Tag Archive | organizowanie spotkań autorskich online

SZKOLENIE „Prowadzenie spotkań autorskich i działań animacyjnych online”

1. Tematyka, charakter i forma spotkań autorskich oraz działań animacyjnych:

  • wydarzenia jednorazowe i cykliczne,
  • tematy i treści proponowane w ramach przedsięwzięcia,
  • wybór form aktywności i ekspresji uczestników,
  • interaktywność proponowanych wydarzeń,
  • innowacyjność i kreatywność w projektowaniu i prowadzeniu spotkań oraz animacji,
  • angażowanie uczestników w poszczególne etapy projektowania i realizacji przedsięwzięć oraz eksponowania ich efektów.

2. Sposoby adaptowania tradycyjnych form działalności kulturalnej na model online.

3. Organizacja zaplecza technicznego i multimedialnego.

4. Koordynacja działań online.

5. Formy promocji wydarzenia i pozyskiwania uczestników.

6. Dokumentowanie i ewaluacja przeprowadzonych działań.

7. Prezentacja przebiegu oraz rezultatów działań po ich realizacji.

Szkolenia i warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław) oraz online.

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl