Tag Archive | szkolenie jak być kreatywnym nauczycielem

SZKOLENIA, WARSZTATY I TRENINGI KREATYWNOŚCI

Nasza Akademia od lat projektuje i realizuje przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej kreatywności. Pomagamy rozwijać ciekawość poznawczą i wyobraźnię oraz umiejętność twórczego myślenia i działania u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pracujemy kreatywnie prowadząc szkolenia, konsultacje oraz organizując całe procesy innowacyjne i projektowe z kadrą i specjalistami z różnych instytucji  oraz reprezentantami wielu branż i profili działalności biznesowej, organizacyjnej lub społecznej.

Stale wzbogacamy nasz warsztat o pojawiające się na rynku nowości – wiedzę, rozwiązania metodyczne oraz narzędzia. Jednocześnie sami opracowujemy autorskie metody i pomoce, które pozwalają nam zbudować unikalną ofertę dla różnych grup naszych klientów. Dzięki temu nie tylko uczymy, ale przede wszystkim stwarzamy innym warunki do nauki i rozwoju.

Nasza propozycja obejmuje zarówno opracowane wcześniej, jak i realizowane na zamówienie rozmaite formy aktywności twórczej. Naszą domeną są również działania edukacyjne wspierające nabywanie i rozwijanie kompetencji osobistych lub zawodowych w zakresie kreatywności i innowacyjności, takie jak:

SZKOLENIA, WARSZTATY I TRENINGI DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

 • treningi kreatywności dla nauczycieli i wychowawców
 • metody rozwijania twórczego myślenia i działania w przedszkolu
 • metody rozwijania twórczego myślenia i działania w szkole
 • jak być kreatywnym nauczycielem
 • rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym
 • metody nauczania angażujące wyobraźnię
 • rozwijanie twórczego potencjału uczniów
 • myślenie i działanie twórcze w szkole

SZKOLENIA, WARSZTATY I TRENINGI DLA INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I FIRM

 • treningi kreatywności dla kadry instytucji kultury
 • treningi kreatywności dla organizacji pozarządowych (NGO)
 • treningi kreatywności dla firm
 • kreatywność w zarządzaniu zespołem
 • rozwijanie twórczego potencjału pracowników
 • myślenie i działanie twórcze w projektowaniu rozwiązań w organizacji

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • warsztaty kreatywne dla dzieci
 • treningi kreatywności dla młodzieży
 • lekcje twórczości w przedszkolu
 • lekcje twórczości w szkole

ZAJĘCIA RODZINNE

 • warsztaty kreatywne (twórcze zabawy i ćwiczenia; projektowanie)
 • warsztaty artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne, rękodzielnicze, literackie i storytellingowe, książkowe itp.)
 • zajęcia arteterapeutyczne (plastykoterapia, muzykoterapia, biblioterapia, bajkoterapia, choreoterapia i teatroterapia)

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW

 • warsztaty kreatywne dla rodziców
 • konsultacje indywidualne dla rodziców w zakresie kreatywności (własnej i/lub dzieci)

Szkolenia, warsztaty i treningi prowadzimy w formie stacjonarnej lub on-line na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Reklama