich narzędzi, pomocy, materiałów dydaktycznych, ćwiczeń, scenariuszy zajęć itp.,
 • szukam możliwości uzyskania dokumentu potwierdzającego już posiadane przeze mnie doświadczenie, wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie.

Samokształcenie i doskonalenie nauczycieli

 

KROK 4. Zdobywanie informacji

 1. Porozmawiaj z kimś, kogo znasz, a kto ma wiedzę, umiejętności i doświadczenie w tym zakresie, który Cię interesuje. Zapytaj o to, kiedy, jak i gdzie się doskonalił. Skorzystaj z jego porad i/lub poszukaj innych możliwości.
 2. Przeszukaj różne źródła informacji na interesujący Cię temat – posiadane przez siebie oraz dostępne w przedszkolu, szkole, bibliotece (np. pedagogicznej) książki i czasopisma; zasoby internetowe (portale, serwisy, blogi, fora dyskusyjne); księgarnie stacjonarne i internetowe, materiały posiadane przez innych nauczycieli, np. z własnej placówki itp.
 3. Następnie wynotuj i/lub wprowadź/ściągnij do swojego komputera wszystko to, co znajdziesz i co uznasz za wartościowe.
 4. Przeanalizuj zebrane materiały i je uporządkuj (notatki wydruki i/lub zasoby cyfrowe w komputerze).
 5. Przestudiuj je i podejmij decyzję, czy wystarczająco spełniają Twoje oczekiwania i potrzeby oraz początkowe założenia. W razie potrzeby uzupełnij je sięgając do opisanych wcześniej źródeł.
 6. Jeśli nadal nie satysfakcjonują Cię osiągnięte rezultaty, zastanów się nad innymi formami zdobycia wiedzy i/lub umiejętności (np. kursy, szkolenia, warsztaty itp.).
 7. Zapoznaj się z dostępnymi na rynku formami doskonalenia i wybierz odpowiednie dla siebie. Określ też w czasie ich realizację. Jeśli ma to związek z interesującą Cię tematyką oraz Twoimi założeniami i oczekiwaniami, zwróć uwagę na ich praktyczny charakter (metody, techniki, narzędzia, ćwiczenia, analizy przypadków, ciekawe case’y przekazywane Uczestnikom materiały itp.). W przypadku e-learningu sprawdź, czy oferowane e-konferencje, e-szkolenia lub e-warsztaty obejmują konsultacje indywidulane przez telefon, Skype’a itp., bądź mailing jako zasadniczą lub uzupełniającą formę.

Poniżej prezentujemy źródła wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz przykłady form zdobywania doświadczeń, z których możesz skorzystać w ramach zaprojektowanej dla siebie Ścieżki Samodoskonalenia i Doskonalenia:

FORMY WEWNĘTRZNE

 • szkolenia i inne formy doskonalenia o charakterze wewnętrznym (np. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli, szkoleniowe rady pedagogiczne, dzielnie się wiedzą z innymi nauczycielami, np. spotkania, referaty, prezentacje, zajęcia otwarte itp.),

