Tag Archive | LEGO STORYTELLING

LEGO STORYTELLING i klocki w edukacji, wychowaniu i terapii

LEGO STORYTELLING

„Daj mi dwa klocki, a Cię zaskoczę. Daj mi garść klocków, a stworzę powieść!”

Klocki LEGO (i nie tylko) kojarzą się przede wszystkim z konstruowaniem i dziecięcą zabawą. Niektórzy, zarówno młodsi, jak i starsi budowniczowie ustawiają swoje dzieła na półkach, w gablotach itp. traktując je jako swoistą kolekcję. Jednak zdecydowana większość amatorów budowania z klocków wykorzystuje swoje prace do zabawy. Tematykę ogranicza jedynie ich wyobraźnia albo chęć trzymania się fabuły wynikającej z charakteru posiadanego zestawu czy całej serii klocków.

LEGO Storytelling 1

Metoda LEGO Storytelling (a szerzej – klockowy storytelling) zachęca do pójścia jeszcze dalej i jeszcze szerzej. Umożliwia ona, analogicznie do tworzenia opowieści w oparciu o karty dialogowe, karty kreatywne czy kostki typu Story Cubes, kreowanie własnej rzeczywistości i fabuły przy wykorzystaniu figurek, rekwizytów i elementów scenografii budowanych z klocków (w swojej pracy podczas zajęć, szkoleń i warsztatów wykorzystujemy najczęściej klocki DUPLO, LEGO, Click Toys, Mega Bloks oraz Playmobile). Ich trójwymiarowy charakter oraz możliwość działania w przestrzeni w połączeniu ze światłem i dźwiękiem jeszcze bardziej inspiruje i prowadzi do powstawania prawdziwych arcydzieł, które można potem utrwalić w formie filmów, fotoksiążek, komiksów czy picturebooków. Sami uczestnicy zajęć mają możliwość wcielenia się w rolę pisarza, scenarzysty, projektanta kostiumów i rekwizytów, scenografa, reżysera, filmowca, a nawet specjalisty od efektów specjalnych.

LEGO Storytelling 2

Utożsamiane bardziej z zabawkami, niż poważnymi pomocami dydaktycznymi klocki nadają się również do ilustrowania lub inscenizowania treści lektur szkolnych oraz innych dzieł literackich, malarskich, teatralnych czy filmowych na wszystkich poziomach nauczania. Mogą je także wykorzystywać nauczyciele geografii, biologii, fizyki, informatyki i techniki oraz bibliotekarze i wychowawcy świetlic. To dzięki swej uniwersalności i funkcjonalności klocki pozwalają uczniom tworzyć modele, makiety i dioramy, przekroje, przestrzenne gry planszowe, logiczne i zręcznościowe, trójwymiarowe mapy itp.

LEGO Storytelling 4

Jednak klocki wraz z występującymi w nich postaciami to nie tylko stymulator działań twórczych czy „odtwórczych”. Świetnie sprawdzają się one również w wychowaniu oraz w terapii (np. socjoterapii). Pozwalają bowiem – podobnie jak techniki parateatralne oraz drama – odgrywać wyreżyserowane oraz improwizowane scenki i sytuacje z uwzględnieniem określonych relacji i ich kontekstu (społecznego, przestrzennego). W ten sposób stają się doskonałym narzędziem do obserwowania wielu autentycznych sytuacji, jakie mają lub mogą mieć miejsce w domu, w szkole, w życiu codziennym oraz poszukiwania rozwiązań problemów, konfliktów czy wewnętrznych dylematów.

LEGO Storytelling 3

W ramach oferty naszej Akademii prowadzimy szkolenia i warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, nauczania zintegrowanego, wychowawców szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, specjalistów i terapeutów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych zainteresowanych innowacyjnymi metodami pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej:

  • LEGO Storytelling w nauczaniu zintegrowanym
  • LEGO Storytelling w bibliotece szkolnej i publicznej
  • LEGO Storytelling w świetlicy szkolnej, środowiskowej, terapeutycznej
  • LEGO Storytelling w terapii i socjoterapii
  • LEGO Storytelling jako narzędzie wspomagające arteterapię
  • LEGO Creative Learning dla nauczycieli przedmiotowych szkół podstawowych

a także:

  • Warsztaty LEGO Storytellingu dla uczniów
  • Plenery LEGO Storytellingu dla dzieci i młodzieży

Osoby i placówki zainteresowane metodyką storytellingu zapraszamy do kontaktu.

Reklama

Szkolenia dla przedszkoli w całej Polsce

OFERTA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSZKOLI

Poniższe szkolenia prowadzimy na terenie całej Polski.

I. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

1.1. Dyrektor przedszkola jako lider, coach i menedżer

1.2. Zarządzanie motywujące w przedszkolu

II. ROZWÓJ ZAWODOWY I OSOBISTY KADRY PRZEDSZKOLA

2.1. Satysfakcja z pracy i samorealizacja nauczyciela przedszkola

2.2. Warsztat kreatywnego nauczyciela przedszkola

2.3. Trening kreatywności dla nauczycieli przedszkola

2.4. Warsztat „Animator działań twórczych” dla nauczycieli przedszkola

2.5. Warsztaty arteterapeutyczne dla nauczycieli przedszkola

2.6. Nauczycielu, publikuj!

2.7. Radzenie sobie z rutyną i wypaleniem zawodowym nauczycieli

2.8. Techniki skutecznego radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela

III. WYCHOWANIE I ROZWÓJ DZIECKA

3.1. Stymulowanie i zaspakajanie ciekawości poznawczej dziecka

3.2. Twórczy rozwój dziecka w przedszkolu

3.3. Eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu

3.4. Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym

3.5. Trudne zachowania – nieśmiałość, nadpobudliwość i agresja przedszkolaków

3.6. „Bezpieczny świat przedszkolaka” – metody przygotowujące dziecko do właściwego funkcjonowania w różnych sytuacjach i środowiskach

3.7. „Ja wśród innych” – jak uczyć przedszkolaków pomagania i współdziałania

3.8. Wspieranie rozwoju mowy dziecka w okresie przedszkolnym

3.9. Działania twórcze wspomagające naukę czytania w przedszkolu

3.10. Działania twórcze wspomagające naukę pisania w przedszkolu

3.11. Działania twórcze wspomagające opanowywanie umiejętności matematycznych w przedszkolu

3.12. Działania twórcze wspomagające rozwój małej i dużej motoryki w przedszkolu

IV. EDUKACJA I TERAPIA KULTURALNA, CZYTELNICZA I ARTYSTYCZNA W PRZEDSZKOLU

4.1. Poznawanie kulturowych zasobów miasta/regionu

4.2. Zajęcia teatralne i techniki parateatralne w przedszkolu

4.3. Arteterapia w stymulowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

4.4. Biblioterapia i biblioedukacja w przedszkolu

4.5. Bajkoterapia w przedszkolu

4.6. Techniki twórczej i terapeutycznej pracy z ilustracjami

4.7. Kamishibai – japoński teatr książki w przedszkolu

4.8. „Przedszkolaki opowiadają” – techniki storytellingu stymulujące twórcze myślenie i tworzenie opowieści

4.9. LEGO Storytelling – wymyślam, buduję, inscenizuję – działania twórcze przedszkolaków z wykorzystaniem klocków i zabawek

4.10. „Opowieści ukryte w papierze” – indywidualna i zespołowa aktywizacja plastyczna i sceniczna przedszkolaków

4.11. Techniki landart’u w przedszkolu – tworzenie z natury, tworzenie w naturze

4.12. Organizowanie twórczych plenerów w przedszkolu

4.13. „Podróż do Fabryki Grafomotoryki” – wykorzystywanie gotowych i projektowanie własnych pomocy, gier i zabaw usprawniających

V. METODY SPECJALISTYCZNE W PRZEDSZKOLU

5.1. Praca metodą Celestyna Freineta w przedszkolu

5.2. Techniki relaksacyjne i wizualizacyjne w przedszkolu

5.3. Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspieraniu poszczególnych sfer rozwoju dziecka

5.4. Zastosowanie metod montessorianskich w edukacji przedszkolnej

5.5. Rozwój inteligencji wielorakich w przedszkolu (metoda Howarda Gardnera)

VI. DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W PRZEDSZKOLU

6.1. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w przedszkolu

6.2. Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu

6.3. Wejdź w mój świat – zrozumieć dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

6.4. FASD – dziecko ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych

VII. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

7.1. Projekt edukacyjny i artystyczny w przedszkolu

7.2. Innowacje pedagogiczne w przedszkolu – opracowywanie, realizacja, ewaluacja

7.3. Metoda kreatywnego projektowania Design Thinking w przedszkolu. Więcej szczegółów publikujemy TUTAJ.

7.4. Organizowanie konkursów wewnętrznych i zewnętrznych w przedszkolu

7.5. Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami

7.6. Efektywna współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym

7.7. Przedszkole pełne sukcesów

VIII. DZIAŁANIA PROMOCYJNE PRZEDSZKOLA

8.1. Kreowanie wizerunku i promocja przedszkola, czyli jak pokazać jakość

8.2. Przedszkole w Internecie

IX. SZKOLENIA, WARSZTATY I SPOTKANIA DLA RAD RODZICÓW

Z uwagi na duże zainteresowanie dostosowujemy oferowaną przez nas lub sugerowaną przez Państwa tematykę do prowadzenia zajęć dla Rad Rodziców. Nasze spotkania mają charakter prelekcji połączonych z prezentacją (praktycznych przykładów, intersujących rozwiązań, innowacyjnych pomocy itp.) lub warsztatami. Uczestnicy otrzymują materiały z zaprezentowanej tematyki i metodyki.

X. SZKOLENIA, WARSZTATY I SEMINARIA NA ZAMÓWIENIE

Akademia Kreatywnej Edukacji specjalizuje się również w opracowywaniu form edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i oczekiwań Zamawiających. Każde z zamieszczonych w powyższej ofercie szkoleń może zostać zmodyfikowane pod kątem zakresu tematycznego, proporcji treści oraz czasu trwania. Organizujemy także prelekcje, zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu szeroko pojętej edukacji, wychowania i terapii.

Pełną ofertę z opisami szkoleń publikujemy TUTAJ.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag, prosimy o kontakt.

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl