Tag Archive | kariera po pedagogice

CV nauczyciela, CV pedagoga

CV logo

 

W wielu publikacjach i bezpośrednich wypowiedziach – zarówno kandydatów, jak i osób rekrutujących – spotkałem się ze stwierdzeniem, że podstawą przy staraniu się o pracę jest dobre CV – w tym również pracę w oświacie.

 

Osobiście zawsze uważałem, że ważniejsze jest praktyczne pokazanie tego, co się potrafi, jednak z przeprowadzonych ostatnio rozmów z dyrektorami kilku szkół okazało się, że CV jest dla nich kluczowe nie tylko w przypadku kandydatów, których widzą pierwszy raz na oczy, ale również w odniesieniu do praktykantów, stażystów czy wolontariuszy, których goszczą u siebie tygodniami lub miesiącami. Dyrektora interesuje bowiem – obok opinii opiekuna stażu czy praktyk oraz własnych obserwacji – wieloaspektowy zawodowy portret kandydata, ujawniający wszystko to, czego nie udało mu się zaprezentować w praktyce. Ponadto – jak stwierdzili zarządzający szkołami – wygodnie jest mieć wgląd w kompleksową charakterystykę kwalifikacji, kompetencji, umiejętności, doświadczeń oraz osiągnięć aplikującego.

Tak więc musiałem przyznać rację, że pedagogiczna „cefałka” odgrywa ważną rolą nie tylko w przypadku kandydatów próbujących sforsować mury placówki, ale również szczęściarzy, którzy znaleźli się wewnątrz jako praktykanci, stażyści lub wolontariusze.

Dokumenty aplikacyjne pedagoga/nauczyciela – podobnie jak reprezentantów innych dziedzin – mają swoją specyfikę, którą należy uwzględnić przy ich tworzeniu. Curriculum Vitae i list motywacyjny powinny zawierać informacje o karierze edukacyjnej (i zawodowej, jeśli ma się już jakąś praktykę) oraz wspomnianych wyżej kwalifikacjach, predyspozycjach, umiejętnościach i doświadczeniu. Warto zatem traktować je jako zbiór argumentów mających przekonać pracodawcę, że jest się osobą, która spełnia jego oczekiwania (a jeszcze lepiej, jeśli je przewyższa).

Istnieje wiele wzorów CV – zarówno pod względem formy, jak i treści – dlatego poniżej ogólnie opisałem te uniwersalne elementy, które można w indywidualnie dobranej konfiguracji zamieścić w swoich pedagogicznych aplikacjach.

WYKSZTAŁCENIE
Tutaj powinieneś wypisać szkoły, do których uczęszczałeś, zaczynając od tej, którą ukończyłeś ostatnio lub w której nadal się uczysz. Twoją listę powinna zamykać szkoła średnia, chyba że wcześniejsze etapy edukacji miały profil lub charakter, który chcesz zaakcentować w swoim CV, np. szkoła podstawowa muzyczna lub sportowa, Gimnazjum Umiejętności Twórczych itp. Jeśli w szkole średniej lub wyższej pisałeś pracę dyplomową z dziedziny związanej ze specjalizacją lub charakterem placówki, w której chcesz pracować, zamieść w CV jej temat. Dzięki temu możesz być postrzegany jako ekspert w tej właśnie dziedzinie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Tak brzmiący nagłówek jest pojemniejszy niż „Praca zawodowa”, ponieważ możesz w tym miejscu zawrzeć – obok pracy etatowej i wakacyjnej – wszystkie formy dotychczasowej aktywności składające się na Twoje doświadczenie, czyli: odbyte praktyki, staże, wolontariaty oraz działalność w organizacjach społecznych. Jeśli jednak zdecydujesz się na rozdzielenie swojego doświadczenia zawodowego na poszczególne kategorie, mogą one zostać opatrzone nagłówkami: PRAKTYKI, STAŻE, WOLONTARIATY, DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH SPOŁECZNYCH

DODATKOWE KWALIFIKACJE
W tym miejscu możesz wypisać wszelkiego rodzaju udokumentowane kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje szkoleniowe itp.

