Tag Archive | metoda projektowa Design Thinking dla uczniów

Program Ministerialny „Bezpieczna +”

Bezpieczny Internet 2

 

Nasza Akademia realizuje w latach 2017-2018 projekty w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna +”. M.in. opracowujemy warsztaty dla uczniów szkół wszystkich poziomów i typów nauczania z zakresu:

 

  • bezpiecznego korzystania z Internetu
  • przestrzegania zasad kultury i netykiety
  • przynoszącej wiele korzyści obecności oraz twórczej aktywności w sieci

Podczas warsztatów dla uczniów (w zależności od tematów lub problemów oraz potrzeb i warunków) stosujemy następujące formy pracy: mini wykład, metoda projektowa Design Thinking, elementy biblioterapii, praca z komiksem, gry, techniki animacyjne, inscenizacyjne, parateatralne itp.

Jeśli zaobserwowaliście Państwo wśród uczniów swojej Szkoły jakiekolwiek przejawy zagrożeń z sieci, uwzględnimy je przygotowując nasze warsztaty. Dzięki temu możemy rozwiązać problem bezpośrednio w zadaniach/wyzwaniach podejmowanych przez uczniów lub „w tle” zajęć. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej skuteczne niż „przemawianie zza biurka”.

„Zakazy, nakazy, a co zamiast?”

Podczas zajęć nie „moralizujemy” i nie wytykamy błędów, lecz pokazujemy uczniom, czym zastąpić niebezpieczne, nieetyczne i niezgodne z prawem zachowania w sieci (i nie tylko). Stawiamy na ich pozytywną obecność i twórczą aktywność w wirtualnym świecie. Dzięki temu od najmłodszych lat poznają wszystkie zalety Internetu i nabywają umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej lub indywidualnej karierze.

UWAGA: Nie prowadzimy wykładów, prelekcji czy prezentacji dla tłumnych zgromadzeń uczniów czy całej społeczności szkolnej! Stawiamy na aktywne metody nauki przez aktywne działanie i projektowanie w grupach warsztatowych do 60 osób.

Przykładowa struktura projektu dla szkoły może wyglądać następująco:

DZIEŃ 1

1/ Warsztaty gr. I (2 klasy) – 60-90 min.

2/ Warsztaty gr. II (2 klasy) – 60-90 min.

3/ Warsztaty gr. III (2 klasy) – 60-90 min.

4/ Warsztaty gr. IV (2 klasy) – 60-90 min.

DZIEŃ 2

5/ Warsztaty gr. V (2 klasy) – 60-90 min.

6/ Warsztaty gr. VI (2 klasy) – 60-90 min.

7/ Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne z nauczycielami – 90-120 min.

8/ Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne z rodzicami – 90-120 min.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I OWOCNEJ WSPÓŁPRACY!

 

Reklama