Tag Archive | zakładanie i prowadzenie pracowni kolażu płaskiego i przestrzennego w DPS ŚDS WTZ

Szkolenia i warsztaty dla Kadry DPS, ŚDS i WTZ

METODYKA PRACY

  1. Integracja, kształtowanie kompetencji komunikacyjnych oraz rozwijanie umiejętności współpracy u podopiecznych DPS, ŚDS, WTZ.
  2. Skuteczne motywowanie podopiecznych DPS, ŚDS, WTZ.
  3. Seksualność osób niepełnosprawnych.
  4. Techniki relaksacji, wizualizacji oraz Metoda Doznań Polisensorycznych w pracy z podopiecznymi.
  5. Kolaż płaski i przestrzenny jako forma arteterapii i terapii zajęciowej.
  6. Klasyczne i innowacyjne techniki teatralne, parateatralne i ruchowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
  7. Podstawy hortitoterapii i terapeutycznej aktywności plenerowej.
  8. Metody i techniki pracy wspierające rozwój i utrzymanie sprawności sensorycznej podopiecznych.
  9. Muzykoterapia w DPS, ŚDS, WTZ.
  10. Kulturoterapia w pracy z podopiecznymi DPS, ŚDS, WTZ.
  11. Land art – tworzenie i terapia w naturze (m.in. stymulująca aranżacja bliższego i dalszego otoczenia placówki).
  12. Twórcza i terapeutyczna praca z książką, czasopismem i ilustracjami.
  13. Mail art – sztuka przygotowywania i prowadzenia korespondencji (klasyczne i innowacyjne formy, techniki i materiały).

ORGANIZACJA PRACY I ROZWÓJ PLACÓWKI

  1. Planowanie i realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i powiązanych z nią aktów prawnych.
  2. Opracowywanie, wdrażanie, realizacja i ewaluacja projektów terapeutycznych, artystycznych, kulturalnych i organizacyjnych w DPS, ŚDS, WTZ.
  3. Skuteczne nawiązywanie i budowanie relacji i partnerstw placówki ze środowiskiem lokalnym, ponadlokalnym i mediami.
  4. Obecność i aktywność placówki w Internecie i mediach społecznościowych (blog, Facebook, profile na profesjonalnych portalach).
  5. Kreowanie wizerunku i promocja placówki.

Organizacja, rozwój i promowanie innowacyjnych pracowni:

  1. Zakładanie i prowadzenie pracowni czerpania, przetwarzania i zdobienia papieru.
  2. Zakładanie i prowadzenie pracowni kaletniczej.
  3. Zakładanie i prowadzenie pracowni grawersko-zdobniczej (praca z różnymi materiałami).
  4. Zakładanie i prowadzenie pracowni mozaiki.
  5. Zakładanie i prowadzenie pracowni kolażu płaskiego i przestrzennego.
  6. Zakładanie i prowadzenie pracowni książki artystycznej.

ROZWÓJ KOMPETENCJI I OSOBISTYCH ZASOBÓW KADRY PLACÓWKI

  1. Efektywne rozwiązywanie konfliktów w placówce.
  2. Lider Innowacji w DPS, ŚDS, WTZ – warsztaty z wykorzystaniem metodyki myślenia i działania projektowego Design Thinking.
  3. Motywacja, satysfakcja z pracy oraz stres i wypalenie zawodowe pracowników DPS, ŚDS, WTZ.
  4. Trening kreatywności pracowników DPS, ŚDS, WTZ.
  5. Team coaching dla kadry placówki.

Nasze szkolenia i warsztaty realizujemy na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław).

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl

Reklamy