SAMODOSKONALENIE
Ten element nie jest popularnym punktem zamieszczanym w życiorysie, jednak możesz w nim zawrzeć wiele cennych informacji eksponujących Twoje mocne strony, np.: studiowanie literatury z zakresu arteterapii, odwiedzanie edukacyjnych serwisów internetowych i przeglądanie artykułów dotyczących metodyki pracy w świetlicy szkolnej, udział w konferencjach naukowych (w tym miejscu wymień tytuły konferencji, ich daty oraz organizatorów, np. uczelnię, instytucję, wydawnictwo edukacyjne), odwiedzanie targów edukacyjnych (wymień daty i miejsca).

WŁASNE PUBLIKACJE
Publikacjami, którymi możesz się pochwalić są nie tylko artykuły, programy, scenariusze opublikowane w czasopismach, internetowych serwisach edukacyjnych; autorskie podręczniki albo ebooki, ale również własny „zawodowy” blog lub strona internetowa, bądź wypowiedzi (posty) na specjalistycznych forach lub w portalach społecznościowych. W CV podaj tytuły publikacji oraz czasopism, adresy serwisów internetowych, autorskiego bloga lub strony WWW, linki do wypowiedzi na forach itp. – oczywiście wraz z datami ich opublikowania.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W tym miejscu możesz wymienić swoje szczególne osiągnięcia zawodowe – nagrody, dyplomy, wyróżnienia zdobyte w konkursach osobiście (np. tytuł kreatywnego pedagoga roku, nagroda dyrektora placówki, nagroda zdobyta podczas studiów, np. za najlepszy autorski scenariusz, projekt, program) lub wraz z grupą swoich podopiecznych (np. I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Szkolnych).

DODATKOWE INFORMACJE
Możesz tutaj opisać swoje umiejętności obsługi komputera i poszczególnych programów, np. aplikacje pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), programy graficzne (Corel, Photoshop), programy edukacyjne (seria „Klik uczy…”, „Dyslektyk”); umiejętności obsługi urządzeń biurowych, Internetu i poczty elektronicznej; znajomość języków obcych itp.

ZAINTERESOWANIA
Nie tylko charakteryzują one Twoją osobowość (cierpliwość, systematyczność, kreatywność, zdolności manualne, artystyczne itp.), ale również potencjał pedagogiczny. Jest on tym większy, im bardziej możesz w swojej pracy zawodowej (zarówno edukacyjno-wychowawczej, jak i organizacyjnej) wykorzystać posiadane przez siebie pasje i predyspozycje (np. zdolności artystyczne, menedżerskie itp.).

REFERENCJE
Jeśli posiadasz referencje wystawione przez Twoich przełożonych, dyrektorów lub kierowników instytucji, z którymi do tej pory współpracowałeś, możesz je tu wymienić, a ich kopie załączyć do dokumentów aplikacyjnych lub zabierać ze sobą na rozmowy kwalifikacyjne.

Może się zdarzyć, że w swoim CV dostrzeżesz jakąś piętę achillesową, czyli jego słaby punkt. Pomyśl więc, co mógłbyś zrobić, żeby ten stan zmienić. Niekiedy wystarczy ukończenie jakiegoś kursu lub rozpoczęcie kilkumiesięcznego wolontariatu w wybranej przez Ciebie placówce. Z kolei list motywacyjny powinien stanowić kompozycję argumentów uświadamiających pracodawcy korzyści, jakie uzyska, zatrudniając Cię. Koniecznie zadbaj o to, by znalazły się w nich argumenty odpowiadające hipotetycznym lub sprecyzowanym (np. w ogłoszeniu) oczekiwaniom i wymaganiom stawianym potencjalnemu kandydatowi. Sztampowe, uniwersalne dokumenty, wysyłane hurtowo wszędzie, gdzie się da, są nie tylko oznaką braku profesjonalizmu nadawcy, ale i szacunku dla adresata.

Więcej na temat przygotowywania dokumentów aplikacyjnych nauczyciela i pedagoga przeczytasz w poradniku „Nauczyciel i pedagog na rynku pracy”.