FORMY ZEWNĘTRZNE

 • udział w zewnętrznych (pozaszkolnych) wydarzeniach tematycznych: konferencje, sympozja, seminaria, zjazdy itp.,
 • studia podyplomowe,
 • zorganizowane (instytucjonalne) kursy, szkolenia i warsztaty,
 • filmy (Internet, telewizja, materiały filmowe dedykowane dla określonego poziomu i typu nauczania załączane go podręczników, programów edukacyjnych zawierających multimedia itp.),
 • ciekawe treści, porady, tutoriale (krok po kroku) udostępnione na stronach internetowych różnego rodzaju instytucji i organizacji związanych z określoną problematyką czy dziedziną, a także osób prywatnych (profesjonalistów, amatorów, pasjonatów) itp.,
 • książki drukowane: podręczniki, encyklopedie, leksykony, atlasy, poradniki, albumy oraz inne pozycje tematycznie związane z interesującym Cię zagadnieniem,
 • internetowe webinaria i podcasty,
 • czasopisma drukowane,
 • czasopisma i magazyny dostępne on-line lub przesyłane subskrybentom w formie cyfrowej na skrzynkę mailową,
 • ebooki i audiobooki,
 • blogi tematyczne (profesjonalne, hobbystyczne),
 • szkolenia on-line (e-learning) – na żywo, z przesłaniem materiałów (jednorazowo lub etapami) wraz zadaniami do wykonania i przesłania itp.,
 • przynależność do organizacji (np. stowarzyszenia) zajmujących się określoną dziedziną i/lub mających w zadaniach statutowych prowadzenie działań z zakresu zgodnego z zainteresowaniami rozwojowymi nauczyciela (wymiana doświadczeń, przesyłanie ciekawych materiałów i opracowań, organizowanie konsultacji, szkoleń, warsztatów o w tym form e-learningowych – dla swoich członków) itp.,
 • samodzielne lub zespołowe zorganizowanie wydarzenia (np. tematycznych warsztatów, konkursu, przeglądu, olimpiady itp.) jako formy uczenia się przez doświadczenie zarówno inicjatorów, organizatorów oraz realizatorów, jak i uczestników,
 • uczenie się przez „eksperymentowanie”, czyli zajmowanie się jakimś szczególnym przypadkiem, praca nad rozwiązaniem jakiegoś problemu natury organizacyjnej, realizacja własnego programu, cyklu zajęć, projektu edukacyjnego lub mini-projektu itp.,
 • prowadzenie dodatkowej szkolnej działalności edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej itp., np. jako opiekun pracowni lub szkolnej izby pamięci czy mini-muzeum; jako lider lub członek szkolnego zespołu artystycznego czy działającego przy szkole stowarzyszenia lub fundacji,
 • prowadzenie pozaszkolnej działalności edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej itp. (społecznej, wolontarystycznej, komercyjnej) – na własną rękę lub przy lokalnej instytucji kulturalnej (muzeum, galeria sztuki, teatr, biblioteka, ośrodek kultury itp.).

 

Zapoznaj się z naszą ofertą dotyczącą Ścieżek Samokształcenia i Doskonalenia nauczycieli:

 

 

Reklama

Szkolenia i warsztaty on-line dla nauczycieli i wychowawców

Kreatywny e-learning 3

Nasza aktualna oferta obejmuje:

E-szkolenia i e-warsztaty dla nauczycieli przedszkoli

„Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu”.

„Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczych postaw przedszkolaków”.

„Budowanie pozytywnych relacji i efektywna współpraca z rodzicami”.

„Nauczyciel – Animator Działań Twórczych”.

„Nauczyciel – Przedszkolny Lider Innowacji”.

„Pedagogika przygody w przedszkolu”.

„Praca z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu”.

„Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu”.

„Indywidualizacja pracy z dzieckiem w przedszkolu”.

„Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywność ruchową”.

„Rozwijanie koncentracji uwagi i uważności dziecka poprzez ćwiczenia z zakresu małej i dużej motoryki”.

„Rozwijanie kreatywności i inicjatywności dziecka poprzez ruch i muzykę”.

„Kreatywne ćwiczenia i zabawy z ilustracjami w przedszkolu”.

„Wielozmysłowe poznawanie świata w przedszkolu”.

„Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w przedszkolu”.

„Eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu”.

„Działania twórcze wspomagające opanowywanie umiejętności matematycznych w przedszkolu”.

„Ćwiczenia, zabawy i aktywności twórcze wspomagające integrację sensoryczną w przedszkolu”.

„Praca metodą projektów w przedszkolu”.

„Elementy Planu Daltońskiego w przedszkolu”.

„Elementy metodyki zuchowej w edukacji przedszkolnej”

„Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”.

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”.

„Wykorzystanie platformy Microsoft Teams w edukacji zdalnej w szkole i przedszkolu”.

E-szkolenia i e-warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, (klas I-III, IV-VIII, nauczycieli świetlic i bibliotekarzy szkolnych)

KREOWANIE WIZERUNKU, PROMOCJA

 1. „Kreowanie wizerunku i promocja szkoły – jak zwiększyć efektywność działań rekrutacyjnych”.
 2. „Organizacja sieci kontaktów i współpracy z otoczeniem szkoły – instytucje, organizacje, pracodawcy, media”.

