Tag Archive | Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej

SZKOLENIE: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży jako kierunek realizacji polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2015/2016 oraz 2016/2017

ZAŁOŻENIA

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie efektywnych rozwiązań prowadzących do realizacji przez szkołę wytycznych MEN w zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

ADRESACI

Rady pedagogiczne, bibliotekarze szkolni, nauczyciele, wychowawcy oraz terapeuci i animatorzy ze szkół lub innych placówek oświatowych.

LICZBA GODZIN: 4-6 (1 spotkanie) TERMIN: do uzgodnienia

PROGRAM

  1. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące realizacji edukacji czytelniczej i medialnej przez placówki oświatowe.
  2. Rola kompetencji czytelniczych uczniów w stymulowaniu ich rozwoju społecznego i emocjonalnego oraz kształtowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.
  3. Czynniki wpływające korzystnie oraz hamująco na stan czytelnictwa dzieci i młodzieży.
  4. Sposoby motywowania uczniów do czytania oraz eksponowania ich sukcesów czytelniczych.
  5. Metody propagowania czytelnictwa przez nauczycieli przedmiotowych, zawodowych, wychowawców, pedagogów szkolnych, nauczycieli świetlicy oraz bibliotekarzy.
  6. Dobór literatury do zakładanych celów wychowawczych, dydaktycznych lub terapeutycznych.
  7. Tworzenie własnych książek oraz publikacji przez uczniów i nauczycieli jako forma uczenia się, realizowania pasji, rozrywki oraz autopromocji.
  8. Projektowanie, promowanie i realizacja przedsięwzięć proczytelniczych w szkole.
Reklama