Reklama

NAUCZYCIEL I PEDAGOG NA RYNKU PRACY

Statystyki wskazują, że w Polsce co 8 student studiuje pedagogikę. Oczywiście wśród tej licznej rzeszy spora grupa nie myśli o pracy w zawodzie nawet w chwili podejmowania studiów. Mimo to decyduje się na któryś z kierunków pedagogicznych, ponieważ są one jednymi z niewielu dostępnych w okolicy lub jedynymi, które nie mają przedmiotów ścisłych, bądź też dlatego, że są powszechnie uznane za łatwe (czyżby?).

Do niedawna motywacją do rozpoczynania jakichkolwiek „mało wymagających” studiów była także ucieczka przed wojskiem. Ponadto wielu kandydatów uzasadniających swój wybór pedagogiki sympatią do dzieci i chęcią opiekowania się nimi po jej ukończeniu nie zajmuje się tym zawodowo. Niestety pomimo rezygnacji niektórych absolwentów z kariery pedagogicznej, w aktualne panujących oświatowych realiach dla wielu z tych, którzy chcą pracować w zawodzie, zabraknie miejsc pracy.

Rzesza bezrobotnych pedagogów i nauczycieli jest liczna i z każdym rokiem rośnie. Mimo to powinni oni wyzbyć się przekonania o pedagogicznej ślepej uliczce i dostrzec – zarówno podczas szukania pracy, jak i jeszcze w trakcie trwania nauki – szeroki wachlarz możliwości, jakie dają im studia. Takie podejście pozwala właściwie ukierunkować swoją karierę i rozwój zawodowy (np. odbywane wolontariaty, praktyki, staże; podejmowane studia podyplomowe służące rozszerzeniu dotychczasowych lub zdobywaniu nowych kwalifikacji; wybierane kursy, szkolenia oraz formy i kierunki samodoskonalenia).

Tak więc oprócz pracy „w oświacie” można również robić karierę w jej „otoczeniu”. Placówki oświatowe, kulturalno-oświatowe, opiekuńcze i zdrowotne są bowiem jedynie rdzeniem całego systemu, który oferuje wiele innych ciekawych miejsc pracy. Tam obok kierunkowego wykształcenia i wiedzy merytorycznej przydatne okazują się umiejętności społeczne, zdolności menedżerskie, organizacyjne, marketingowe czy sprzedażowe.

Przykładowe stanowiska, jakie z powodzeniem mogą obejmować absolwenci kierunków pedagogicznych i im pokrewnych to: szkoleniowiec, edukator, konsultant/koordynator lub przedstawiciel handlowy. Mogą oni być zatrudnieni w różnego rodzaju instytucjach (np. szkoleniowych) lub firmach; współpracować z producentami lub dystrybutorami zabawek, pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych i dziecięcych, sprzętu rehabilitacyjnego; wydawcami podręczników, poradników, czasopism, książek dla nauczycieli, rodziców, dzieci itp.

Pracując w szeroko pojętym systemie oświaty można również połączyć wiedzę wyniesioną ze studiów z przedsiębiorczością i być twórcą lub wytwórcą: autorem, projektantem lub producentem tego, co zostało wymienione powyżej.

Innym wyjściem jest świadome i celowe wyjście poza system oświaty. Praktyka pokazuje, że absolwenci kierunków pedagogicznych doskonale sprawdzają się na stanowiskach niezwiązanych z oświatą np.: jako pracownicy działu marketingu, promocji lub public relations; jako dziennikarze, reporterzy, felietoniści w agencjach prasowych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, zespołach prowadzących portale internetowe itp.; jako pracownicy administracyjno-biurowi w urzędach i instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych oraz w prywatnych przedsiębiorstwach; jako handlowcy (sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, telemarketerzy). Na powyższych stanowiskach wymagane są i cenione umiejętności społeczne, organizacyjne, negocjacyjne, a także komunikatywność i kultura osobista, z założenia będące atrybutem każdego dobrego pedagoga.

Możliwości po pedagogice jest zatem wiele – trzeba je tylko dostrzec i wybrać to, co przyniesie satysfakcję i pozwoli się rozwijać. Przy tym rozwój ten może przebiegać w wielu kierunkach i dotyczyć różnych obszarów, a jago rezultaty często mogą się okazać pozytywnym skutkiem ubocznym zrezygnowania ze ścieżki kariery wyznaczonej przez wybrany na studiach kierunek i specjalizację.