KOMPETENCJE KLUCZOWE, KREATYWNOŚĆ, INNOWACJE I METODY PROJEKTOWE

 1. „Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole”.
 2. „Rozwijanie kreatywnych zasobów, postaw i metod pracy nauczycieli”.
 3. „Nauczyciel – Animator Działań Twórczych”.
 4. „Nauczyciel – Szkolny Lider Innowacji”.
 5. „Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczych postaw uczniów”.
 6. „Innowacje pedagogiczne w szkole”.
 7. „Praca metodą projektów w klasie, świetlicy i bibliotece”.
 8. „Zastosowanie metodyki projektowej Design Thinking w organizacji procesu edukacji
  i aktywizacji uczniów”.

Link do ogólnej charakterystyki metody DT:

https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/2017/11/04/program-innowacyjna-szkola/

METODY NAUCZANIA

 1. „Indywidualizacja pracy z uczniem w szkole podstawowej”.
 2. „Praca z dzieckiem przewlekle chorym w szkole podstawowej”.
 3. „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
 4. „Praca z uczniem zdolnym”.
 5. „Jak poprawić koncentrację i motywację uczniów w nauczaniu stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym”.
 6. „Praca z filmem w zdalnej edukacji”.
 7. „Grywalizacja w nauczaniu uczniów szkół podstawowych”.
 8. „Elementy Planu Daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej”.
 9. „Wykorzystanie ilustracji w edukacji, wychowaniu, terapii i twórczym rozwoju uczniów”.
 10. „Zajęcia, gry i zabawy promujące czytelnictwo i rozwijające kompetencje czytelnicze uczniów”.
 11. „Myślenie krytyczne w szkole podstawowej”.
 12. „Pedagogika przygody w szkole podstawowej”.
 13. „Booktalking w klasie, świetlicy i bibliotece”.
 14. „Storytelling w klasie, świetlicy i bibliotece”.
 15. „Kody i szyfry w klasie, świetlicy i bibliotece”.
 16. „Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w klasie, świetlicy i bibliotece”.
 17. „Elementy metodyki zuchowej w nauczaniu zintegrowanym”.
 18. „Elementy metodyki harcerskiej w edukacji i wychowaniu klas IV-VIII”.

 EDUKACJA ZDALNA I BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

 1. „Jak prowadzić angażujące i aktywizujące lekcje online”.
 2. „Wykorzystanie platformy Microsoft Teams w edukacji zdalnej w szkole”.
 3. „Organizacja pracy nauczyciela w nauczaniu zdalnym”.
 4. „Cyberzagrożenia dzieci i młodzieży”.

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

 1. „Indywidualizacja pracy z uczniem”.
 2. „Budowanie pozytywnych relacji i efektywna współpraca z rodzicami”.
 3. „Motywowanie i aktywizowanie uczniów w edukacji stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej”.
 4. „Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów”.
 5. „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w szkole”.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELI

 1. „Przeciwdziałanie rutynie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym nauczycieli”.
 2. „Radzenie sobie ze stresem i budowanie harmonii work-life balance w pracy nauczyciela”.
 3. „Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”.
 4. „Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”.

PREDYSPOZYCJE, ZAINTERESOWANIA I ŚCIEŻKI ROZWOJOWE UCZNIÓW

 1. „Projektowanie ścieżek kariery edukacyjnej i zawodowej oraz rozwijania uzdolnień
  i zainteresowań uczniów”.

SZKOLENIA WYNIKAJĄCE Z KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. „Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów”.
 2. „Podnoszenie jakości kształcenia w szkole – obszary, metody, formy”.
 3. „Wspomaganie rozwoju osobistego, realizacji zainteresowań przedmiotowych
  i pozaprzedmiotowych oraz kompetencji interpersonalnych uczniów”.
 4. „Efektywne i aktywizujące metody i techniki kształcenia na odległość”.
 5. „Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.
 6. „Projektowanie i wdrażanie skutecznych działań wychowawczych szkoły”.
 7. „Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – organizacja, metody pracy nauczycieli i formy aktywności uczniów”.
 8. „Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”.
 9. „Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”.

