Tag Archive | szkolenia dla dyrektorów przedszkoli

Szkolenie Dyrektorów „ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE KREATYWNOŚCIĄ W PRZEDSZKOLU”

creative-woman

W czwartek 10.11.2016 r.  zorganizowaliśmy szkolenie dla Dyrektorów przedszkoli z województwa łódzkigo „ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE KREATYWNOŚCIĄ W PRZEDSZKOLU”. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy i wpólnie omówiliśmy wiele pomysłów na twórczą koncepcję pracy naszych placówek oświatowych. W efekcie wskazaliśmy, jak ogromny kreatywny potencjał kryje się w takich obszarach funkcjonowania przedszkola, jak:  organizacja, metody i formy pracy, relacje w społeczności przedszkolnej, współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz kreowanie wizerunku i promocja placówki.

Same Uczestniczki uznały, że zaprezentowane podczas szkolenia treści i przykłady zainspirowały je, a ich własne pomysły, z jakimi wychodzą ze spotkania, zostaną wykorzystane w przyszłych projektach edukacyjnych, innowacjach pedagogicznych, koncepcjach pracy ich placówek, a także opracowywanych w ich efekcie publikacjach i e-publikacjach.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i aktywny udział w szkoleniu. Życzymy Wam samych sukcesów w planowanych twórczych przedsięwzięciach!