Wszystkim tym, którzy mimo wielu trudności chcą pracować w zawodzie i znaleźć dla siebie miejsce na dosyć „ciasnym” oświatowym rynku pracy, polecamy poradnik „Nauczyciel i pedagog na rynku pracy” dostępny w zakładce PUBLIKACJE.

Poradnik „Nauczyciel i pedagog na rynku pracy”

POLECAMY!

Nauczyciel i pedagog na rynku pracy - okładka ebooka

Wydawnictwo: Akademia Kreatywnej Edukacji, Łódź 2015

ISBN: 978-83-936668-0-5, ilość stron: 112

Dzięki tej książce dowiesz się:

 • jak dostrzec szanse i możliwości, jakie oferuje rynek pracy?
 • jak wejść bądź wrócić na rynek pracy lub jak się na nim utrzymać?
 • jak, gdzie i kiedy szukać pracy w zawodzie i poza oświatą?
 • jak eksponować swój potencjał osobisty i zawodowy?
 • jak być konkurencyjnym na rynku pracy?
 • jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie?
 • jak napisać skuteczne CV i list motywacyjny?
 • jak przygotować pedagogiczne portfolio?
 • czym zaskoczyć dyrekcję szkoły lub placówki?
 • jak rozwijać swój warsztat pracy?
 • jak stać się pracownikiem niezastąpionym?
 • jak zdobyć zawodową niezależność?

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WARUNKUJĄCE POZYCJĘ NAUCZYCIELA I PEDAGOGA NA RYNKU PRACY
1.1. Charakterystyka oświatowego rynku pracy
1.2. Postawa nauczycieli i pedagogów wobec własnej kariery i sytuacji zawodowej.
1.3. Mocne strony kompetencji pracowniczych nauczycieli i pedagogów cenione przez pracodawców na otwartym rynku pracy
1.4. Obszary konkurencyjności nauczycieli i pedagogów na oświatowym rynku pracy

ROZDZIAŁ II
TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU PRACY JAKO WYZNACZNIKI PERSPEKTYW ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW
2.1. Zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów określonych zawodów
specjalizacji
2.2. Oczekiwania pracodawców dotyczące kompetencji absolwentów
2.2.1. Kompetencje miękkie
2.2.2. Przedsiębiorczość
2.2.3. Twórcze rozwiązywanie problemów
2.2.4. Komunikacja w nowoczesnych mediach
2.2.5. Kapitał społeczny
2.2.6. Kompetencje artystyczne i szeroka wiedza ogólna
2.2.7. Znajomość języka ojczystego
2.3. Zapotrzebowanie rynku pracy na kompetencje absolwentów z poszczególnych obszarów kształcenia
2.4. Powody nieprzyjmowania absolwentów do pracy
2.5. Wzrost społeczno-gospodarczego znaczenia „srebrnej”, „białej” i „zielonej gospodarki”

ROZDZIAŁ III
PLANOWANIE I ROZWÓJ KARIERY
3.1. Wyznaczniki i filary kariery zawodowej
3.2. Obszary zatrudnienia czyli wybór miejsca pracy
3.2.1. Praca w oświacie i obszarach pokrewnych
3.2.2. Praca w „otoczeniu” oświaty
3.2.3. Praca poza systemem oświaty
3.3. Formy aktywności zawodowej – etat, umowa zlecenie lub dzieło czy własna działalność?
3.4. Podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowego warsztatu
3.4.1. Doskonalenie zawodowe – formy i kierunki
3.4.2. Samodoskonalenie
3.4.3. Organizacja warsztatu pracy
3.5. Przekwalifikowanie się
3.6. Nauczyciel i pedagog „na swoim”

ROZDZIAŁ IV
POSZUKIWANIE PRACY
4.1. Poznawanie specyfiki potencjalnych miejsc pracy
4.2. Aktywne metody poszukiwania pracy
4.3. Kiedy szukać pracy?
4.4. Wybór oferty pracy

ROZDZIAŁ V
JAK ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE NA ZNALEZIENIE PRACY W ZAWODZIE
5.1. Aktywność podczas studiów
5.2. Podejmowanie działań po ukończeniu studiów
5.3. Miejsca i formy zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych

ROZDZIAŁ VI
TWORZENIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH
6.1. Curriculum Vitae (CV)
6.2. List motywacyjny
6.3. Formatowanie i archiwizowanie dokumentów aplikacyjnych
6.4. Pedagogiczne portfolio

ROZDZIAŁ VII
ROZPOCZĘCIE PRACY
7.1. Pierwszy dzień w nowej pracy
7.2. Budowanie pozytywnych relacji z podopiecznymi
ZAKOŃCZENIE

JAK ZAMÓWIĆ PORADNIK?

1. Wyślij e-mail na adres e-pedagog@e-pedagog.pl o treści:

Zamawiam poradnik “Nauczyciel i pedagog na rynku pracy”

W liście podaj swoje imię i nazwisko, nazwę miasta, w którym mieszkasz lub studiujesz oraz adres e-mail, na który ma być wysłana książka.

2. Wpłać kwotę 35,00 zł na poniższe konto:

Akademia Kreatywnej Edukacji

PKO BP Oddział 6 w Łodzi 84 1020 3408 0000 4502 0242 4497

W tytule wpłaty KONIECZNIE zamieść swoje imię i nazwisko oraz dopisek: “Opłata za książkę”

3. Poradnik zostanie przesłany drogą mailową na podany przez Ciebie adres w ciągu 48 godzin od wpłynięcia opłaty na konto naszego wydawnictwa.

Oferta szkoleniowa Akademii Kreatywnej Edukacji

Akademia Kreatywnej Edukacji - LOGO

Pełna oferta szkoleniowa naszej Akademii obejmuje następujące obszary i tematy:

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I RAD PEDAGOGICZNYCH

AKTYWIZACJA ZAWODOWA, ROZWÓJ OSOBISTY I PROMOCJA NAUCZYCIELI

 • Nauczyciel na rynku pracy
 • Nauczycielu, publikuj!
 • Zawodowe portfolio nauczyciela
 • Organizacja warsztatu pracy nowoczesnego nauczyciela/pedagoga
 • Przeciwdziałanie rutynie i wypaleniu zawodowemu nauczyciela
 • Radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela
 • Twórczy nauczyciel twórczego ucznia – warsztat kreatywności

PRZEDSZKOLE

EDUKACJA, WYCHOWANIE I TERAPIA SZTUKĄ

 • Elementy arteterapii w nauczaniu przedszkolnym
 • Teatr w przedszkolu – przegląd form, metod i technik
 • Techniki dramowe i pantomimiczne
 • Biblioterapia w przedszkolu
 • Bajki terapeutyczne – zastosowanie i tworzenie
 • Książka artystyczna
 • Nauczanie, wychowanie i terapia muzyką

ROZWÓJ WYOBRAŹNI I KREATYWNOŚCI

 • Ćwiczenia i zabawy stymulujące wyobraźnię dziecka
 • Kreatywne rysowanie
 • Kreatywna praca z ilustracjami
 • Karty kreatywne, dialogowe i terapeutyczne – zastosowanie i tworzenie
 • Kreatywna grafomotoryka

DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 • Nauczanie, wychowanie i terapia sukcesem
 • Praca z dzieckiem zdolnym
 • Praca z dzieckiem nieśmiałym
 • Relaksacja i wizualizacja w przedszkolu

RUCH I MUZYKA

 • Ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 • Kreowanie wizerunku i promocja przedszkola
 • Przedszkole w mediach społecznościowych
 • Projekt edukacyjny i artystyczny w przedszkolu
 • Innowacje pedagogiczne w przedszkolu
 • Organizowanie przedszkolnych konkursów wewnętrznych i zewnętrznych

