Tag Archive | projekty dla bibliotek

WSPARCIE DLA INSTYTUCJI KULTURY I NGO W REALIZACJI PROJEKTÓW „RÓWNAĆ SZANSE”

Nasza Akademia od lat występuje w roli partnera lub podwykonawcy różnych projektów (m.in. konkursowych i grantowych) w obszarach kultury i oświaty.

Projekt Równać szanse - Zawody i kompetencje

W związku z konkursem grantowym „RÓWNAĆ SZANSE” również jesteśmy gotowi podjąć współpracę z instytucjami kultury, organizacjami NGO i innymi podmiotami jako podwykonawcy/realizatorzy. Włączymy się również w etap tworzenia projektów konkursowych w części merytorycznej służąc naszą wiedzą i doświadczeniem.

Ze swojej strony proponujemy następujące formy wsparcia dla adresatów Projektu „RÓWNAĆ SZANSE”, czyli uczniów i absolwentów w wieku 13-19 lat:

 • diagnoza potencjału i kompetencji
 • projektowanie indywidualnych ścieżek kariery
 • projektowanie indywidualnych ścieżek edukacji
 • wspieranie rozwoju osobistego i skuteczności osobistej (m.in. samoocena, poczucie własnej wartości, komunikacja, asertywność, negocjacje, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z porażką)
 • aktywizacja zawodowa
 • doradztwo zawodowe
 • tworzenie tradycyjnych i oryginalnych kreatywnych dokumentów aplikacyjnych
 • rozwijanie umiejętności autopromocji i autoprezentacji (również w Internecie)
 • coaching kariery (prowadzi certfikowany coach ICC)
 • warsztaty myślenia i działania projektowego Design Thinking:

Design Thinkning kariery (rozwój zawodowy i wejście na rynek pracy)

– Design Thinkning biznesu (zakładanie firmy, start up’u itp.)

 • warsztaty kreatywności dla osób z predyspozycjami humanistycznymi
 • szkolenia i warsztaty z zakresu przedsiębiorczości
 • warsztaty dla osób uzdolnionych artystycznie (m.in. ścieżki edukacji i rozwoju, autopromocja)
 • warsztaty prowadzone metodą LEGO Education rozwijające zainteresowania projektanckie, techniczne i informatyczne: LEGO Kreatorzy, LEGO Architekci, LEGO Konstruktorzy oraz LEGO Robotycy i programiści

NASZE ZASOBY

Posiadamy bogate zasoby sprzętu, pomocy dydaktycznych i materiałów szkoleniowych.

LITERATURA FACHOWA I PROMOCJA CZYTELNICTWA

Podczas zajęć korzystamy też z nowości wydawniczych związanych z przepracowywaną tematyką (m.in. poradniki, przewodniki, tutoriale), dzięki czemu promujemy postawy i rozwijamy nawyki czytelnicze Uczestników zajęć. Tym samym wspieramy realizację głównych zadań bibliotek publicznych i szkolnych oraz innych instytucji kultury i oświaty. Podopiecznym wskazujemy również indywidualnie literaturę oraz zasoby internetowe, które pozwolą im rozwijać swoje pasje i uzdolnienia, zarówno osobiste, jak i zawodowe.

UCZENIE SIĘ I SAMODOSKONALENIE

Dzięki stosowanym metodom pracy rozwijamy w Uczestnikach umiejętność świadomego i ukierunkowanego zdobywania wiedzy i samodoskonalenia bardzo przydatnych, a wręcz niezbędnych, w różnych dziedzinach życia.

Instytucje i organizacje zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.

Reklama

PROJEKTY SZKOLENIOWE I WARSZTATOWE NA ZAMÓWIENIE

Realizacja projektów na zlecenieNasza Akademia realizuje projekty w odpowiedzi na zapytania ofertowe lub bezpośrednie zlecenia (programy ministerialne, projekty finansowane ze środków UE, granty, inicjatywy samorządowe i obywatelskie itp.) dla:

 

 • publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra zajęć pozalekcyjnych itp.)
 • instytucji kultury (biblioteki, muzea, teatry, ośrodki kultury)
 • instytucji administracji publicznej
 • organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia)
 • instytucji pomocy społecznej
 • innych podmiotów

W ramach współpracy podejmujemy się realizacji gotowych projektów, a także będących w fazie opracowywania.

Opracowywanie projektów na zlecenie

Wówczas udzielamy wskazówek merytorycznych i organizacyjnych, aby w rezultacie całe przedsięwzięcie było „uszyte” na miarę potrzeb naszych Klientów.

Działamy na terenie całej Polski!

Zapytania i zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie lub mailowo:

AKADEMIA KREATYWNEJ EDUKACJI

tel.: +48 535 633 636
e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl