Tag Archive | kreatywny dyrektor przedszkola

PROJEKT „KREATYWNE PRZEDSZKOLE”

W tym roku szkolnym kontynuujemy my realizację Projektu pod nazwą „Kreatywne Przedszkole”. Jest ono efektem naszych doświadczeń zdobytych zarówno w pracy w różnych placówkach, jak i podczas prowadzonych przez nas w przedszkolach na terenie całego kraju szkoleń i warsztatów z zakresu szeroko pojętej twórczości. Wspieramy się również spostrzeżeniami i wnioskami uzyskanymi od dyrektorów uczestniczących w naszych konferencjach szkoleniowych pt.: „Zarządzanie i motywowanie kreatywnością w przedszkolu”.

projekt-kreatywne-przedszkole-1

Poniżej opisujemy obszary doskonalenia kadry przedszkoli, jakie obejmuje nasz Projekt.

Dla rad pedagogicznych oraz indywidulanych nauczycieli, którzy chcą nie tylko doskonalić własny warsztat metodyczny, ale przede wszystkim odkrywać i rozwijać swój twórczy potencjał, dedykujemy szkolenia:

 • Warsztat kreatywnego nauczyciela przedszkola
 • Trening kreatywności dla nauczycieli przedszkola
 • Warsztat „Animator działań twórczych” dla nauczycieli przedszkola
 • Warsztaty arteterapeutyczne dla nauczycieli przedszkola

Zarówno z myślą o tych, którzy mają na swoim koncie wiele sukcesów zawodowych, jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczęli swoją karierę zawodową, przygotowaliśmy szkolenie Satysfakcja z pracy i samorealizacja nauczyciela przedszkola. Jego uczestnicy uczą się, jak planować, osiągać oraz eksponować swoje sukcesy zawodowe i osobiste. Równie kreatywnie podeszliśmy do innych problemów obecnych w codziennej pracy nauczycieli przedszkoli opracowując szkolenie Radzenie sobie z rutyną i wypaleniem zawodowym nauczycieli.

Dla placówek, których kadra chce pójść o krok dalej w zakresie dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadzimy szkolenie Nauczycielu, publikuj! W trakcie spotkania prezentujemy sposoby opracowywania wielu różnych typów publikacji i e-publikacji, stanowiących doskonała formę autopromocji nauczycieli – indywidualnej lub jako zespołu. W tym obszarze istnieje wiele ciekawych możliwości, ponieważ nauczyciele przedszkola są specjalistami nie tylko w obszarach swojej pracy, ale także w wielu różnych dziedzinach zawodowych i pozazawodowych.

Z kolei skutecznego eksponowania osiągnięć całej placówki uczymy w ramach szkolenia Kreowanie wizerunku i promocja przedszkola, czyli jak pokazać jakość. Jego wariantem jest szkolenie zatytułowane Przedszkole w Internecie. Adresatami są rady pedagogiczne przedszkoli, które chcą zaakcentować swoją obecność w mediach społecznościowych oraz poprawić widoczność w wyszukiwarkach internetowych, a następnie cieszyć się promocyjnymi i wizerunkowymi rezultatami zrealizowanych w tych kierunkach działań.

W związku z rozwijaniem kompetencji kluczowych przedszkolaków realizujemy 2 szkolenia:

 • „Stosowanie metod i form organizacyjnych sprzyjających nabywaniu przez dzieci kompetencji kluczowych w przedszkolu”,
 • „Projektowanie modelu kompleksowego wspierania rozwoju kompetencji kluczowych u przedszkolaków – warsztaty wykorzystujące elementy metod myślenia i działania projektowego (Scrum, Design ThinkingKanban)”.