SZKOŁA PODSTAWOWA

EDUKACJA, WYCHOWANIE I TERAPIA SZTUKĄ

 • Elementy arteterapii w nauczaniu zintegrowanym
 • Teatr w szkole – przegląd form, metod i technik
 • Techniki dramowe i pantomimiczne
 • Biblioterapia w szkole
 • Bajki terapeutyczne – zastosowanie i tworzenie
 • Książka artystyczna
 • Nauczanie, wychowanie i terapia muzyką

ROZWÓJ WYOBRAŹNI I KREATYWNOŚCI

 • Twórcze zabawy w nauczaniu zintegrowanym
 • Twórcze zabawy w świetlicy szkolnej
 • Ćwiczenia i zabawy stymulujące wyobraźnię dziecka
 • Twórcze pisanie i opowiadanie
 • Kreatywne rysowanie
 • Kreatywna praca z ilustracjami
 • Karty kreatywne, dialogowe i terapeutyczne – zastosowanie i tworzenie
 • Kreatywna grafomotoryka

DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 • Nauczanie, wychowanie i terapia sukcesem
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Wspieranie rozwoju ucznia metodą tutoringu
 • Praca z uczniem nieśmiałym
 • Relaksacja i wizualizacja w szkole

RUCH I MUZYKA

 • Ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe

WYCHOWANIE

 • Integrowanie zespołów klasowych

DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW

 • Kariera oparta na pasjach

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 • Kreowanie wizerunku i promocja szkoły
 • Multimedia w szkole
 • Szkoła w mediach społecznościowych
 • Prowadzenie szkolnego zespołu, kółka, klubu, redakcji
 • Projekt edukacyjny i artystyczny w szkole
 • Innowacje pedagogiczne w szkole
 • Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych

EDUKACJA I TERAPIA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EDUKACJA, WYCHOWANIE I TERAPIA SZTUKĄ

 • Elementy arteterapii w edukacji specjalnej
 • Zajęcia teatralne z niepełnosprawnymi uczniami
 • Techniki dramowe i pantomimiczne
 • Wykorzystanie ilustracji w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • Bajki terapeutyczne – zastosowanie i tworzenie

METODYKA PRACY

 • Nauczanie, wychowanie i terapia sukcesem
 • Relaksacja i wizualizacja w szkole specjalnej

RUCH I MUZYKA

 • Ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 • Kreowanie wizerunku i promocja placówki specjalnej
 • Multimedia w szkole
 • Szkoła w mediach społecznościowych
 • Prowadzenie szkolnego zespołu, kółka, klubu, redakcji
 • Projekt edukacyjny i artystyczny w placówce kształcenia specjalnego
 • Innowacje pedagogiczne w szkole specjalnej
 • Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych

PLANOWANIE KARIERY

 • Potencjał zawodowy i osobisty – diagnoza i rozwój
 • Aktywne metody poszukiwania pracy
 • Efektywne CV
 • Kreatywne CV
 • Znajdź pracę z zawodowym portfolio
 • Planowanie kariery dla absolwentów
 • Doświadczenie na wagę złota – jak i gdzie je zdobyć?

ROZWÓJ OSOBISTY

 • Motywacja i Automotywacja
 • Samoświadomość i nastawienie
 • Potencjał zawodowy i osobisty oraz jego rozwój
 • Sukces vs porażka
 • Organizacja pracy i zarządzanie czasem
 • Strategie osiągania celów
 • Doskonalenie osobistej efektywności
 • Komunikacja interpersonalna
 • Integracja zespołu
 • Konflikty i sposoby ich rozwiązywania
 • Stres i strategie radzenia sobie ze stresem
 • Rutyna i wypalenie zawodowe
 • Osobiste finanse i zarządzanie ich zasobami

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Tworzenie i rozwój startup’ów
 • Franchising
 • Firma w Internecie
 • Marketing w małej firmie
 • Social media marketing
 • Inbound marketing
 • Jak pozyskać i zatrzymać klientów?
 • Dywersyfikacja a rozwój firmy

E-BIZNES

 • ABC e-biznesu
 • Zakładanie i prowadzenie e-firmy
 • e-marketing
 • e-commerce
 • Programy partnerskie
 • Kampanie reklamowe w Internecie

