Tag Archive | szkolenie praca z dzieckiem niepełnosprawnym oraz jego rodziną

SZKOLENIE „Praca z dzieckiem z problemami zdrowotnymi oraz jego rodziną”

Szkolenie praca z dzieckiem przewlekle chorym

 PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Psychofizyczne i społeczne podstawy funkcjonowania dziecka chorego i jego środowiska.
  2. Potrzeby dziecka chorego i poziom ich zaspokajania.
  3. Rola przedszkola/szkoły we wspieraniu rozwoju dziecka z problemami zdrowotnymi i jego rodziny.
  4. Organizacja pracy grupy/klasy z chorym dzieckiem.
  5. Rozpoznawanie zasobów, predyspozycji, uzdolnień i mocnych stron dziecka.
  6. Sposoby motywowania dziecka do nauki, zabawy i kontaktów społecznych.
  7. Główne założenia „Metody edukacji, wychowania i terapii sukcesem” oraz zasady jej planowania i wdrażania.
  8. Budowanie relacji i współpraca z rodzicami/opiekunami dziecka z problemami zdrowotnymi.
  9. Korzystanie przez nauczycieli i rodziców ze wsparcia instytucji oraz organizacji zewnętrznych w opiece i pracy z dzieckiem.
  10. Eksponowanie i dokumentowanie osiągnięć dziecka z problemami zdrowotnymi.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

Reklama