Tag Archive | szkolenia dla kadry Środowiskowych Domów Samopomocy

Szkolenie „KOMUNIKACJA, INTEGRACJA I MOTYWACJA W TERAPII ZAJĘCIOWEJ”

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

Szkolenie jest realizowane w formie zamkniętej w siedzibach instytucji działających na terenie całej Polski.

ADRESACI

Kadra Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii  Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Dziennego Pobytu itp.

CZAS TRWANIA

6-10h (w zależności od potrzeb i oczekiwań Zamawiających)

ZAŁOŻENIA

Głównym założeniem szkolenia jest wspólne wypracowanie skutecznych metod i technik pracy z podopiecznymi, mających na celu poprawę atmosfery oraz optymalizację warunków społecznych i organizacyjnych panujących w ośrodku/placówce.

  1. Czynniki wpływające na ogólną aktywność i funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych i osób starszych.
  2. Wewnętrzne i zewnętrzne bariery komunikacyjne i sposoby ich niwelowania.
  3. Integracja i radzenie sobie z konfliktami.
  4. Motywowanie podopiecznych i zwiększanie efektywności ich działań.
  5. Techniki aktywizujące podopiecznych ośrodka/placówki stosowane w ramach terapii zajęciowej oraz w czasie wolnym.
  6. Formy nagradzania, eksponowania i promowania aktywności oraz osiągnięć uczestników.

Instytucje zainteresowane tematyką szkolenia zapraszamy do kontaktu.

 

Reklama