Tag Archive | szkolenia dla kadry Środowiskowego Domu Samopomocy Białystok Bydgoszcz Częstochowa Gdańsk Gdynia Katowice Kielce Koszalin Kraków Lublin Łódź Opole Poznań Radom Rzeszów Szczecin Toruń Warsza

Szkolenia i warsztaty dla Kadry DPS, ŚDS i WTZ

METODYKA PRACY

 1. Integracja, kształtowanie kompetencji komunikacyjnych oraz rozwijanie umiejętności współpracy u podopiecznych DPS, ŚDS, WTZ
 2. Skuteczne motywowanie podopiecznych DPS, ŚDS, WTZ
 3. Seksualność osób niepełnosprawnych
 4. Techniki relaksacji, wizualizacji oraz Metoda Doznań Polisensorycznych w pracy z podopiecznymi
 5. Kolaż płaski i przestrzenny jako forma arteterapii i terapii zajęciowej
 6. Klasyczne i innowacyjne techniki teatralne, parateatralne i ruchowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 7. Podstawy hortitoterapii i terapeutycznej aktywności plenerowej
 8. Metody i techniki pracy wspierające rozwój i utrzymanie sprawności sensorycznej podopiecznych
 9. Muzykoterapia w DPS, ŚDS, WTZ
 10. Kulturoterapia w pracy z podopiecznymi DPS, ŚDS, WTZ
 11. Land art – tworzenie i terapia w naturze (m.in. stymulująca aranżacja bliższego i dalszego otoczenia placówki)
 12. Twórcza i terapeutyczna praca z książką, czasopismem i ilustracjami
 13. Mail art – sztuka przygotowywania i prowadzenia korespondencji (klasyczne i innowacyjne formy, techniki i materiały)

ORGANIZACJA PRACY I ROZWÓJ PLACÓWKI

 1. Planowanie i realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i powiązanych z nią aktów prawnych
 2. Opracowywanie, wdrażanie, realizacja i ewaluacja projektów terapeutycznych, artystycznych, kulturalnych i organizacyjnych w DPS, ŚDS, WTZ
 3. Skuteczne nawiązywanie i budowanie relacji i partnerstw placówki ze środowiskiem lokalnym, ponadlokalnym i mediami
 4. Obecność i aktywność placówki w Internecie i mediach społecznościowych (blog, Facebook, profile na profesjonalnych portalach)
 5. Kreowanie wizerunku i promocja placówki

Organizacja, rozwój i promowanie innowacyjnych pracowni:

 1. Zakładanie i prowadzenie pracowni czerpania, przetwarzania i zdobienia papieru
 2. Zakładanie i prowadzenie pracowni kaletniczej
 3. Zakładanie i prowadzenie pracowni grawersko-zdobniczej (praca z różnymi materiałami)
 4. Zakładanie i prowadzenie pracowni mozaiki
 5. Zakładanie i prowadzenie pracowni kolażu płaskiego i przestrzennego
 6. Zakładanie i prowadzenie pracowni książki artystycznej

ROZWÓJ KOMPETENCJI I OSOBISTYCH ZASOBÓW KADRY PLACÓWKI

 1. Efektywne rozwiązywanie konfliktów w placówce
 2. Lider Innowacji w DPS, ŚDS, WTZ – warsztaty z wykorzystaniem metodyki myślenia i działania projektowego Design Thinking
 3. Motywacja, satysfakcja z pracy oraz stres i wypalenie zawodowe pracowników DPS, ŚDS, WTZ
 4. Trening kreatywności pracowników DPS, ŚDS, WTZ
 5. Team coaching dla kadry placówki

Nasze szkolenia i warsztaty realizujemy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

Reklamy