Tag Archive | taniec spontaniczny

Szkolenie „Taniec, ruch, dźwięk w edukacji i terapii”

ADRESACI SZKOLENIA:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji szkolnej
  • animatorzy
  • osoby prowadzące zajęcia rytmiczne, ruchowe, artystyczne
  • terapeuci
  • osoby pracujące z seniorami oraz uczestnikami z niepełnosprawnością

Program szkolenia obejmuje:

  • tańce z różnych stron świata
  • elementy muzykoterapii (aktywizacja, improwizacja, relaksacja)
  • elementy choreoterapii (taniec kreatywny i spontaniczny)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Czytaj więcej…

Reklama