Tag Archive | zabawy taneczne z Bum Bum Rurkami

SZKOLENIE „Bum Bum Rurki w edukacji, wychowaniu i terapii dziecka w wieku przedszkolnym”

Zabawy i ćwiczenia oraz złożone formy artystyczne z wykorzystaniem oryginalnego instrumentarium w postaci Bum Bum Rurek to nie tylko ruch i proste muzykowanie, ale także doskonały sposób na rozładowanie napięć, rozwijanie społeczne i emocjonalne dzieci, integrowanie grupy, twórczą ekspresję oraz poznawania siebie i świata sztuki. To odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, talentów i predyspozycji – nie tylko artystycznych.

BUM BUM RURKI W PRZEDSZKOLU 1

Bum Bum Rurki umożliwiają także indywidulane i grupowe działanie w przestrzeni – również w plenerze. Można je traktować jako wielofunkcyjne pomoce do zajęć artystycznych oraz muzykoterapii, choreoterapii i teatroterapii, a także jako bardzo oryginalne przyrządy do zajęć ruchowych, sportowych i rekreacyjnych.

Systematyczne włączenie Bum Bum Rurek w zajęcia edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne znacznie zwiększa ich atrakcyjność oraz podnosi efektywność wielokierunkowej pracy z przedszkolakami.

BUM BUM RURKI W PRZEDSZKOLU 2

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Czym są Bum Bum Rurki?
 2. Tworzenie zestawów grających i techniki wydobywania dźwięków.
 3. Zastosowanie Bum Bum Rurek do stymulowania poszczególnych sfer rozwoju dziecka.
 4. Wspomaganie kształtowania kompetencji kluczowych za pomocą Bum Bum Rurek: porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach obcych, kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne i informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna.
 5. Ćwiczenia i zabawy dla dzieci w wieku 4-6 lat wykorzystujące Bum Bum Rurki:
 • układy rytmiczne
 • układy melodyczne
 • układy taneczne
 • muzyczne dialogi
 • muzyczne rzeźby
 • rurkowe inscenizacje dźwiękowe
 • Bum Bum Rurki i techniki parateatralne
 • „Koncert na 100 rurek”
 • „Mali kompozytorzy”
 1. Prowadzenie zajęć ruchowych, sportowych i rekreacyjnych.
 2. Opracowywanie własnych ćwiczeń, zabaw i scenariuszy wykorzystujących Bum Bum Rurki.

Szkolenie prowadzimy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu.