ZLECENIA ZEWNĘTRZNE

Z uwagi na profile naszej działalności realizujemy również zadania zlecane przez firmy zewnętrzne jako:

  • PROFESJONALNI EDUKATORZY
  • REDAKTORZY PUBLIKACJI I E-PUBLIKACJI
  • REDAKTORZY MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH