Tag Archive | Projektowanie oferty instytucji kultury

PROJEKT „INNOWACJE W KULTURZE”

INNOWACJE W KULTURZEW ramach naszego projektu „INNOWACJE W KULTURZE” realizujemy 23 szkolenia adresowane do kadry ośrodków kultury, bibliotek publicznych, muzeów, galerii, firm i instytucji prowadzących działalność edukacyjną i artystyczną, a także członków organizacji kulturalnych.

SZKOLENIE 1: Koncepcja działalności i strategie rozwojowe instytucji kultury

SZKOLENIE 2: Diagnoza i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym

SZKOLENIE 3: Jak pozyskiwać uczestników kultury?

SZKOLENIE 4: Projektowanie ścieżek dydaktycznych w instytucji kultury

SZKOLENIE 5: Projekty edukacyjne i artystyczne w instytucji kultury

SZKOLENIE 6: Projektowanie oferty instytucji kultury

SZKOLENIE 7: Kulturoterapia i arteterapia w instytucji kultury

SZKOLENIE 8: Organizowanie eventów w instytucji kultury

SZKOLENIE 9: Sztuka eksponowania w instytucji kultury

SZKOLENIE 10: Projektowanie zajęć wystawienniczych i muzealnych dla dzieci i młodzieży

SZKOLENIE 11: Strefa gier w instytucji kultury

SZKOLENIE 12: Wolontariat w kulturze

SZKOLENIE 13: Alternatywne formy finansowania kultury – fundraising, crowdfunding, sponsoring

SZKOLENIE 14: Organizowanie współpracy instytucji kultury z placówkami oświatowymi

SZKOLENIE 15: Kreowanie wizerunku i promocja instytucji kultury

SZKOLENIE 16: Instytucja kultury w Internecie

SZKOLENIE 17: Pracowniku kultury, publikuj!

SZKOLENIE 18: Kreatywne zarządzanie instytucją kultury

SZKOLENIE 19: Tworzenie książek artystycznych

SZKOLENIE 20: Animator Działań Twórczych (warsztaty weekendowe)

SZKOLENIE 21: Projektowanie kultury metodą Design Thinking

SZKOLENIE 22: Design Thinking dla kadry instytucji kultury

SZKOLENIE 23: LEGO Storytelling w instytucjach kultury

Szczegółowe opisy szkoleń do pobrania TUTAJ.

Prowadzący szkolenia:

SŁAWOMIR WAŚNIEWSKI – pedagog i oligofrenopedagog, wykładowca i trener terapii pedagogicznej, arteterapii, biblioterapii, teatroterapii i muzykoterapii, animator działań twórczych, trener kreatywności, specjalista ds. mediów społecznościowych oraz marketingu kultury i marketingu oświaty, doradca zawodowy, muzyk. Autor Projektu „Innowacje w kulturze” oraz realizowanego równolegle Projektu „Bibliotekarz – Szkolny Ambasador Kultury” (SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY TUTAJ).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W odpowiedzi na Państwa zapytania informujemy, że zaproponowane przez nas szkolenia będą powtarzane w innych terminach.

INFORMACJE O KOLEJNYCH EDYCJACH:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: AkademiaKreatywnejEdukacji@gmail.com

Reklama