W odniesieniu do metod pracy pozwalających na pobudzanie twórczego myślenia przedszkolaków, przygotowaliśmy szkolenie Stymulowanie i zaspakajanie ciekawości poznawczej dziecka. W jego trakcie prezentujemy metody inspirowania i wzmacniania różnych obszarów indywidulanej i zespołowej aktywności poznawczej (w tym również polisensorycznej) podopiecznych. Natomiast obszerny repertuar działań twórczych i związanych z nimi form kreatywnej ekspresji stanowi treść szkolenia Twórczy rozwój dziecka w przedszkolu.

projekt-kreatywne-przedszkole-2

Koncentrując się na poszczególnych dziedzinach twórczej oraz badawczej i odkrywczej aktywności małego dziecka, a przy tym na celach, jakie chce się dzięki niej osiągnąć, opracowaliśmy następujące szkolenia:

 • „Książki do zadań specjalnych w przedszkolu” – metody aktywnej i twórczej pracy z książkami
 • Działania twórcze wspomagające naukę czytania i pisania w przedszkolu
 • Działania twórcze wspomagające opanowywanie umiejętności matematycznych w przedszkolu
 • Działania twórcze wspomagające rozwój małej i dużej motoryki w przedszkolu
 • Techniki twórczej i terapeutycznej pracy z ilustracjami
 • „Przedszkolaki opowiadają” – techniki stymulujące twórcze myślenie i tworzenie opowiadań
 • „Opowieści ukryte w papierze” – indywidualna i zespołowa aktywizacja plastyczna i sceniczna przedszkolaków
 • Techniki landart’u w przedszkolu – tworzenie z natury, tworzenie w naturze
 • Eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu

projekt-kreatywne-przedszkole-3

 W ramach Projektu „Kreatywne Przedszkole” prowadzimy także szkolenia i warsztaty powiązane z poszczególnymi dziedzinami sztuki oraz terapii przez sztukę. Są to np.:

 • Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w przedszkolu
 • Arteterapia w stymulowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 • Biblioterapia i biblioedukacja w przedszkolu
 • Bajkoterapia w przedszkolu
 • Kamishibai – japoński teatr książki w przedszkolu
 • „Podróż do Fabryki Grafomotoryki” – wykorzystywanie gotowych i projektowanie własnych pomocy, gier i zabaw usprawniających

Rozwijanie kreatywności włączyliśmy również do opracowywania w przedszkolach różnego rodzaju rozwiązań organizacyjnych – innowacyjnych oraz sprzyjających twórczym postawom zarówno wśród nauczycieli, jak i podopiecznych, ich rodziców, a także osób, organizacji i instytucji należących do środowiska lokalnego. W tym zakresie proponujemy szkolenia:

 • Projekt edukacyjny i artystyczny w przedszkolu
 • Innowacje pedagogiczne w przedszkolu – opracowywanie, realizacja, ewaluacja
 • Organizowanie konkursów wewnętrznych i zewnętrznych w przedszkolu
 • Organizowanie twórczych plenerów w przedszkolu

PROJEKT KREATYWNE PRZEDSZKOLE 4.png

Opisane szkolenia i warsztaty prowadzimy stacjonarnie na terenie całej Polski oraz online.

W przypadku szkoleń zamkniętych dojeżdżamy do siedziby Zamawiającego bez względu na lokalizację.

Naszą pełną aktualną ofertę szkoleniową publikujemy TUTAJ.

 

Reklama

Szkolenie Dyrektorów „ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE KREATYWNOŚCIĄ W PRZEDSZKOLU”

creative-woman

W czwartek 10.11.2016 r.  zorganizowaliśmy szkolenie dla Dyrektorów przedszkoli z województwa łódzkigo „ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE KREATYWNOŚCIĄ W PRZEDSZKOLU”. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy i wpólnie omówiliśmy wiele pomysłów na twórczą koncepcję pracy naszych placówek oświatowych. W efekcie wskazaliśmy, jak ogromny kreatywny potencjał kryje się w takich obszarach funkcjonowania przedszkola, jak:  organizacja, metody i formy pracy, relacje w społeczności przedszkolnej, współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz kreowanie wizerunku i promocja placówki.

Same Uczestniczki uznały, że zaprezentowane podczas szkolenia treści i przykłady zainspirowały je, a ich własne pomysły, z jakimi wychodzą ze spotkania, zostaną wykorzystane w przyszłych projektach edukacyjnych, innowacjach pedagogicznych, koncepcjach pracy ich placówek, a także opracowywanych w ich efekcie publikacjach i e-publikacjach.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i aktywny udział w szkoleniu. Życzymy Wam samych sukcesów w planowanych twórczych przedsięwzięciach!