Tag Archive | zarządzanie zawodowym i osobistym potencjałem kompetencyjnym nauczycieli szkoły

SZKOLENIE „Jak motywować, inspirować i integrować kadrę placówki oświatowej”

JAK MOTYWOWAĆ, INSPIROWAĆ I INTEGROWAĆ NAUCZYCIELI

ADRESACI

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

TYP SZKOLENIA

Otwarte 

CZAS TRWANIA

5h dydaktycznych

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Mechanizmy towarzyszące procesom motywacji oraz inicjatywności indywidualnej i zespołowej.
  2. Czynniki i bodźce inspirujące i pobudzające do kreatywnego myślenia i działania osoby indywidualne oraz grupy i zespoły.
  3. Płacowe i pozapłacowe motywatory w miejscu pracy.
  4. Zarządzanie zawodowym i osobistym potencjałem kompetencyjnym całej kadry placówki oraz jej członków.
  5. Integracja przez kooperację – cele, metody, narzędzia i efekty:
  • praca metodą projektów (podejście tradycyjne i innowacyjne),
  • innowacje pedagogiczne w szkole/przedszkolu (podejście tradycyjne i innowacyjne),
  • metody „zwinne” (ang. agile) myślenia i działania twórczego, innowacyjnego i projektowego: Design Thinking, Cretaive Thinking, Scrum w edukacji oraz Kanban.
  1. Efektywność i użyteczność prowadzonych działań zawodowych i pozazawodowych jako stymulatory aktywności nauczycieli.
  2. Dostrzegać, doceniać, eksponować – czyli jak systematycznie zwiększać satysfakcję z pracy i automotywację nauczycieli.

PROWADZĄCY

Sławomir Waśniewski – założyciel Akademii Kreatywnej Edukacji w Łodzi, trener biznesu, coach ICC, moderator Design Thinking, konsultant w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości Uniwersytetu Łódzkiego, doradca biznesowy, wykładowca, trener kreatywności i innowacyjności, autor publikacji, animator działań twórczych, arteterapeuta.

Specjalności: marketing, e-marketing, public relations, zarządzanie, social media, multimedia, kreatywna reklama, arteterapia, pedagogika, oligofrenopedagogika, animacja kultury, doradztwo zawodowe.

MIEJSCE REALIZACJI

Szkolenie jest prowadzone na terenie całego kraju (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław). 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 535 633 636

e-mail: kontakt@akademiakreatywnejedukacji.pl

 

Reklama