PROGRAM „MEDIALNA SZKOŁA”

Akademia Kreatywnej Edukacji - LOGO

Program „Medialna Szkoła” został opracowany z myślą o placówkach, których kadra stawia na efektywne metody zwiększania ich „widoczności” zarówno w środowisku oświatowym, jak i lokalnym. Jego głównym celem jest zaprezentowanie szerokiej gamy tradycyjnych i innowacyjnych form publikowania i rozpowszechniania informacji, ofert edukacyjnych, wspomagania procesu rekrutacji kandydatów, a także ogólnego kreowania wizerunku szkoły/placówki i promowania osiągnięć jej kadry oraz uczniów.

Jak kreować wizerunek szkoły?

Najlepszą wizytówką placówki oświatowej są przede wszystkim jej sukcesy, a zatem wszelkie dokonania kadry zarządzającej, nauczycieli oraz uczniów. Niestety najczęściej informacje na ten temat nie wykraczają poza krąg wyżej wymienionych osób oraz mury szkoły. Zamieszcza się je na tablicach, w gablotach i gazetkach szkolnych oraz na stronie internetowej placówki, czyli w miejscach, do  których zwykle mają dostęp jedynie osoby związane ze szkołą. W ten sposób świetne pomysły, innowacyjne rozwiązania oraz uzyskiwane efekty nie mają szans dotrzeć do szerszego grona odbiorców, co skutkuje niewielkim zasięgiem promocji szkoły.

Jak promować szkołę?

Najważniejszą treścią reklamy szkoły jest jakość jej pracy, natomiast najskuteczniejszą formą promocji są wszelkie publikacje rozpowszechniane zarówno w formach tradycyjnych (biuletyny, czasopisma, książki), jak i multimedialnych (Internet, radio, telewizja). W dobie komputerów i zaawansowanych technologii informacyjnych dostęp do tych mediów został znacznie ułatwiony. Tym samym prostsze stało się publikowanie. Teraz wystarczy tylko właściwie wykorzystać jego potencjał do promowania szkoły, jej kadry oraz uczniów.

Kreatywna kadra

Obecnie zarówno dyrekcja, jak i pozostali członkowie personelu szkoły często wchodzą w rolę jej menedżerów w zakresie organizacji i zarządzania. To właśnie w tym obszarze znajomość metod i form opracowywania i rozpowszechniania publikacji może w znacznym stopniu wzbogacać i wzmacniać ich działania ukierunkowane na kreowanie wizerunku i promocję szkoły. Dobry pomysł wymaga bowiem nie tylko równie dobrego wykonania, ale także skutecznego, przestrzennego i trwałego przekazania informacji o nim – przed, w trakcie i/lub po jego realizacji.

Awans zawodowy

Umiejętność profesjonalnego opracowywania materiałów w formie elektronicznej i drukowanej pozwala nauczycielom realizować zadania stawiane im przy uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego, takie jak: rozwój zawodowy, doskonalenie warsztatu – zwłaszcza z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, samodoskonalenie, promowanie szkoły, dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem, wykonywanie zadań na rzecz oświaty przy współpracy z instytucjami lub innymi podmiotami, czy uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej. Tworzenie i publikowanie tych materiałów jest również doskonałą okazją do uporządkowania, udokumentowania i wyeksponowania swojego dorobku. W efekcie stanowią one ważny element zawodowego portfolio ich autora wspierającego jego autopromocję. Z kolei z punktu widzenia szkoły, kreatywny, publikujący nauczyciel szybko staje się jej wiarygodną pozytywną wizytówką.

STRUKTURA PROJEKTU

Program „Medialna Szkoła” obejmuje następujące działania:

 • włączenie Szkoły/Placówki do grona Partnerów realizujących Program,
 • przeprowadzenie szkolenia „Nauczycielu, publikuj!” dla wybranych Nauczycieli/Rady Pedagogicznej,
 • wspieranie Placówki/Uczestników w publikowaniu oraz promowaniu osiągnięć i dorobku zawodowego.

DZIAŁANIE 1. Włączenie Szkoły/Placówki do grona Partnerów realizujących Program

Szkoła/Placówka biorąca udział w Projekcie zostaje wpisana na Listę Partnerów – realizatorów Programu, zamieszczoną na stronie internetowej Projektu. Nazwa Partnera może być ustawiona jako aktywny link. Po jego kliknięciu nastąpi przekierowanie na stronę internetową Szkoły/Placówki.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DZIAŁANIE 2. Przeprowadzenie szkolenia „Nauczycielu, publikuj!”

Warunkiem uzyskania statusu Partnera Projektu „Medialna Szkoła” jest przygotowanie min. 10 nauczycieli z danej Szkoły/Placówki do jego realizacji poprzez udział w szkoleniu „Nauczycielu, publikuj!” (w formie stacjonarnej lub e-learningowej).

ADRESACI

Nauczyciele, wychowawcy, terapeuci oraz animatorzy ze szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych i artystycznych.

ZAŁOŻENIA

Podczas szkolenia Uczestnicy poznają 25 form drukowanych i elektronicznych publikacji wraz z zasadami ich tworzenia, promowania, rozpowszechniania i wykorzystywania jako:

 • skutecznych narzędzi kreowania wizerunku oraz promowania szkoły/placówki,
 • nośników informacji adresowanych do potencjalnych kandydatów podczas naboru uczniów,
 • innowacyjnej metody zawodowej autopromocji nauczyciela,
 • formy realizacji zadań związanych z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE I CERTYFIKATY

Każdy Uczestnik otrzyma komplet materiałów oraz certyfikat i zaświadczenie potwierdające udział w szkoleniu.

CZAS TRWANIA – 5h

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pomysł, czyli co chcę publikować?

2. Zasady gromadzenia i opracowywania materiałów oraz formy tworzenia własnych publikacji.

3. Publikacje drukowane:

 • gazetka szkolna, czasopisma oświatowe, lokalna prasa,
 • twórczość literacka: proza (opowiadania, bajki, teksty relaksacyjne itp.), poezja,
 • własne czasopismo, biuletyn.

4. Publikacje internetowe:

 • specjalistyczne serwisy,
 • szkolna strona WWW,
 • własna strona WWW, blog, wirtualne portfolio (autopromocja),
 • portale społecznościowe i fora dyskusyjne,
 • dziennikarstwo obywatelskie,
 • e-booki, audiobooki,
 • newslettery i e-ziny,
 • podcasty (pliki dźwiękowe, zdjęcia, grafika, filmy),
 • presell pages, listy sprzedażowe, artykuły sponsorowane, recenzje itp.,
 • kursy online (e-kursy, e-learning).

5. Zasady wydawania, promowania i sprzedaży własnych publikacji.

6. Budowanie wizerunku oraz promowanie szkoły/placówki poprzez różne formy publikacji.

7. Podsumowanie.

DZIAŁANIE 3. Wspieranie Placówki/Uczestników w publikowaniu oraz promowaniu osiągnięć i dorobku zawodowego

W ramach Programu „Medialna Szkoła” przyszłe publikacje Uczestników mogą być zamieszczone na stronie internetowej Projektu w całości, w części lub jako wpis do bibliografii (autor, tytuł, data i miejsce opublikowania). Na życzenie Autora pozycja ta może zostać ustawiona jako aktywny link, po którego kliknięciu nastąpi przekierowanie na stronę internetową (zawodowa strona WWW, blog, wirtualne portfolio Autora itp.), zawierającą publikację lub informację o niej. Wspieramy również naszych Autorów w uzyskiwaniu numeru ISBN dla swoich publikacji oraz przekazywania ich do zasobów Biblioteki Narodowej.

UWAGA! Zarówno Autorzy, jak i Szkoły/Placówki dodatkowo otrzymają certyfikaty potwierdzające swoją aktywność publicystyczną.

FORMY REALIZACJI SZKOLENIA

Szkolenie „Nauczycielu, publikuj!” jest realizowane w następujących formach:

 • szkolenie chętnych Nauczycieli poza Szkołą/Placówką,
 • szkolenie grupy/Rady Pedagogicznej na terenie Szkoły/Placówki,
 • szkolenie internetowe (e-learning) chętnych Nauczycieli.

SZKOLIMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!

Reklama
Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s