Tag Archive | szkolenia i warsztaty dla pracowników placówek kulturalnych

Adresaci szkoleń Akademii Kreatywnej Edukacji

Nasza Akademia prowadzi szkolenia i warsztaty oświatowe, kulturalno-oświatowe i artystyczne dla:

 • dyrektorów placówek oświatowych
 • dyrektorów instytucji kultury
 • dyrektorów placówek terapeutycznych
 • rad pedagogicznych placówek oświatowych
 • rad pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • rad pedagogicznych placówek terapeutycznych
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • terapeutów
 • nauczycieli przedszkoli
 • nauczycieli szkół podstawowych, zawodowych, średnich
 • nauczycieli szkół specjalnych
 • nauczycieli świetlic szkolnych
 • nauczycieli bibliotek
 • bibliotekarzy
 • pracowników instytucji kultury
 • pracowników placówek opieki społecznej

Więcej informacji publikujemy TUTAJ.

Reklama