Tag Archive | innowacyjne przedszkole

PROGRAM „INNOWACYJNE PRZEDSZKOLE”

Kreatywny meeting

W ramach działań naszej Akademii oferujemy Program szkoleniowy oparty na metodzie myślenia (i działania) projektowego (Design Thinking). Obejmuje on m.in. warsztaty dla Rad Pedagogicznych przedszkoli z całej Polski. Adresatami są placówki, które chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania organizacyjne i metodyczne, np. poprzez tworzenie:

 • własnych programów
 • innowacji pedagogicznych
 • projektów (edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych, terapeutycznych)
 • strategii kreowania wizerunku i promocji przedszkola
 • strategii wspomagania efektywności rekrutacji
 • strategii budowania współpracy ze środowiskiem lokalnym

Dzięki wykorzystaniu metody Design Thinking wspólnie wypracowujemy rozwiązania precyzyjnie dopasowane do potrzeb kadry przedszkola, możliwości podopiecznych oraz oczekiwań ich rodziców, a także realiów organizacyjnych placówki. Uwzględniamy również kontekst zasobów zewnętrznych (środowisko lokalne, partnerzy instytucjonalni, media, sponsorzy itp.).

DLACZEGO DESIGN THINKING?

Metoda kreatywnego projektowania (Design Thinking) pozwala na szybkie i efektywne:

 • planowanie pracy opartej na kreatywności i innowacjach
 • rozwijanie metodycznych i twórczych kompetencji nauczycieli przedszkola
 • stymulowanie wyobraźni i kreatywności dzieci
 • nauczanie dzieci rozwijania swoich zainteresowań, eksperymentowania, odkrywania oraz poznawania i kreowania świata metodą projektową

Oto kilka najistotniejszych cech, które czynią tę metodę tak oryginalną i zarazem atrakcyjną.

SZYBKA I PRECYZYJNA – pozwala w krótkim czasie wygenerować wiele dobrze przemyślanych koncepcji i świadomie wybrać najlepsze rozwiązania.

RZETELNA – zachęca do wnikliwego i wieloaspektowego rozpatrywania podjętych wyzwań.

STYMULUJĄCA – pobudza rozwój istniejących zasobów kadry i placówki.

ODKRYWCZA – pozwala odkrywać niedostrzegane dotąd zasoby.

INSPIRUJĄCA – rozwija kompetencje i twórczą postawę nauczycieli.

EFEKTYWNA – umożliwia wypracowanie strategii i procedur postepowania w różnych obszarach funkcjonowania placówki.

WSPIERAJĄCA – pozwala odnaleźć sposoby rozwiązywania problemów (o charakterze merytorycznym, organizacyjnym i interpersonalnym) oraz wypracować metody skutecznego zapobiegania im.

PRZYJEMNA – w tej wyjątkowej metodzie pierwsze sukcesy pojawiają się już na początku procesu projektowania.

Szkolenia w ramach Programu realizujemy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Placówki zainteresowane nowatorskimi metodami rozwoju zapraszamy do kontaktu.

Reklama

PROJEKT „KREATYWNE PRZEDSZKOLE”

W tym roku szkolnym kontynuujemy my realizację Projektu pod nazwą „Kreatywne Przedszkole”. Jest ono efektem naszych doświadczeń zdobytych zarówno w pracy w różnych placówkach, jak i podczas prowadzonych przez nas w przedszkolach na terenie całego kraju szkoleń i warsztatów z zakresu szeroko pojętej twórczości. Wspieramy się również spostrzeżeniami i wnioskami uzyskanymi od dyrektorów uczestniczących w naszych konferencjach szkoleniowych pt.: „Zarządzanie i motywowanie kreatywnością w przedszkolu”.

projekt-kreatywne-przedszkole-1

Poniżej opisujemy obszary doskonalenia kadry przedszkoli, jakie obejmuje nasz Projekt.

Dla rad pedagogicznych oraz indywidulanych nauczycieli, którzy chcą nie tylko doskonalić własny warsztat metodyczny, ale przede wszystkim odkrywać i rozwijać swój twórczy potencjał, dedykujemy szkolenia:

 • Warsztat kreatywnego nauczyciela przedszkola
 • Trening kreatywności dla nauczycieli przedszkola
 • Warsztat „Animator działań twórczych” dla nauczycieli przedszkola
 • Warsztaty arteterapeutyczne dla nauczycieli przedszkola

Zarówno z myślą o tych, którzy mają na swoim koncie wiele sukcesów zawodowych, jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczęli swoją karierę zawodową, przygotowaliśmy szkolenie Satysfakcja z pracy i samorealizacja nauczyciela przedszkola. Jego uczestnicy uczą się, jak planować, osiągać oraz eksponować swoje sukcesy zawodowe i osobiste. Równie kreatywnie podeszliśmy do innych problemów obecnych w codziennej pracy nauczycieli przedszkoli opracowując szkolenie Radzenie sobie z rutyną i wypaleniem zawodowym nauczycieli.