E-szkolenia i e-warsztaty dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych (ogólnokształcących, artystycznych oraz zawodowych/branżowych)

KREOWANIE WIZERUNKU, PROMOCJA, REKRUTACJA

 1. „Kreowanie wizerunku i promocja szkoły – czyli jak pokazać jakość”.
 2. „Organizacja sieci kontaktów i współpracy z otoczeniem szkoły – instytucje, organizacje, media”.

KOMPETENCJE KLUCZOWE, KREATYWNOŚĆ, INNOWACJE I METODY PROJEKTOWE

 1. „Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole”.
 2. „Rozwijanie kreatywnych zasobów, postaw i metod pracy nauczycieli”.
 3. „Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczych postaw uczniów”.
 4. „Innowacje pedagogiczne w szkole”.
 5. „Praca metodą projektów w szkole”.
 6. „Zastosowanie metodyki projektowej Design Thinking w organizacji procesu edukacji
  i aktywizacji uczniów”.

Link do ogólnej charakterystyki metody DT:

https://akademiakreatywnejedukacji.wordpress.com/2017/11/04/program-innowacyjna-szkola/

METODY NAUCZANIA

 1. „Praca z filmem w zdalnej edukacji”.
 2. „Grywalizacja w nauczaniu uczniów”.
 3. „Myślenie krytyczne w szkole”.
 4. „Praca z uczniem zdolnym”.

EDUKACJA ZDALNA I BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

 1. „Wykorzystanie platformy Microsoft Teams w edukacji zdalnej w szkole”.
 2. „Organizacja pracy nauczyciela w nauczaniu zdalnym”.
 3. „Cyberzagrożenia dzieci i młodzieży”.

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

 1. „Indywidualizacja pracy z uczniem”.
 2. „Budowanie pozytywnych relacji i efektywna współpraca z rodzicami”.
 3. „Motywowanie i aktywizowanie uczniów w edukacji stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej”.
 4. „Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego uczniów”.
 5. „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w szkole”.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELI

 1. „Przeciwdziałanie rutynie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym nauczycieli”.
 2. „Radzenie sobie ze stresem i budowanie harmonii work-life balance w pracy nauczyciela”.
 3. „Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”.
 4. „Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I KARIERA UCZNIÓW

 1. „Przygotowanie uczniów do wejścia z sukcesem na rynek pracy”.

SZKOLENIA WYNIKAJĄCE Z KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. „Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów”.
 2. „Podnoszenie jakości kształcenia w szkole – obszary, metody, formy”.
 3. „Wspomaganie rozwoju osobistego, realizacji zainteresowań przedmiotowych
  i pozaprzedmiotowych oraz kompetencji interpersonalnych uczniów”.
 4. „Efektywne i aktywizujące metody i techniki kształcenia na odległość”.
 5. „Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.
 6. „Projektowanie i wdrażanie skutecznych działań wychowawczych szkoły”.
 7. „Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – organizacja, metody pracy nauczycieli i formy aktywności uczniów”.

E-szkolenia i e-warsztaty dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych

„Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży”.

„Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i twórczych postaw wychowanków”.

„Cyberzagrożenia dzieci i młodzieży”.

„Wychowawca – Animator Działań Twórczych”.

„Wychowawca – Lider Innowacji”.

„Storytelling w indywidualnej i grupowej pracy z wychowankami”.

„Kody i szyfry jako angażująca i kreatywna forma zajęć z wychowankami”.

„Zajęcia, gry i zabawy promujące czytelnictwo i rozwijające kompetencje czytelnicze”.

„Mikroprojekty edukacyjne w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

„Elementy Planu Daltońskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

„Elementy metodyki zuchowej w pracy wychowawcy”.

„Elementy metodyki harcerskiej w pracy wychowawcy”.

„Jak przygotować, wydać i promować własne publikacje i e-publikacje”.

„Jak przygotować, promować i prowadzić własne szkolenia”.

JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO W NASZEJ OFERCIE INTERESUJĄCYCH WAS TEMATÓW, PROSIMY O KONTAKT.

Informacje i zapisy

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl