Tag Archive | projekty dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych

PROJEKTY SZKOLENIOWE I WARSZTATOWE NA ZAMÓWIENIE

Realizacja projektów na zlecenieNasza Akademia realizuje projekty w odpowiedzi na zapytania ofertowe lub bezpośrednie zlecenia (programy ministerialne, projekty finansowane ze środków UE, granty, inicjatywy samorządowe i obywatelskie itp.) dla:

 

  • publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra zajęć pozalekcyjnych itp.)
  • instytucji kultury (biblioteki, muzea, teatry, ośrodki kultury)
  • instytucji administracji publicznej
  • organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia)
  • instytucji pomocy społecznej
  • innych podmiotów

W ramach współpracy podejmujemy się realizacji gotowych projektów, a także będących w fazie opracowywania.

Opracowywanie projektów na zlecenie

Wówczas udzielamy wskazówek merytorycznych i organizacyjnych, aby w rezultacie całe przedsięwzięcie było „uszyte” na miarę potrzeb naszych Klientów.

Działamy na terenie całej Polski!

Zapytania i zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie lub mailowo:

AKADEMIA KREATYWNEJ EDUKACJI

tel.: +48 535 633 636
e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

Reklama