DLA TWÓRCÓW

 • Jak zaistnieć w Internecie?
 • Profesjonalne portfolio artysty
 • Zakładanie wirtualnej galerii
 • Jak dotrzeć klientów?
 • Skuteczne szukanie zleceń
 • Art marketing

DLA RODZICÓW

 • Moje dziecko nie chce czytać
 • Twórczy rozwój dziecka
 • Kreatywne rysowanie
 • Kreatywna grafomotoryka
 • Rozwój społeczny małego dziecka
 • Praca ze zdolnym dzieckiem
 • Odkrywanie i rozwijanie pasji
 • Rozwój manualny
 • Rozwój wyobraźni przestrzennej
 • Arteterapia i arteedukacja

COPYWRITING

 • Copywriting – kurs podstawowy
 • Copywriting – kurs zaawansowany
 • Webwriting – kurs podstawowy
 • Webwriting – kurs zaawansowany
 • Pisanie tekstów SEO
 • Opanuj język reklamy
 • Kreatywne pisanie

PUBLIKOWANIE

 • Kreatywne pisanie
 • ABC publikowania
 • Jak prowadzić popularnego bloga
 • Dziennikarstwo obywatelskie
 • Jak napisać, wypromować i sprzedawać e-booka
 • Tworzenie kursów online (e-kursy, e-learning)

Formy realizacji: szkolenia otwarte, szkolenia rad pedagogicznych, indywidualne konsultacje, coaching dla szkół i placówek

KONTAKT/ZAPISY:

kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

+48 535 633 636

Szkolenie „Nauczycielu, publikuj!”

ADRESACI

Nauczyciele, wychowawcy, terapeuci oraz animatorzy ze szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych i artystycznych.

ZAŁOŻENIA

Podczas szkolenia Uczestnicy poznają 25 form drukowanych i elektronicznych publikacji wraz z zasadami ich tworzenia, promowania, rozpowszechniania i wykorzystywania jako:

 • skutecznych narzędzi kreowania wizerunku oraz promowania szkoły/placówki,
 • nośników informacji adresowanych do potencjalnych kandydatów podczas naboru uczniów,
 • innowacyjnej metody zawodowej autopromocji nauczyciela,
 • formy realizacji zadań związanych z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Każdy Uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

CZAS TRWANIA – 5h

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pomysł, czyli co chcę publikować?

2. Zasady gromadzenia i opracowywania materiałów oraz tworzenia własnych publikacji.

3. Publikacje drukowane:

 • gazetka szkolna, czasopisma oświatowe, lokalna prasa,
 • twórczość literacka: proza (opowiadania, bajki, teksty relaksacyjne itp.), poezja,
 • własne czasopismo, biuletyn.

4. Publikacje internetowe:

 • specjalistyczne serwisy,
 • szkolna strona WWW,
 • własna strona WWW, blog, wirtualne portfolio (autopromocja),
 • portale społecznościowe i fora dyskusyjne,
 • dziennikarstwo obywatelskie,
 • e-booki, audiobooki,
 • newslettery i e-ziny,
 • podcasty (pliki dźwiękowe, zdjęcia, grafika, filmy),
 • presell pages, listy sprzedażowe, artykuły sponsorowane, recenzje itp.,
 • kursy online (e-kursy, e-learning).

5. Zasady wydawania, promowania i sprzedaży własnych publikacji.

6. Budowanie wizerunku oraz promowanie szkoły/placówki poprzez publikacje.

7. Podsumowanie

FORMY REALIZACJI SZKOLENIA

Szkolenie jest realizowane w następujących formach:

 • szkolenie chętnych Nauczycieli poza Szkołą/Placówką,
 • szkolenie grupy/Rady Pedagogicznej na terenie Szkoły/Placówki,
 • szkolenie internetowe (e-learning) chętnych Nauczycieli.

CENA

Szkolenie prowadzone poza Szkołą/Placówką

 • koszt uczestnictwa 1 osoby: 50zł

Szkolenie grupy/Rady Pedagogicznej na terenie Szkoły/Placówki

 • koszt jest ustalany indywidualnie w zależności od liczby Uczestników

KONTAKT/ZAPISY

AKADEMIA KREATYWNEJ EDUKACJI

tel.: +48 535 633 636, e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl