Tag Archive | szkolenia dla kadry kultury

Szkolenia stacjonarne i online dla instytucji kultury

Nasza aktualna oferta obejmuje następujące szkolenia i warsztaty:

 1. „Wykorzystanie platformy Microsoft Teams do prowadzenia działań zdalnych w instytucjach kultury”
 2. „Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży w instytucji kultury”
 3. „Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień oraz pasji dzieci i młodzieży”
 4. „Prowadzenie spotkań autorskich i działań animacyjnych online”
 5. „LEGO Storytelling w instytucjach kultury”
 6. „Animacje poklatkowe – warsztaty dla pracowników kultury”
 7. „Wykorzystanie komiksów w edukacji, wychowaniu i terapii”
 8. „Kreatywna praca z ilustracjami i kartami wyobraźni”
 9. „Warsztaty kreatywności dla pracowników kultury”
 10. „Projektowanie działań kulturalnych metodą Design Thinking”
 11. „Projektowanie ścieżek dydaktycznych w instytucji kultury”
 12. „Projektowanie oferty instytucji kultury w oparciu o innowacyjne formy i metody pracy”
 13. „Praca metodą projektów w instytucji kultury”
 14. „Szyfry i kody w instytucji kultury”
 15. „Kodowanie dla dzieci”
 16. „Cyber[nie]bezpieczeństwo”
 17. „Work-Life Balance dla kadr kultury”
 18. „Wypalenie zawodowe, samorealizacja i motywacja pracowników kultury”
 19. „Projektowanie oraz realizacja ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego pracowników kultury”
 20. „Warsztaty druku artystycznego”
 21. „Warsztaty kolażu”
 22. „Warsztaty typografii, kaligrafii i layout’u”
 23. „Warsztaty tworzenia książki artystycznej i dotykowej”
 24. „Warsztaty projektowania i wykonywania Pudełek Opowieści (StoryBox’ów)”
 25. „Warsztaty twórcze /Papier i przestrzeń/” (projektowanie, ekspozycja i ekspresja)
 26. „Akademia Designu w instytucji kultury”
 27. „Techniki teatralne i parateatralne w instytucji kultury”
 28. „Teatrzyk kamishibai na 20 sposobów”
 29. „Tworzenie mikroteatrzyków w instytucji kultury”
 30. „Bum bum rurki w działaniach animacyjnych”
 31. „Przygody z muzyką w instytucji kultury”
 32. „Koncepcja działalności i strategie rozwojowe instytucji kultury”
 33. „Diagnoza i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym”
 34. „Jak pozyskiwać uczestników kultury”
 35. „Kulturoterapia i arteterapia w instytucji kultury”
 36. „Warsztaty kulturalne wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny dzieci i młodzieży”
 37. „Organizowanie eventów w instytucji kultury”
 38. „Sztuka eksponowania w instytucji kultury”
 39. „Projektowanie zajęć wystawienniczych i muzealnych dla dzieci i młodzieży”
 40. „Strefa gier w instytucji kultury”
 41. „Wolontariat w kulturze”
 42. „Alternatywne formy finansowania kultury – fundraising, crowdfunding, sponsoring”
 43. „Organizowanie współpracy instytucji kultury z placówkami oświatowymi”
 44. „Kreowanie wizerunku i promocja instytucji kultury”
 45. „Instytucja kultury w Internecie i mediach społecznościowych”
 46. „Pracowniku kultury, publikuj!”
 47. „Kreatywne zarządzanie instytucją kultury”
 48. „Warsztaty projektowania skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w instytucji kultury”
 49. „Warsztaty motywacyjne – przeciwdziałanie rutynie, wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem”
 50. „Trening kreatywności dla kadry instytucji kultury”
 51. „Animator Działań Twórczych (warsztaty weekendowe)”
 52. „Praca metodą projektów w instytucji kultury”
 53. „Jak odkrywać, badać i zachowywać kulturę”
 54. „Jak promować instytucje kultury”
 55. „Jak eksponować kulturę i sztukę, i jak o nich opowiadać”
 56. „Jak pisać i mówić o kulturze (m.in. storytelling i creative writing)”
 57. „Booktalking w instytucji kultury”
 58. „Jak zarażać kulturą (pozyskiwanie partnerów, sponsorów, wolontariuszy itp.)”
 59. „Jak animować kulturę”
 60. „Jak edukować kulturą”
 61. „Jak inspirować i aktywizować kulturą dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów”
 62. „Jak organizować wydarzenia i zajęcia w muzeum, skansenie, bibliotece, teatrze, filharmonii i galerii sztuki”
 63. „Jak projektować i organizować gry w instytucji kultury”
 64. „Taniec, ruch, dźwięk w edukacji i terapii”
 65. „Warsztaty wytchnieniowe dla animatorów”

JEŚLI NIE ZNALEŹLIŚCIE PAŃSTWO W NASZEJ OFERCIE INTERESUJĄCYCH WAS TEMATÓW, PROSIMY O KONTAKT:

tel.: 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

Reklama

PROGRAM WARSZTATÓW „LEGO Projektanci”

Program „LEGO Projektanci” obejmuje warsztaty wykorzystujące różne wielofunkcyjne zestawy klocków LEGO oraz inne pomoce i akcesoria. Są one adresowane do dzieci w wieku 6-10 lat – wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych (kl. I-IV) oraz młodych odbiorców korzystających z bibliotek, ośrodków kultury lub odwiedzających muzea, galerie sztuki, teatry, kina, filharmonie, centra nauki, planetaria itp.

To w tych instytucjach, obok placówek oświatowych (przedszkoli i szkół), realizujemy zajęcia mające na celu rozbudzanie i rozwijanie predyspozycji, talentów i pasji oraz zachęcających do myślenia i działania projektowego, w tym eksperymentowania, odkrywania i testowania w praktyce swoich pomysłów.

Każdy warsztat stanowi odrębną całość, może trwać od 2 do 6 godzin dydaktycznych i być konfigurowany z innymi warsztatami w cykle o dowolnej liczbie spotkań.

Warsztaty LEGO Storytelling

 • twórcze opowiadanie
 • twórcze pisanie
 • tworzenie scenerii, rekwizytów i fabuł

LEGO Storytelling 2

Warsztaty LEGO Kreatorzy

 • projektowanie i tworzenie postaci, obiektów, pojazdów itp.
 • kreowanie własnej rzeczywistości (scen, makiet, lokacji)
 • tworzenie fabuł do gier planszowych, logicznych i przestrzennych oraz ich konstruowanie z klocków

Warsztaty LEGO Kreatorzy

Warsztaty LEGO Mechanicy

 • opanowywanie podstawowych umiejętności z zakresu mechaniki
 • projektowanie maszyn, urządzeń, pojazdów itp.
 • wykonywanie i testowanie prototypów

Warsztaty LEGO Mechanicy

Warsztaty LEGO Architekci

 • poznawanie stylów architektury
 • opanowywanie podstawowych umiejętności z zakresu projektowania
 • tworzenie własnych budynków i obiektów architektonicznych

Warsztaty LEGO Architekci

Warsztaty LEGO Konstruktorzy

 • projektowanie i konstruowanie maszyn, urządzeń, pojazdów itp. mechanicznych, elektrycznych i pneumatycznych

Warsztaty LEGO Konstruktorzy

Warsztaty LEGO Robotycy i programiści

 • konstruowanie wielofunkcyjnych modeli-robotów
 • programowanie komend i zadań dla robotów
 • kreatywne zabawy z robotami

Warsztaty LEGO Robotycy i programiści

Instytucje i plaćówki zainteresowane tematyką warsztatów „LEGO Projektanci” zapraszamy do kontaktu.

Warsztaty „LEGO Storytelling”

LEGO Storytelling 2

Warsztaty „LEGO Storytelling” realizujemy w formie:

 • zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych – odbiorców kultury
 • szkoleń dla Kadry instytucji kultury (biblioteki, muzea, domy kultury)

LEGO Storytelling 4

Warsztaty „LEGO Storytelling” dla Kadry kultury

Główne założenie: wykorzystanie klocków LEGO (i nie tylko) na zajęciach z odbiorcami z różnych grup wiekowych w zakresie:

 • twórczego opowiadania (storytellingu)
 • twórczego pisania
 • stosowania technik parateatralnych z wykorzystaniem tworzonych z klocków postaci, rekwizytów i scenerii (teatr przedmiotu, teatr cieni, LEGOdrama itp.)
 • wykorzystywania klocków na zajęciach z bajkoterapii
 • tworzenia fabuł do gier planszowych, logicznych i przestrzennych i ich konstruowania z klocków
 • projektowania kart kreatywnych i dialogowych jako autorskich pomocy do twórczego pisania i opowiadania
 • wykonywania fotografii, ilustracji, moodboardów, storyboardów, tutoriali itp.
 • tworzenia komiksów, picturebooków i ebooków
 • projektowania i tworzenia książek artystycznych (artbooków, książek-obiektów)
 • wykorzystywania technik audiowizualnych do tworzenia animacji i filmów
 • projektowania bibliotecznych, czytelniczych, muzealnych gadżetów

Instytucje zainteresowane tematyką storytellingu zapraszamy do kontaktu.