Tag Archive | szkolenie mowa u przedszkolaków

SZKOLENIE „Rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym (zgodnie z nową podstawą programową)”

Rozwój mowy dziecka w przedszkolu 1

Nasze szkolenie „Rozwój mowy u dziecka w wieku przedszkolnym” uwzględnia wymagania aktualnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i swoim zakresem obejmuje zawarte w niej cele i zadania z zakresu kształtowania mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym.

Rozwój mowy dziecka w przedszkolu 2

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Rozwój mowy a inne sfery rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
  2. Zabawy rozwijające umiejętność bezpośredniego komunikowania się dziecka z rówieśnikami i dorosłymi.
  3. Kształtowanie mowy pod katem poprawności artykulacyjnej, gramatycznej, fleksyjnej i składniowej.
  4. Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy: oddechowo-ruchowe, artykulacyjne i logopedyczne.
  5. Rozwijanie płynności, ekspresji i intonacji wypowiedzi.
  6. Aktywne słuchanie, zadawanie pytań i konstruowanie dłuższych wypowiedzi.
  7. Komunikowanie się dziecka w różnych sytuacjach i relacjach z otoczeniem.

Rozwój mowy dziecka w przedszkolu 3

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki i instytucje zapraszamy do kontaktu.

 

Reklama