Tag Archive | szkolenie rozwój kompetencji kluczowych w przedszkolu Koszalin

PROJEKTOWANIE MODELU KOMPLEKSOWEGO WSPIERANIA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U PRZEDSZKOLAKÓW – warsztaty wykorzystujące elementy metod myślenia i działania projektowego (Scrum, Design Thinking, Kanban)

Szkolenie - Kompetencje kluczowe w przedszkolu i szkole

PROGRAM WARSZTATÓW DLA RAD PEDAGOGICZNYCH PRZEDSZKOLA:

 1. Kompetencje kluczowe i ich komponenty.
 2. Kompetencje kluczowe a:
 • założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • sfery rozwoju dziecka,
 • teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
 1. Rozwój kompetencji kluczowych a potencjał kadry przedszkola.
 2. Rola i zadania nauczyciela w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
 3. Metody pracy stymulujące nabywanie kompetencji kluczowych przez dzieci.
 4. Pomoce i materiały sprzyjające rozwijaniu kk.
 5. Wpływ warunków organizacyjnych, technicznych i infrastrukturalnych placówki na kształtowanie kk podopiecznych.
 6. Angażowanie zasobów środowiska lokalnego w doskonalenie kk dzieci.
 7. Projektowanie, realizacja i ewaluacja działań doskonalących kompetencje kluczowe u dzieci w wieku przedszkolnym – warsztat modelowania procesów wpierania kompleksowego rozwoju kk z uwzględnieniem posiadanych i potencjalnych zasobów kadry i placówki z zastosowaniem elementów metod Scrum, Design Thinking i Kanban.

Warsztaty prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ PUBLIKUJEMY TUTAJ

Reklama