Tag Archive | poezjopterapia w przedszkolu

SZKOLENIE „Biblioterapia i bajkoterapia w przedszkolu”

  1. Walory i funkcje profilaktyczne, edukacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne pracy z książkami.
  2. Bajkoterapia i poezjoterapia jako główne metody biblioterapii.
  3. Rodzaje, charakter i przeznaczenie opowiadań, bajek i wierszy wykorzystywanych w przedszkolu.
  4. Organizacja zajęć opartych na pracy z tekstami i książkami.
  5. Przegląd literatury, pomocy i materiałów stosowanych w przedszkolu.
  6. Sposób doboru i wykorzystania utworów literackich do realizacji założonych celów edukacyjnych, wychowawczych, diagnostycznych i terapeutycznych.
  7. Powiązania bliblioterapii z innymi formami terapii artystycznej.
  8. Wykorzystanie literatury do rozwijania kreatywności i stymulowania twórczej ekspresji przedszkolaków.
  9. Planowanie i realizacja zajęć z zakresu biblioedukacji i biblioterapii.
  10. Zasady tworzenia, cele, formy i struktura autorskich tekstów, bajek, scenariuszy i konspektów zajęć z zakresu biblioedukacji i biblioterapii.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.

Reklama