Dla placówek, których kadra chce pójść o krok dalej w zakresie dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadzimy szkolenie Nauczycielu, publikuj! W trakcie spotkania prezentujemy sposoby opracowywania wielu różnych typów publikacji i e-publikacji, stanowiących doskonała formę autopromocji nauczycieli – indywidualnej lub jako zespołu. W tym obszarze istnieje wiele ciekawych możliwości, ponieważ nauczyciele przedszkola są specjalistami nie tylko w obszarach swojej pracy, ale także w wielu różnych dziedzinach zawodowych i pozazawodowych.

Z kolei skutecznego eksponowania osiągnięć całej placówki uczymy w ramach szkolenia Kreowanie wizerunku i promocja przedszkola, czyli jak pokazać jakość. Jego wariantem jest szkolenie zatytułowane Przedszkole w Internecie. Adresatami są rady pedagogiczne przedszkoli, które chcą zaakcentować swoją obecność w mediach społecznościowych oraz poprawić widoczność w wyszukiwarkach internetowych, a następnie cieszyć się promocyjnymi i wizerunkowymi rezultatami zrealizowanych w tych kierunkach działań.

W związku z rozwijaniem kompetencji kluczowych przedszkolaków realizujemy 2 szkolenia:

 • „Stosowanie metod i form organizacyjnych sprzyjających nabywaniu przez dzieci kompetencji kluczowych w przedszkolu”,
 • „Projektowanie modelu kompleksowego wspierania rozwoju kompetencji kluczowych u przedszkolaków – warsztaty wykorzystujące elementy metod myślenia i działania projektowego (Scrum, Design ThinkingKanban)”.

W odniesieniu do metod pracy pozwalających na pobudzanie twórczego myślenia przedszkolaków, przygotowaliśmy szkolenie Stymulowanie i zaspakajanie ciekawości poznawczej dziecka. W jego trakcie prezentujemy metody inspirowania i wzmacniania różnych obszarów indywidulanej i zespołowej aktywności poznawczej (w tym również polisensorycznej) podopiecznych. Natomiast obszerny repertuar działań twórczych i związanych z nimi form kreatywnej ekspresji stanowi treść szkolenia Twórczy rozwój dziecka w przedszkolu.

projekt-kreatywne-przedszkole-2

Koncentrując się na poszczególnych dziedzinach twórczej oraz badawczej i odkrywczej aktywności małego dziecka, a przy tym na celach, jakie chce się dzięki niej osiągnąć, opracowaliśmy następujące szkolenia:

 • „Książki do zadań specjalnych w przedszkolu” – metody aktywnej i twórczej pracy z książkami
 • Działania twórcze wspomagające naukę czytania i pisania w przedszkolu
 • Działania twórcze wspomagające opanowywanie umiejętności matematycznych w przedszkolu
 • Działania twórcze wspomagające rozwój małej i dużej motoryki w przedszkolu
 • Techniki twórczej i terapeutycznej pracy z ilustracjami
 • „Przedszkolaki opowiadają” – techniki stymulujące twórcze myślenie i tworzenie opowiadań
 • „Opowieści ukryte w papierze” – indywidualna i zespołowa aktywizacja plastyczna i sceniczna przedszkolaków
 • Techniki landart’u w przedszkolu – tworzenie z natury, tworzenie w naturze
 • Eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu

projekt-kreatywne-przedszkole-3

 W ramach Projektu „Kreatywne Przedszkole” prowadzimy także szkolenia i warsztaty powiązane z poszczególnymi dziedzinami sztuki oraz terapii przez sztukę. Są to np.:

 • Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w przedszkolu
 • Arteterapia w stymulowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 • Biblioterapia i biblioedukacja w przedszkolu
 • Bajkoterapia w przedszkolu
 • Kamishibai – japoński teatr książki w przedszkolu
 • „Podróż do Fabryki Grafomotoryki” – wykorzystywanie gotowych i projektowanie własnych pomocy, gier i zabaw usprawniających

Rozwijanie kreatywności włączyliśmy również do opracowywania w przedszkolach różnego rodzaju rozwiązań organizacyjnych – innowacyjnych oraz sprzyjających twórczym postawom zarówno wśród nauczycieli, jak i podopiecznych, ich rodziców, a także osób, organizacji i instytucji należących do środowiska lokalnego. W tym zakresie proponujemy szkolenia:

 • Projekt edukacyjny i artystyczny w przedszkolu
 • Innowacje pedagogiczne w przedszkolu – opracowywanie, realizacja, ewaluacja
 • Organizowanie konkursów wewnętrznych i zewnętrznych w przedszkolu
 • Organizowanie twórczych plenerów w przedszkolu

PROJEKT KREATYWNE PRZEDSZKOLE 4.png

Opisane szkolenia i warsztaty prowadzimy stacjonarnie na terenie całej Polski oraz online.

W przypadku szkoleń zamkniętych dojeżdżamy do siedziby Zamawiającego bez względu na lokalizację.

Naszą pełną aktualną ofertę szkoleniową publikujemy TUTAJ.