Tag Archive | szkolenia dla animatorów kultury

Szkolenia stacjonarne i online dla instytucji kultury

Nasza aktualna oferta obejmuje następujące szkolenia i warsztaty:

 1. „Wykorzystanie platformy Microsoft Teams do prowadzenia działań zdalnych w instytucjach kultury”
 2. „Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży w instytucji kultury”
 3. „Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień oraz pasji dzieci i młodzieży”
 4. „Prowadzenie spotkań autorskich i działań animacyjnych online”
 5. „LEGO Storytelling w instytucjach kultury”
 6. „Animacje poklatkowe – warsztaty dla pracowników kultury”
 7. „Wykorzystanie komiksów w edukacji, wychowaniu i terapii”
 8. „Kreatywna praca z ilustracjami i kartami wyobraźni”
 9. „Warsztaty kreatywności dla pracowników kultury”
 10. „Projektowanie działań kulturalnych metodą Design Thinking”
 11. „Projektowanie ścieżek dydaktycznych w instytucji kultury”
 12. „Projektowanie oferty instytucji kultury w oparciu o innowacyjne formy i metody pracy”
 13. „Praca metodą projektów w instytucji kultury”
 14. „Szyfry i kody w instytucji kultury”
 15. „Kodowanie dla dzieci”
 16. „Cyber[nie]bezpieczeństwo”
 17. „Work-Life Balance dla kadr kultury”
 18. „Wypalenie zawodowe, samorealizacja i motywacja pracowników kultury”
 19. „Projektowanie oraz realizacja ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego pracowników kultury”
 20. „Warsztaty druku artystycznego”
 21. „Warsztaty kolażu”
 22. „Warsztaty typografii, kaligrafii i layout’u”
 23. „Warsztaty tworzenia książki artystycznej i dotykowej”
 24. „Warsztaty projektowania i wykonywania Pudełek Opowieści (StoryBox’ów)”
 25. „Warsztaty twórcze /Papier i przestrzeń/” (projektowanie, ekspozycja i ekspresja)
 26. „Akademia Designu w instytucji kultury”
 27. „Techniki teatralne i parateatralne w instytucji kultury”
 28. „Teatrzyk kamishibai na 20 sposobów”
 29. „Tworzenie mikroteatrzyków w instytucji kultury”
 30. „Bum bum rurki w działaniach animacyjnych”
 31. „Przygody z muzyką w instytucji kultury”
 32. „Koncepcja działalności i strategie rozwojowe instytucji kultury”
 33. „Diagnoza i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym”
 34. „Jak pozyskiwać uczestników kultury”
 35. „Kulturoterapia i arteterapia w instytucji kultury”
 36. „Warsztaty kulturalne wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny dzieci i młodzieży”
 37. „Organizowanie eventów w instytucji kultury”
 38. „Sztuka eksponowania w instytucji kultury”
 39. „Projektowanie zajęć wystawienniczych i muzealnych dla dzieci i młodzieży”
 40. „Strefa gier w instytucji kultury”
 41. „Wolontariat w kulturze”
 42. „Alternatywne formy finansowania kultury – fundraising, crowdfunding, sponsoring”
 43. „Organizowanie współpracy instytucji kultury z placówkami oświatowymi”
 44. „Kreowanie wizerunku i promocja instytucji kultury”
 45. „Instytucja kultury w Internecie i mediach społecznościowych”
 46. „Pracowniku kultury, publikuj!”
 47. „Kreatywne zarządzanie instytucją kultury”
 48. „Warsztaty projektowania skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w instytucji kultury”
 49. „Warsztaty motywacyjne – przeciwdziałanie rutynie, wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem”
 50. „Trening kreatywności dla kadry instytucji kultury”
 51. „Animator Działań Twórczych (warsztaty weekendowe)”
 52. „Praca metodą projektów w instytucji kultury”
 53. „Jak odkrywać, badać i zachowywać kulturę”
 54. „Jak promować instytucje kultury”
 55. „Jak eksponować kulturę i sztukę, i jak o nich opowiadać”
 56. „Jak pisać i mówić o kulturze (m.in. storytelling i creative writing)”
 57. „Booktalking w instytucji kultury”
 58. „Jak zarażać kulturą (pozyskiwanie partnerów, sponsorów, wolontariuszy itp.)”
 59. „Jak animować kulturę”
 60. „Jak edukować kulturą”
 61. „Jak inspirować i aktywizować kulturą dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów”
 62. „Jak organizować wydarzenia i zajęcia w muzeum, skansenie, bibliotece, teatrze, filharmonii i galerii sztuki”
 63. „Jak projektować i organizować gry w instytucji kultury”
 64. „Taniec, ruch, dźwięk w edukacji i terapii”
 65. „Warsztaty wytchnieniowe dla animatorów”

JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO W NASZEJ OFERCIE INTERESUJĄCYCH WAS TEMATÓW, PROSIMY O KONTAKT:

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

Reklama

PROJEKT „INNOWACJE W KULTURZE”

INNOWACJE W KULTURZEW ramach naszego projektu „INNOWACJE W KULTURZE” realizujemy 23 szkolenia adresowane do kadry ośrodków kultury, bibliotek publicznych, muzeów, galerii, firm i instytucji prowadzących działalność edukacyjną i artystyczną, a także członków organizacji kulturalnych.

SZKOLENIE 1: Koncepcja działalności i strategie rozwojowe instytucji kultury

SZKOLENIE 2: Diagnoza i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym

SZKOLENIE 3: Jak pozyskiwać uczestników kultury?

SZKOLENIE 4: Projektowanie ścieżek dydaktycznych w instytucji kultury

SZKOLENIE 5: Projekty edukacyjne i artystyczne w instytucji kultury

SZKOLENIE 6: Projektowanie oferty instytucji kultury

SZKOLENIE 7: Kulturoterapia i arteterapia w instytucji kultury

SZKOLENIE 8: Organizowanie eventów w instytucji kultury

SZKOLENIE 9: Sztuka eksponowania w instytucji kultury

SZKOLENIE 10: Projektowanie zajęć wystawienniczych i muzealnych dla dzieci i młodzieży

SZKOLENIE 11: Strefa gier w instytucji kultury

SZKOLENIE 12: Wolontariat w kulturze

SZKOLENIE 13: Alternatywne formy finansowania kultury – fundraising, crowdfunding, sponsoring

SZKOLENIE 14: Organizowanie współpracy instytucji kultury z placówkami oświatowymi

SZKOLENIE 15: Kreowanie wizerunku i promocja instytucji kultury

SZKOLENIE 16: Instytucja kultury w Internecie

SZKOLENIE 17: Pracowniku kultury, publikuj!

SZKOLENIE 18: Kreatywne zarządzanie instytucją kultury

SZKOLENIE 19: Tworzenie książek artystycznych

SZKOLENIE 20: Animator Działań Twórczych (warsztaty weekendowe)

SZKOLENIE 21: Projektowanie kultury metodą Design Thinking

SZKOLENIE 22: Design Thinking dla kadry instytucji kultury

SZKOLENIE 23: LEGO Storytelling w instytucjach kultury

Szczegółowe opisy szkoleń do pobrania TUTAJ.

Prowadzący szkolenia:

SŁAWOMIR WAŚNIEWSKI – pedagog i oligofrenopedagog, wykładowca i trener terapii pedagogicznej, arteterapii, biblioterapii, teatroterapii i muzykoterapii, animator działań twórczych, trener kreatywności, specjalista ds. mediów społecznościowych oraz marketingu kultury i marketingu oświaty, doradca zawodowy, muzyk. Autor Projektu „Innowacje w kulturze” oraz realizowanego równolegle Projektu „Bibliotekarz – Szkolny Ambasador Kultury” (SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY TUTAJ).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W odpowiedzi na Państwa zapytania informujemy, że zaproponowane przez nas szkolenia będą powtarzane w innych terminach.

INFORMACJE O KOLEJNYCH EDYCJACH:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: AkademiaKreatywnejEdukacji@gmail.com