Tag Archive | promowanie czytelnictwa wśród uczniów

SZKOLENIE: Kreatywny bibliotekarz – projektowanie i realizacja innowacji w bibliotece szkolnej

ZAŁOŻENIA

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania potencjału biblioteki szkolnej do realizacji kreatywnych projektów o charakterze wychowawczym, edukacyjnym i terapeutycznym oraz jej roli w promowaniu osiągnięć kadry szkoły, uczniów oraz całej placówki.

ADRESACI

Bibliotekarze szkolni, nauczyciele, wychowawcy oraz terapeuci i animatorzy ze szkół lub innych placówek oświatowych.

LICZBA GODZIN: 4-6 (1 spotkanie) TERMIN: do uzgodnienia

PROGRAM

  1. Biblioteka jako przestrzeń dla innowacji.
  2. Wykorzystanie zasobów biblioteki do realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych.
  3. Zastosowanie literatury do pobudzania i rozwijania twórczego myślenia i działania dzieci i młodzieży.
  4. Opracowywanie, wdrażanie i realizacja projektów edukacyjnych i artystycznych w bibliotece szkolnej.
  5. Przegląd pomocy i materiałów do tworzenia artbooków, picturebooków i lapbooków.
  6. Tworzenie publikacji i e-publikacji w szkole.
  7. Formy eksponowania czytelniczych i twórczych osiągnięć uczniów.
  8. Organizowanie bibliotecznych wydarzeń wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.
Reklama